DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-75-85

АЛГОРИТМІЧНА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ З ВИМІРЮВАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ПАРМЕТРИ РУХУ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Юрій Олександрович Подчашинський, Оксана Олександрівна Лугових, Людмила Йосипівна Шавурська

Анотація


Розглянуто алгоритмічну обробку цифрових зображень з вимірювальною інформацією про механічні величини. В тому числі, це інформація про геометричні параметри та параметри руху об’єктів, що міститься у часовій послідовності зображень. Основою алгоритмічної обробки є використання штучних нейронних мереж. Метою алгоритмічної обробки є підвищення точності та швидкодії вимірювання геометричних параметрів об’єктів та їх параметрів руху. Розроблено методи фільтрації, відновлення, сегментації, оцінювання параметрів руху та геометричних параметрів об’єктів за часовими послідовностями зображень на основі штучних нейронних мереж. Для цього використано адаптивну лінійну нейронну мережу та мережу Кохонена, розроблено алгоритми настроювання цих нейронних мереж. Процедури навчання та адаптації штучних нейронних мереж забезпечують компенсацію додаткових похибок вимірювань, що виникають під дією несприятливих та нестаціонарних факторів в умовах виробництва промислової продукції.

Ключові слова


геометричні параметри; параметри руху; цифрове зображення; алгоритмічна обробка; штучна нейронна мережа

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Системы технического зрения (принципиальные основы, аппаратное и математическое обеспечение) / Под ред. А.Н. Писаревского, А.Ф. Чернявского. – Л. : Машиностроение, 1988. – 424 с.

2. Техническое зрение роботов / В.И. Мошкин, А.А. Петров, В.С. Титов, Ю.Г. Якушенков ; под общ. ред. Ю.Г. Якушенкова. – М. : Машиностроение, 1990. – 272 с.

3. Катыс Г.П. Системы машинного видения: анализ состояния и перспективы развития / Г.П. Катыс, П.Г. Катыс // Приборы и системы управления. – 1999. – № 9. – С. 57–67.

4. Катыс Г.П. Системы машинного видения с интеллектуальными видеодатчиками / Г.П. Катыс // Информационные технологии. – 2001. – № 10. – С. 28–37.

5. Бутаков Е.А. Обработка изображений на ЭВМ / Е.А. Бутаков, В.И. Островский, И.П. Фадеев. – М. : Радио и связь, 1987. – 240 с.

6. Горелик С.Л. Телевизионные измерительные системы / С.Л. Горелик, Б.М. Кац, В.И. Киврин. – М. : Связь, 1980. – 168 с.

7. Грязин Г.Н. Системы прикладного телевидения : учеб. пособие / Г.Н. Грязин. – СПб. : Политехника, 2000. – 277 с.

8. Цифровое преобразование изображений : учеб. пособие / Р.Е. Быков, Р. Фрайер, К.В. Иванов, А.А. Манцветов ; под общ. ред. Р.Е. Быкова. – М. : Горячая линия-Телеком, 2003. – 228 с.

9. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р.Гонсалес, Р.Вудс. – М. : Техносфера, 2005. – 1072 с. Серія: Технічні науки 84

10. Форсайт Д. Компьютерное зрение. Современный подход / Д.Форсайт, Ж.Понс. – М. : Вильямс, 2004. – 928 с.

11. Абламейко С.В. Обработка изображений: технология, методы, применение / С.В. Абламейко, Д.М. Лагуновский. – Минск : Ин-т технической кибернетики НАН Беларуси, 1999. – 300 с.

12. Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений : учеб. пособие / Б.В. Анисимов, В.Д. Курганов, В.К. Злобин. – М. : Высшая школа, 1983. – 295 с.

13. Птачек М. Цифровое телевидение. Теория и техника / М.Птачек ; под ред. Л.С. Виленчика. – М. : Радио и связь, 1990. – 528 с.

14. Руденко О.Г. Штучні нейронні мережі : навч. посібник / О.Г. Руденко, Є.В. Бодянський. – Харків : ТОВ “Компанія СМІТ”, 2006. – 404 с.

15. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем : навч. посібник / Ю.П. Зайченко. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2004. – 352 с.

16. Хайкин С. Нейронные сети : полный курс / С.Хайкин. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2006. – 1104 с.

17. Даджион Д. Цифровая обработка многомерных сигналов / Д.Даджион, Р.Мерсеро ; под ред. Л.П. Ярославского. – М. : Мир, 1988. – 488 с.

Copyright (c) 2020 Юрій Олександрович Подчашинський, Оксана Олександрівна Лугових, Людмила Йосипівна Шавурська

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.