DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53)-%p

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АВТОМАТИЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ НАКОПИЧЕНИХ ПОХИБОК ІНТЕГРУЮЧИХ ГІРОСКОПІЧНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ

Олександр Олексійович Добржанський

Анотація


У статті наведено результати досліджень можливості створення та ефективності застосування системи прогнозування та автоматичної компенсації накопичених похибок інтегруючих гіроскопічних акселерометрів. Досліджено та обґрунтовано можливість створення такої системи для гіроскопічного інтегратора лінійних прискорень: наведено аналітичні розрахунки основних залежностей похибок приладу від визначених завад, визначено основні елементи системи, розроблено функціональну схему системи, пояснено принцип дії та наведено опис алгоритму роботи системи.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Коваленко І.О. Метрологія та вимірювальна техніка : навч. посібн. / І.О. Коваленко, А.М. Коваль. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 652 с.

2. Одинцов А.А. Гироскопический интегратор линейных ускорений / А.А. Одинцов. – К. : НМК ВО, 1986. – 68 с.

3. Безвесільна О.М. Однороторний інтегруючий гіродатчик гравітаційного прискорення / О.М. Безвесільна, О.О. Добржанський // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 74–82.

4. Помыкаев И.И. Навигационные приборы и системы: учеб. пособие / И.И. Помыкаев, В.П. Селезнев, Л.А. Дмитроченко ; под ред. И.И. Помыкаева. – М. : Машиностроение, 1983. – 456 с.

5. Безвесільна О.М. Характеристика збурень, що впливають на гравіметр авіаційної гравіметричної системи / О.М. Безвесільна, О.О. Добржанський // Вісник Інженерної академії наук. – 2008. – № 2. – С. 233–236.

6. Безвесільна О.М. Дослідження можливості застосування гіроскопічного гравіметра в авіаційній гравіметричній системі / О.М. Безвесільна, О.О. Добржанський // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 49–56.

7. Добржанський О.О. Математична модель динаміки гіроскопічного датчика гравітаційного прискорення / О.О. Добржанський // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2006. – № 4. – С. 108–114.

8. Безвесільна О.М. Автокомпенсація похибок гіроскопічного інтегратора лінійних прискорень / О.М. Безвесільна // Прикладна механіка. – 1995. – № 4. – С. 79–85.

9. Безвесільна О.М. Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем : підр. / О.М. Безвесільна, Ю.О. Подчашинський. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 560 с.

10. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования / Ю.В. Новиков. – М. : Мир, 2001. – 379 с.

Copyright (c) 2020 Олександр Олексійович Добржанський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.