DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53) Т.1-%p

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМ ОБ’ЄМОМ ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Андрій Анатолійович Завада

Анотація


У статті розглядається задача оцінювання параметрів руху космічних апаратів за скороченим об’ємом траєкторних вимірювань на основі нелінійної схеми компромісів і нелокального підходу до оптимізації цільової багатопараметричної функції. Наводяться результати визначення параметрів руху КА за реальною вимірювальною інформацією з використанням розробленого методу.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Особенности определения параметров движения КА при однопунктовой технологии измерений / А.Д. Шептун, М.М. Жечев, И.В. Воронкова и др. // Междунар. конф. “Научно-технические проблемы космонавтики и ракетостроения” : тез. и аннот. докл. – Калининград : ЦНИИМАШ, 1996. – С. 291–292.

2. Иванов Н.М. Баллистика и навигация космических аппаратов : учеб. / Н.М. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дрофа, 2004. – 544 с.

3. Ястребов В.Д. Исследование методических проблем и разработка алгоритмов баллистического обеспечения управления КА при использовании однопунктной схемы измерений / В.Д. Ястребов. – М. : ЦНИИМАШ, 1993. – 174 с.

4. Черный И. США обеспокоены китайскими планами / И.Черный // Новости космонавтики. – 2003. – № 10. – С. 23.
5. Жданюк Б.Ф. Основы статистической обработки траекторных измерений / Б.Ф. Жданюк. – М. : Сов. радио, 1978. – 384 с.

6. Сложные технические и эргатические системы: методы исследования : моногр. / А.Н. Воронин, Ю.К. Зиатдинов, А.В. Харченко, В.В. Осташевский. – Харьков : Факт, 1997. – 240 с.

7. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д.Химмельблау. – М. : Мир, 1975. –
534 с.

8. Немировский А.С. Сложность задач и эффективность методов оптимизации / А.С. Немировский, А.Б. Юдин. – М. : Наука, 1980. – 429 с.

Copyright (c) 2020 Андрій Анатолійович Завада

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.