DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53)-%p

ПРО ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАСАДКІВ ДЛЯ ЗАТОПЛЕНИХ ГІДРОСТРУМЕНІВ НА ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄМНИХ ДЕТАЛЕЙ ГОЛОВНИХ УБОРІВ

Олена Володимирівна Якимчук, Ігор Олександрович Сідлецький, Микола Олександрович Кущевський

Анотація


Авторами наведено методику розрахунку геометричних параметрів струменеформуючих насадків та утворених ними затоплених гідроструменів, а також визначено їх оптимальні параметри експериментальним шляхом при гідроструминному формуванні об’ємних деталей головних уборів.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Попович О.В. Дослідження характеру дії сил при формуванні деталей одягу гідроструминним способом / О.В. Попович, Д.В. Прибега, М.О. Кущевський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – С. 174–178.

2. Попович О.В. Визначення складових силового поля при формуванні об’ємних деталей одягу гідроструминним способом / О.В. Попович, Д.В. Прибега, М.О. Кущевський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – № 6.

3. Вакина В.В. Машиностроительная гидравлика. Примеры расчетов / В.В. Вакина, И.Д. Денисенко, А.Л. Столяров. – К. : Вища школа, 1987. – 208 c.

4. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – 2-е изд., перераб. – М. : Машиностроение, 1982. – 423 с.

5. Справочник по гидравлике / под ред. В.А. Большакова. – К. : Вища школа, 1977. – 280 с.

6. Назарчук М.М. Ограниченные струи : моногр. / М.М. Назарчук, Н.В. Панченко. – К. : Наукова думка, 1981. – 212 с.

7. Чугаев Р.Р. Гидравлика : учеб. / Р.Р. Чугаев. – 3-е изд., доп. и испр. – Л. : Энергия, 1975. – 600 с.

8. Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання та гідропневмопривід / В.А. Дідур, О.Д. Савченко, С.І. Пастушенко, С.І. Мовчан. – Запоріжжя : Прем’єра, 2005. – 464 с.

9. Якимук О.В. Графоаналітичний спосіб оцінки якості формування об’ємних деталей головних уборів / О.В. Якимчук, М.О. Кущевський // Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 2. – С. 35–40.
Copyright (c) 2020 Олена Володимирівна Якимчук, Ігор Олександрович Сідлецький, Микола Олександрович Кущевський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.