ОБҐРУНТУВАННЯ МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМІЖНИХ ДЕТОНАТОРІВ В СВЕРДЛОВИННОМУ ЗАРЯДІ ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ДІЇ ВИБУХУ В ПІДОШВІ УСТУПУ

Ігор Олександрович Копка, Віктор Георгійович Кравець, Олександр Олександрович Фролов, Олег Миколайович Клеван

Анотація


Розглянуто способи підсилення дії вибуху в нижній частині заряду. Обґрунтовано ефективність використання взаємодії детонаційних хвиль, що поширюються від проміжних детонаторів, на рівні підошви уступу. Визначена умова, за якої забезпечується зустріч детонаційних енергетичних потоків в підошві уступу. Показано, що використання штатних внутрішньо-свердловинних сповільнювачів неелектричних систем ініціювання не може забезпечити необхідні інтервали сповільнення між підриванням верхнього й нижнього проміжних детонаторів. Запропоновано, при певних значеннях місць розміщення верхнього та нижнього проміжних детонаторів в свердловинному заряді відносно рівня підошви уступу, визначати додаткову довжину хвилеводу, необхідну для ініціювання верхнього бойовика, яка повинна залишатися на поверхні в місці з’єднання з поверхневою мережею хвилеводів. Розраховано значення додаткової довжини хвилеводу для різних швидкостей поширення детонації щодо вибухової речовини та встановлено необхідні інтервали сповільнення. Запропонована конструкція свердловинного заряду, за якої забезпечується зустріч енергетичних детонаційних потоків на рівні підошви уступу. Доведено, що мінімальна припустима відстань верхнього і нижнього проміжних детонаторів до точки зустрічі на рівні підошви уступу повинна встановлюватися з умови стабілізації детонаційних хвиль, які поширюються від бойовиків. За умови рівності відстаней від верхнього та нижнього проміжних детонаторів до підошви уступу додаткова довжина хвилеводу на поверхні буде дорівнювати відстані між цими бойовиками.

Ключові слова


проміжний детонатор; детонаційна хвиля; системи ініціювання; хвилевід; свердловинний заряд; підошва уступу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Фролов А.А. Оптимизация параметров системы скважинных зарядов для разрушения анизотропных массивов : дис. … канд. техн. наук : 05.15.11 / А.А. Фролов. – К. : НИИОТ, 1998. – 146 с.

2. Дубынин Н.Г. Изменение давления продуктов детонации на стенки зарядной камеры / Н.Г. Дубынин, Н.Е. Труфакин // Взрывное дело. – М., 1972. – № 71/28. – С. 66–74.

3. Шекун О.Г. Перераспределение энергии взрыва по длине скважинного заряда / О.Г. Шекун, В.Ф. Бызов, М.А. Волынец // Взрывное дело. – М., 1967. – № 62/12. – С. 193–198.

4. Фролов О.О. Використання ефекту зустрічі детонаційних хвиль для підсилення дії вибуху на рівні підошви уступу / О.О. Фролов // Вісник НТУУ "КПІ" / Серія "Гірництво" : зб. наук. пр. – 2001. – Вип. 6. – С. 63–65.

5. Фролов О.О. Перспективи використання неелектричної системи ініціювання “НОНЕЛЬ- ЮНІТЕД” в умовах гірничих підприємств України / О.О. Фролов // Вісник ЖІТІ / Технічні науки. – 2001. – № 1(19). – С. 205–206.

6. НОНЕЛЬ. Инструкция по эксплуатации. Шведский институт испытаний и исследований. – 1998. – 55 с.

7. Кравець В.Г. Експериментальні дослідження експлуатаційних характеристик хвилеводу системи ініціювання типу “Нонель” / В.Г. Кравець, О.О. Фролов, А.З. Маргарян // Вісник НТУУ "КПІ" / Серія "Гірництво" : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 9. – С. 59–66.

8. Фролов А.А. Оценка технических и эксплуатационных параметров неэлектрической системы инициирования "Импульс" / А.А. Фролов, А.Б. Бунин // Вісник Криворізького техн. ун-ту : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 92. – С. 32–35.

9. Бунин О.Б. Порівняльний аналіз технічних і експлуатаційних параметрів неелектричних систем ініціювання / О.Б. Бунин, М.Т. Кириченко, О.О. Фролов // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2008. – № 2(45). – С. 57–60.

10. Кратковский И.Л. О надежности способов инициирования взрывчатых веществ простейшего состава при отбойке горных пород на карьерах / И.Л. Кратковский // Сучасні енергозберігаючи технології гірничого виробництва : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 2/2009(4). – С. 29–35

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-117-122

Copyright (c) 2016 Ігор Олександрович Копка, Віктор Георгійович Кравець, Олександр Олександрович Фролов, Олег Миколайович Клеван

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.