ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ БЛОКІВ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИМОГ СПОЖИВАЧІВ

Валентин Вацлавович Коробійчук

Анотація


Охарактеризовано відмінні особливості гранітів, лабрадоритів і габро, які складають Український кристалічний щит, проаналізовано і порівняно вітчизняні та світові вимоги до якості блоків природного каменю. Проаналізовано останні зміни в стандартах України на природні блоки природного каменю, розкрито поняття „нетто”, „брутто” та „комерційний розмір” необробленого блока каменю. Виділено найпоширеніші розмірні групи блоків природного каменю. Порівняно пропозиції блоків природного каменю світових та вітчизняних кар’єрів. Усереднено ціни на різні розмірні групи та вказано відхилення вартості різних порід природного каменю українських видобувників залежно від розмірів бокової поверхні блоків природного каменю. Проаналізовано вплив ширини блока природного каменю на вартісні показники. У висновках вказано причини, що перешкоджають збільшенню рентабельності вітчизняних видобувних підприємств при зміні організації видобувного процесу з метою підвищення розмірної групи природних блоків.

Ключові слова


блок природного каменю; розмірна група; комерційний об’єм; вимоги до якості

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Синельников И.О. Зависимость интенсивности добычи природного камня от линейных параметров первичного монолита и блоков / И.О. Синельников // Горный журнал. – М. : МГУ, 2008. – 1.2008. – С. 30–32.

2. Уляков М.С. Анализ влияния режимов работы канатных пил на эффективность отделения монолитов природного камня от массива/ М.С. Уляков, Г.Д. Першин // Вестник Магнитогорского гос. тех. ун-та им. Г.И. Носова. – 2014. – № 4(48).

3. Иштакбаев Р.Ф. Современные технологии добычи блочного гранита / Р.Ф. Иштакбаев // Междунар. журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 12–2.

4. Современные технологии добычи блочного камня / Р.Иштакбаев, В.Домнин, И.Сорокин, и др. // Междунар. журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 12(2).

5. Коробійчук В.В. Удосконалення системи поточного планування видобування блоків природного каменю / В.В. Коробійчук // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2012. – Т. 1, № 3 (62). – С. 122–125.

6. Коробійчук В.В. Обґрунтування способу проведення капітальних траншей алмазно-канатною установкою / В.В. Коробійчук // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2011. –№ 4 (59). – С. 141–147.

7. Криворучко А.О. Розробка узагальненої методики геометризації масивів природного каменю з метою отримання комплексної моделі родовища / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, С.С. Іськов // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2012. – № 4 (63). – С. 190–202.

8. Коробійчук В.В. Дослідження впливу висоти та ширини моноліту, який перекидається, на його руйнування / В.В. Коробійчук // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2013. – № 1 (64). – С. 134–138.

9. Обладнання для видобування блочного природного каменю : навч. посібник / В.В. Коробійчук, В.В. Котенко, С.В. Кальчук та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 348 с.

10. Оцінка якості блочної сировини та облицювальної продукції з природного каменю : навч. посібник / В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, А.О. Криворучко, Н.С. Ремез. – Ч. 1. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 188 с.

11. Оцінка якості блочної сировини та облицювальної продукції з природного каменю : навч. посібник / В.В. Коробійчук С.О. Жуков, Н.В. Зуєвська, В.В. Бойко. – Ч. 2. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 152 с.

12. Левицький В.Г. Автоматизація визначення якісних параметрів товарної продукції на блочних кар’єрах / В.Г. Левицький, Р.В. Соболевський // Наукові праці ДонНТУ / Серія Гірничо- геологічна. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – Вип. 1(18). – С. 214-218.

13. Левицький В.Г. Управління якістю блоків декоративного каменю на основі наземної цифрової фотограмметрії / В.Г. Левицький, Р.В. Соболевський // Науковий вісник НГУ.– 2014. – № 6. – C. 58–66.

14. Левицький В.Г. Обґрунтування оптимальних технологічних параметрів видобування гранітних блоків на основі показників тріщинуватості / В.Г. Левицький, Р.В. Соболевський // Восточно- европейский журнал передовых технологий. – Харьков : Технологический центр, 2014. – № 3 (69). – С. 48–52.

15. Зуєвська Н.В. Цифрова обробка електронних зображень підповерхневої структури гранітних блоків за допомогою програми matlab / Н.В. Зуєвська, В.О. Поліщук, О.В. Горобчишин // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2014. – № 4 (71). – С. 131–139

16. Воробйов В.Д. Удосконалення технології районування гранітних кар’єрів / В.Д. Воробйов, О.Я. Тверда // Технічні науки. – 2014. – № 4 (71). – С. 139–146.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-123-130

Copyright (c) 2016 Валентин Вацлавович Коробійчук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.