DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53) Т.1-%p

ГЕОМЕТРИЧНІ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ШОРСТКОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ПРИ ТОЧІННІ ТА РОЗТОЧУВАННІ

Петро Дмитрович Кривий, Володимир Васильович Крупа

Анотація


Проаналізовано відомі схеми і залежності для моделювання шорсткості при обробленні циліндричних поверхонь. Запропоновано, виходячи з кінематичних особливостей формування циліндричних поверхонь при точінні і розточуванні, різні геометричні моделі шорсткості. Встановлено умови (технологічні обмеження) існування відповідних геометричних і математичних моделей шорсткості. Отримано формули для визначення висоти нерівностей профілю залежно від подачі, кутів у плані різця та радіуса заокруглення при його вершині для різних моделей формування шорсткості.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Амарего И.Дж.А. Обработка металлов резанием / И.Дж.А. Амарего, Р.Х. Браун ; пер. с англ. В.Л. Пастунова. – М. : Машиностроение,1977. – 325 с.

2. Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент / В.А. Аршинов, Г.А. Алексеев. – М. : Машиностроение, 1967. – 500 с.

3. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов : учеб. / В.Ф. Бобров. – М. : Машиностроение, 1975. – 344 с.

4. Бобров В.Ф. Резание металлов самовращающимися резцами / В.Ф. Бобров, Д.Е. Иерусалимский. – М. : Машиностроение, 1972 . – 112 с.

5. Вульф А.М. Резание металлов / А.М. Вульф. – 2-е изд. – Л. : Машиностроение, 1973. – 496 с.

6. ГОСТ 2289-85. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. – Введ. 1985-23-04. – М. : Изд-во стандартов, 1985.

7. Горелов В.М. Резание металлов / В.М. Горелов. – М. : Машиностроение, 1966. – 208 с.

8. Резание металлов / Г.И. Грановский, П.П. Грудов, В.А. Кривоухов и др. – М. : Машгиз, 1954. – 474 с.

9. Исаев А.И. Микрогеометрия поверхности при токарной обработке / А.И. Исаев. – М.–Л. : АН СССР, 1950. – 107 с.

10. Кривоухов В.А. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки / В.А. Кривоухов, П.Г. Петруха. – М. : Машиностроение, 1967. – 654 с.

11. Основи теорії різання металів : підр. / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок та ін. ; за заг. ред. М.П. Мазура. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 422 с.

12. Подураев В.Н. Обработка резанием с вибрациями / В.Н. Подураев. – М. : Машиностроение, 1970. – 350 с.
13. Филоненко С.Н. Резание металлов / С.Н. Филоненко. – М. : Машгиз, 1963. – 212 с.

14. Ящерицын П.И. Основы резания металлов и режущий инструмент / П.И. Ящерицын, М.Л. Еременко, Н.И. Жигалко. – Мн. : Вышэйшая школа, 1975. – 528 с.
Copyright (c) 2020 Петро Дмитрович Кривий, Володимир Васильович Крупа

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.