DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53)-%p

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НОВОГО ДВОГІРОСКОПНОГО ГРАВІМЕТРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ГРАВІМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

Олена Миколаївна Безвесільна, Антон Валерійович Коваль

Анотація


Запропоновано і досліджено нову двоканальну схему авіаційної гравіметричної системи (АГС) на основі двогіроскопного гравіметра, захищену авторським свідоцтвом на винахід, яка забезпечує вищу точність вимірювань, ніж відомі системи, за рахунок усунення похибок від перехресних кутових швидкостей основи і кутової швидкості обертання Землі (тільки остання похибка становить 584 мГл), вимірювання повного вектора прискорення сили ваги, а не одного компонента, як у разі ГАЛ-С або ГС.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безвесільна О.М. Авіаційні гравіметричні системи та гравіметри : моногр. / О.М. Безвесільна. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 604 с.

2. Безвесільна О.М. Авіаційна гравіметрична система для вимірювання аномалій прискорення сили ваги з двогіроскопним гравіметром / О.М. Безвесільна, А.В. Коваль // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – Житомир, 2009. – Вип. № 4(51). – С. 115–119.

Copyright (c) 2020 Олена Миколаївна Безвесільна, Антон Валерійович Коваль

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.