DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-69-74

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ

Ярослав Анатолійович Степчин

Анотація


Стаття присвячена розгляду особливостей динаміки процесу високошвидкісного торцевого фрезерування. Перевагою високошвидкісної обробки є значне зростання швидкості різання, що і обумовлює доцільність її використання для підвищення продуктивності. Також забезпечується оптимальне перерозподілення виділеного тепла (з видаленням основної його частини з зони різання разом зі стружкою) та зменшуються сил різання. Важливе значення має оцінка динамічної стабільності процесу високошвидкісної обробки, тому що навіть відносно невелике зростання віброактивності процесу при надвисоких швидкостях різання може призвести до пошкодження заготівки, руйнування інструменту, кінематичних ланцюгів верстата чи пристосувань. У роботі виконано аналіз неоднозначності впливу надвисоких швидкостей різання на стійкість технологічної обробної системи. На основі розробленої динамічної моделі коливань торцевої фрези виконано дослідження стійкості процесу високошвидкісного фрезерування різними типами фрез з врахуванням зміни значень деформативного та дисипативного коефіцієнтів. Порівняльний аналіз торцевого фрезерування фрезами різних конструкцій показав більш високий рівень динамічної стійкості процесу високошвидкісної обробки при однакових значеннях деформативного та дисипативного коефіцієнтів.

Ключові слова


автоколивання; динаміка; математична модель; різання; високошвидкісне торцеве фрезерування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Подураев В.Н. Резание труднообрабатываемых материалов : учеб. пособие для вузов / В.Н. Подураев. – М. : Высшая школа, 1974. – 587 с.

2. Виговський Г.М. Особливості конструювання фрез для високошвидкісної обробки / Г.М.оВиговський // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2012. – № 4 (63). – С. 12–22.

3. Кудинов В.А. Автоколебания на низких и высоких частотах (устойчивость движений) при резании / В.А. Кудинов // Станки и инструмент. – 1997. – № 2. – С 16–22.

4. Кудинов В.А. Динамика станков / В.А. Кудинов. – М. : Машиностроение, 1967. – 359 с.

5. Виговський Г.М. Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь : автореф. ... канд. тех. наук / Георгій Миколайович Виговський. – К. : НТУУ “КПІ”, 2000. – 16 с.

6. Степчин Я.А. Раціональне використання ресурсу стійкості токарних різців в умовах віброактивності технологічної обробної системи : автореф. ... канд. тех. наук / Ярослав Анатолійович Степчин. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 20 с.

7. Merritt H.E. Theory of Self-Excited Machine Tool Chatter / H.E. Merritt // ASME J. Eng. Indus. – 1965. – Vol. 87. – Pp. 447–454.  

8. Патент України на винахід № 12503 «Торцева ступінчаста фреза» / Мельничук П.П., СтепчиноЯ.А. – Публікація 12.01.2015, Бюл. № 1. – 4 с.

9. Hanna N.H. A Theory of Nonlinear Regenerative Chatter / N.H. Hanna, S.A. Tobias // Trans, of ASME. – 1974. – Vol. 96. – Pp. 247–255.

10. Виговський Г.М. Безвершинне косокутне фрезерування. Шорсткість поверхні / Г.М. Виговський, П.П. Мельничук // Вестник НТТУ «КПИ» / Машиностроение. – 1999. – № 37. – С. 262–275.

11. Свинин В.М. Управление регенеративними автоколебаниями при фрезеровании на основе модуляции скорости резания : автореф. ... докт. техн. наук / В.М. Свинин. – Иркутск : ИГТУ, 2008. – 26 с.

12. Жарков И.Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом / И.Г. Жарков. – Л. : Машиностроение, 1986. – 184 с.

13. Степчин Я.А. Математична модель динаміки торцевого фрезерування різних схем різанняо/ Я.А. Степчин // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2013. – № 3 (66). – С. 37–41.

14. Степчин Я.А. Математична модель поперечних коливань торцевої фрези при чистовому фрезеруванні / Я.А. Степчин // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2013. – № 1 (64). – С. 11–15.

15. Высокоскоростная обработка // Оборудование: рынок, предложение, цены : приложение к журналу «Эксперт». – Вып. 1 / Технополис 2100.

16. Розенберг А.М. Механика пластического деформирования в процессах резания и деформирующего протягивания / А.М. Розенберг, О.А. Розенберг. – К. : Наук. думка, 1990. – 320 с. 

Copyright (c) 2020 Ярослав Анатолійович Степчин

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.