DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-86-93

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ЛІНІЄЮ НА ОСНОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОДІЙ

Анатолій Іванович Корнійчук, Юрій Олександрович Шавурський, Тетяна Станіславівна Воронова

Анотація


Розроблено новий метод моделювання та аналізу процесу бінарного управління послідовністю подій для виробничої технологічної лінії. Метод поєднує математичну модель у формі рівнянь управління механізмами технологічної лінії та електронний аналог цієї моделі у формі цифрової електричної схеми, що складається з тригерів та логічних елементів. Розглянуто приклад моделювання системи управління ділянкою вибивки ливарних форм. Отримано систему рівнянь на основі булевої алгебри. Ці рівняння описують логічні умови, що визначають перехід до відпрацювання певних керуючих впливів на об’єкт управління. Розроблено функціональну електричну схему системи управління. У ній послідовність подій для управління виконавчими механізмами системи управління задається певним порядком з’єднання елементів пам’яті, ліній затримки та логічних елементів. Здійснено аналіз працездатності цієї схем у програмі схемотехнічного моделювання, що підтримує роботу з цифровими електричними схемами та побудову часових діаграм. Отримана модель може бути використана при проектуванні автоматизованих систем управління виробничими процесами.

Ключові слова


система управління; електронне моделювання; бінарне управління послідовністю подій; схемотехнічне моделювання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Бродин В.Б. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс / В.Б. Бродин, И.И. Шагурин. – М. : Издательство Эком, 1999.

2. Баранов В.Н. Применение микроконтролеров AVR: схемы, алгоритмы, программы / В.Н. Баранов. – 2-ое изд. – М. : Додэка, 2006.

3. Гребнев В.В. Микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel / В.В. Гребнев. – М. : РадиоСофт, 2002.

4. Васильев А.В. Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений / А.Е. Васильев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2008.

5. Предко М. PIC-микроконтроллеры. Архитектура и программирование / М.Предко. – М. : ДМК Пресс, 2009.

6. Широков Л.А. Иследование систем управления : учеб. пособие / Л.А. Широков. – М. : МГИУ, 2010. – 168 с.

7. Линейные логические операторы в виде схем и графов / И.Д. Вечирская, З.В. Дударь, А.А. Иванилов, В.А. Лещинский // Бионика интеллекта. – 2004. – № 1 (61). – С. 38–41.

8. Ефимова И.А. О методе построения моделей бинарных логических сетей / И.А. Ефимова, В.А. Лещинский // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. – № 4.– С. 121–124.

9. Корнійчук А.І. Методика складання рівнянь управління логічних об’єктів / А.І. Корнійчук. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 196 с.

10. Олссон Г. Цифровые системы автоматизации и управления / Г.Олссон, Д.Пиани. – СПб. : Невский диалект, 2001. – 557 с.

11. Разевиг В.Д. Система схемотехнического моделирования Micro-Cap 5/ В.Д. Разевиг. – М. : СОЛОН, 1997. – 274 с.

12. Амелина М.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8 / М.А. Амелина, С.А. Амелин. – М. : Горячая линия-Телеком, 2007. – 464 с.

13. Разевиг В.Д. Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7 / В.Д. Разевиг. – М. : Горячая линия–Телеком, 2003. – 368 с.

14. Амелина М.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версия 9, 10 / М.А. Амелина, С.А. Амелин. – Смоленск : Смоленский филиал НИУ МЭИ, 2013. – 618 с.

15. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях : Практикум на Electronics Workbench / Под ред. Д.И. Панфилова. – М. : Электроника, 1999. – 304 с.

Copyright (c) 2020 Анатолій Іванович Корнійчук, Юрій Олександрович Шавурський, Тетяна Станіславівна Воронова

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.