DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53) Т.1-%p

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ОЦІНКИ ВІБРОНАВАНТАЖЕНОСТІ НЕСУЧИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Іван Григорович Грабар, Василь Миколайович Іванченко, Володимир Євгенович Титаренко, Валерій Вікторович Саморіз

Анотація


У роботі обґрунтовано необхідність та розроблено програмно апаратний комплекс для оцінки вібронавантаженості елементів конструкцій несучих систем і наведено окремі результати досліджень.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мигаль В.Д. Вібраційні методи оцінки якості тракторів на стадіях проектування, виготовлення та експлуатації : дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.02 / В.Д. Мигаль. – Харків : Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т, 2003. – 32 c.

2. Трощенко В.Т. Трещиностойкость металлов при циклическом нагружении / В.Т. Трощенко, В.В. Покровский, А.В. Прокопенко. – К. : Наукова думка, 1987. – 251 с.

3. Проскуряков В.Б. Динамика и прочность рам и корпусов транспортных машин / В.Б. Проскуряков. – Л. : Машиностроение, 1972. – 229 с.

4. Ясній П.В. Пластично деформовані матеріали: втома і тріщинотривкість / П.В. Ясній. – Л. : Світ, 1998. – 292 с.

5. Зубинский А. Микроэлектромеханика / А.Зубинский // Компьютерное обозрение 17.03.2005.

6. Грабар И.Г. Современные методы и средства сбора, сохранения и обработки информации на разных этапах создания подвески транспортных средств / И.Г. Грабар, С.В. Мельничук, В.Н. Иванченко // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2007 : сб. науч. тр. по материалам междунар. научно-практ. конф. – Т. 1 / Транспорт. –С. 55–60.

7. Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.gaw.r /html.cgi/txt/ic/Analog_Devices/sensor/axelerometr

8. Kocks K. On Track with MEMS / К.Kocks // Avionics Magazine. – January. – 2006.

9. Пастушенко С.М. Вища математика: довідник для студентів вищих навчальних закладів : навч. посібн. / С.М. Пастушенко, Ю.П. Підченко. – 4-е вид. – К. : Діал., 2006. – 464 с.

10. Ларионов Д. Акселерометры компании Analog Devices / Д.Ларионов // Электронные компоненты. – 2005. – № 11. – 125–129 с.
Copyright (c) 2020 Іван Григорович Грабар, Василь Миколайович Іванченко, Володимир Євгенович Титаренко, Валерій Вікторович Саморіз

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.