DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-4(55)-92-95

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Галина Олексіївна Райковська, Любов Степанівна Тихончук

Анотація


Дана стаття містить аналіз сучасного стану проектно-конструкторської діяльності на виробництві та його вплив на графічну підготовку у вищих навчальних закладах. А також
розглянуто основні підходи щодо розв’язання проблеми застосування інформаційно- комп’ютерних технологій (ІКТ) для вдосконалення освітньої діяльності у ВНЗ.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Джеджула О.М. Роль графічної підготовки у формуванні професійної компетентності інженера / О.М. Джеджула // Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 2. – Полтава : ПДПУ, 2007. – С. 78–81.

2. Козяр М.М. Формування графічної діяльності студентів вищих навчальних закладів освіти засобами комп’ютерних технологій : моногр. / М.М. Козяр. – Рівне : НУВГП, 2009. – 280 с.

3. Компанія АСКОН [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу : http://edu.askon.ru/users/php.

4. Райковська Г.О. Методика формування графічних знань в системі інформаційних технологій : моногр. / Г.О. Райковська. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – 324 с.

5. Чепок Р.В. Реалізація конструкторсько-технологічного підходу у процесі навчання креслення майбутніх вчителів трудового навчання : автореф. кан. пед. наук. : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання»/ Р.В. Чепок. – К., 2009. – 20 с.
Copyright (c) 2020 Галина Олексіївна Райковська, Любов Степанівна Тихончук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.