DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53) Т.1-%p

МЕТОДИ ТА АПАРАТУРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ АЕРОІОНІВ В ІОНІЗОВАНОМУ ПОВІТРІ

Оксана Леонідівна Коренівська

Анотація


У статті проведено огляд основних методів визначення кількості аероіонів у повітрі, яке піддається аероіонізації, та розгляд апаратури, що працює за цими методами. Проведено детальний розгляд існуючих систем вимірювання, описано їх переваги та недоліки.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лившиц М.Н. Аэроионофикация: практическое применение / М.Н. Лившиц. – М. : Стройиздат, 1990. – 168 с.

2. Карпухин В.А. Компьютерная система измерения концентрации аэроионов в сильных электрических полях / В.А. Карпухин, П.В. Лепихов // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2000. – № 9. – С. 21–32.

3. Таммет Х.Ф. Аспирационный метод измерения спектра аэроионов / Х.Ф. Таммет // Уч. зап. ТГУ. – Вып. 195. – Тарту, 1967. – 232 с.

4. А. с. Счетчик аэроионов / Х.Ф. Таммет. – № 151071 ; заявл. 13.10.61, Бюл. 1952, № 20.

5. Таммет Х.Ф. Счетчик аэроионов САИ-ТГУ-66 / Х.Ф. Таммет // Уч. зап. ТГУ.– Вып. 648. – Тарту, 1963. – С. 157–163.

6. Лічильник іонів в газовому середовищі : пат. 2131122 Рос. Федерация / Макаров А.Б.

7. Гостев В.А. Исследование воздушно-плазменного потока, создаваемого генератором холодной плазмы / В.А. Гостев, А.А. Тихомиров. – С. 560–563.

8. Чижевский А.Л. Аэроионификация в народном хозяйстве / А.Л. Чижевский. – М. : Стройиздат, 1989. – 488 с.

9. Карпухин В.А. Экспериментальные исследования продуцирующей способности аппаратуры для аэроионопрофилактики / В.А. Карпухин, П.В. Лепихов // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2001. – № 9. – С. 57–65.

10. Карпухин В.А. Дифференциальный метод и аппаратура для измерения концентрации аэроионов / В.А. Карпухин, П.В. Лепихов, О.В. Комолова // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2002. – № 10–11. – С. 83–90.

11. Разработка аппаратуры для управляемого аэроионного воздействия / В.А. Карпухин, П.В. Лепихов, Ю.Д. Губернский и др. // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2006. – № 1–2. – С. 97–103.

Copyright (c) 2020 Оксана Леонідівна Коренівська

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.