DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2011-1(56)-75-79

ІНТЕГРОВАНИЙ ПОКАЗНИК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОБОЧИХ СТАНІВ ОПЕРАТОРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Андрій Миколайович Токар

Анотація


У статті запропоновано новий підхід до оцінки функціональних робочих станів оператора на основі скалярної згортки по нелінійній схемі компромісів, який відрізняється від існуючих тим, що дозволяє уникнути компенсації небезпечного наближення одного із частинних показників прийнятним значенням інших.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Маслова М.Г. Удосконалений показник функціонального стану військовослужбовця для оцінки його придатності до служби в професійній армії / М.Г. Маслова, О.А. Поляков, Т.Ф. Дручило // зб. наук. праць ННДЦ ОТ і ВБУ. – 2003. – Вип. 20. – С. 117–120.

2. Горго Ю.П. Коефіцієнт оцінок якості роботи операторів у комплексах “людина–машина” / Ю.П. Горго, Ю.А. Попадюха, А.М. Токар // Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення”. – 2009.

3. Сайковская Л.Ф. Оценка функционального состояния операторов зрительного профиля с использованием интегрального показателя / Л.Ф. Сайковская, О.Н. Шелест // Матеріали Х Міжнародної конференції з біоніки та прикладної біофізики. – К. : НТУУ “КПІ”, 2008.

4. Солодков А.С. Работоспособность спортсменов: ее критерии и способы коррекции. / А.С. Солодков, В.А. Бухарин, Д.С. Мельников // Ученые записки. – 2007. – № 3 (25).

5. Воронова В.М. Определение категории тяжести труда : метод. указания к диплом. проектированию / В.М. Воронова, А.Э. Егель. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 18 с.

6. Попадюха Ю.А. Інформаційна технологія управління діяльністю біологічних об’єктів у складі багатофункціональної біотехнічної системи моніторингу підводних робіт / Ю.А. Попадюха // Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення”. – 2009.

7. Ермаков П.Н. Психомоторная активность и функциональная асимметрия мозга / П.Н. Ермаков. – Ростов-на-Дону : Изд. Ростов. ун-та, 1988. – 128 с.

8. Иваницкий А.М. Информационные процессы мозга и психическая деятельность / А.М. Иваницкий, В.Б. Стрелец, И.А. Корсаков. – М. : Наука, 1984. – 200 с.

9. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності / Г.М. Чайченко. – К. : Либідь, 1993. – С. 139–210.

10. Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти) / Ю.П. Горго. – К. : Вид. МАУП, 1999. – 123 с.

11. Брахман Т.Р. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике / Т.Р. Брахман. – М. : Радио и
связь, 1984. – 288 с.

12. Воронин А.Н. Системный анализ и многокритериальная оценка космических проектов экспертными методами / А.Н. Воронин // Проблемы управления и автоматики. – 2004. –№ 1.

13. Воронин А.Н. Векторная оптимизация динамических систем / А.Н. Воронин, Ю.К. Зиатдинов, А.И. Козлов, В.С. Чабанюк ; под ред. А.Н. Воронина. – К. : Техніка, 1999. – 284 с.

Copyright (c) 2020 Андрій Миколайович Токар

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.