DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2011-1(56)-32-36

ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ ПРИ РАСТРОВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ СФЕРИЧНИМИ ФРЕЗАМИ ПРОСТОРОВО-СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ

Володимир Євгенович Юмашев, Олег Анатолійович Степчин

Анотація


У статті встановлено зв’язок між напрямком руху фрези при растровому фрезеруванні сферичними пальцевими фрезами та шорсткістю обробленої поверхні. Показано залежність між
вектором руху і вектором вібрації при обході фрезою просторово-складної поверхні. Запропоновано рекомендації по оптимізації вибору напрямку подачі фрези в залежності від кута
нахилу твірної поверхні до основи.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алиев Р. Высокоскоростное фрезерование литейных форм / Р.Алиев, Д.Гантнер // САПР и графика. – 2004. – № 7.

2. Мельничук П.П. Аналіз траєкторій чистової обробки при 3D фрезеруванні на верстатах з ЧПУ/ П.П. Мельничук, В.Б. Струтинский, В.Є. Юмашев //Методи розв’язання прикладних задач механіки деформованого твердого тіла. – 2010. – Вип. 11.

3. Гайсин Н. Применение САМ-системы Power Mill для изготовления литейной оснастки / Н.Гайсин // САПР и графика. – 2008. – № 9.

4. Юмашев В.Є. Забезпечення постійної шорсткості при фрезеруванні 3D поверхонь сферичними кінцевими фрезами на верстатах з ЧПУ / В.Є. Юмашев, О.О. Штегін // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2010. – № 2 (53). – С. 56–60.

5. International Journal of Machine Tools & Manufacture. – 2004. – V. 44, Nr. 2/3 (февраль).

6. Упрощенный способ определения коэффициентов сил резания, возникающих при фрезеровании концевыми сферическими фрезами, путем создания механической модели сил резания / А.Azeem et al. – С. 291–298.

7. Степанов А. Высокоскоростное фрезерование в современном производстве/ А.Степанов // Инженерный консалтинг. – М. : Машиностроение и смежные отрасли.

8. Феоктистов В. Декоративно-прикладное искусство с ЧПУ / В.Феоктистов// САПР и графика. – 2010. – № 9.
Copyright (c) 2020 Володимир Євгенович Юмашев, Олег Анатолійович Степчин

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.