ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТРІЩИНУВАТОСТІ НА КАР'ЄРАХ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ

Олег Вікторович Горобчишин

Анотація


Розглянуто спосіб вирішення плоскої задачі механіки деформування твердого тіла з використанням пакету Mathcad для оцінки зональної технологічної тріщинуватості на гранітних кар’єрах в процесі їх відділення від масиву. В пакеті Mathcad вже існують розроблені програмні блоки для вирішення плоскої задачі механіки деформуємого твердого тіла, які дозволяють уникнути необхідності вирішення задачі шляхом транспонування матриць та находження коренів системи алгебраїчних рівнянь. Аналіз представлених результатів виявляє біля кута уступу область концентрації високих напружень, що становить небезпечну зону. У міру поглиблення в масив ця концентрація швидко знижується. Особливо слід звернути увагу на появу зон напружень розтягнення, що найбільш небезпечні для гранітоїдів. Для моделювання цього процесу пропонується об’єднати класичний математичний апарат механіки руйнування суцільного середовища з критерієм руйнування Нейбера для кутових зон на уступі кар’єру, що дозволить з високою точністю опише формування напружених кутових зон.

Ключові слова


мікротріщини; руйнування; напружений стан; уступ; блок

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кальчук С.В. Особливості формування поля напружень при видобуванні блочного облицювального каменю / С.В. Кальчук // Вісник НТУУ «КПІ» / Серія «Гірництво». – Вип. 26. – 2014. – С. 80–84.

2. Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной механики/ С.Ф. Клованич. – Запорожье : Изд-во журнала «Світ геотехніки», 2009. – 400 с.

3. The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods Construction and Building Materials / І.Korobiichuk, V.Korobiichuk, M.Nowicki et all. – 2016. – № 114. – С. 241–247.

4. Коробійчук В.В. Дослідження впливу висоти та ширини моноліту, який перекидається, на його руйнування / В.В. Коробійчук // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2013. – № 1 (64). – С. 134–138.

5. Сахаров А.С. Метод конечных элементов в механике твердых тел / А.С. Сахаров. – К. : Вища школа, 1982. – 480 с.

6. Бачурин Л.Л. Решение плоской задачи механики деформируемого твердого тела методом конечных элементов в пакете Mathcad / Л.Л. Бачурин // Exponenta Pro. Математика в приложениях. – 2003. – № 3. – С. 28—36.

7. Зуєвська Н.В. Вплив технології видобування природного каменю на його міцнісні характеристики / Н.В. Зуєвська // Проблеми гірського тиску : зб. наук. праць. – ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – № 1 (20). – С. 3–9.

8. Мясникова О.В. Влияние микротрещиноватости породного массива на физико-механические характеристики каменных изделий / О.В. Мясникова, В.А. Шеков // Горный журнал. – 2011. – № 5. – С. 20–22.

9. Соболевський Р.В. Оптимізаційне моделювання технології видобування декоративного каменю / Р.В. Соболевський // Вісник НТУУ «КПІ» / Серія «Гірництво». – Вип. 26. – 2014. – С. 106–111.

10. Корнев В.М. Модификация критерия разрушения Нейбера–Новожилова для угловых вырезов / В.М. Корнев // ПМТФ. – 2002. – Т. 43, № 1. – С. 153–159.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-111-116

Copyright (c) 2016 Олег Вікторович Горобчишин

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.