DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53)-%p

МЕТОД ПОБУДОВИ ОПУКЛИХ ПРОДОВЖЕНЬ КВАДРАТНИХ ПОЛІНОМІВ НА КОМБІНАТОРНИХ МНОЖИНАХ

Оксана Сергіївна Пічугіна

Анотація


У статті представлено аналітичний метод побудови опуклих продовжень квадратних поліномів, заданих на евклідових комбінаторних множинах переставлень і поліпереставлень, який
суттєво використовує властивості цих множин і дозволяє при розв’язанні комбінаторних задач оптимізації використовувати властивості як комбінаторних множин, так і відповідних многогранників. Представлений метод може бути застосований до розв’язання численних практичних задач, адже значна кількість відомих постановок пошуку екстремумів поліномів на переставленнях стосується саме квадратних поліномів.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стоян Ю.Г. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації / Ю.Г. Стоян, О.О. Ємець. –К. : ІСДО, 1993. – 188 с.

2. Стоян Ю.Г. Побудова опуклих і угнутих функцій на перестановочному многограннику / Ю.Г. Стоян, С.В. Яковлєв // Доповіді АН УРСР : Сер. А. – 1988. – № 5. – С. 66–68.

3. Яковлев С.В. Теория выпуклых продолжений функций на вершинах выпуклых многогранников / С.В. Яковлев // Журн. вычисл. математики и мат. физики. – 1994. – Т. 34, № 7. – С. 1112–1119.

4. Стоян Ю.Г. Оптимізація квадратичних функцій на множині перестановок, відображеній у Rn / Ю.Г. Стоян, С.В. Яковлєв, О.В. Паршин // Доповіді АН УРСР : Сер. А. – 1989. – № 5. – С. 73–78.

5. Стоян Ю.Г. Квадратичная оптимизация на комбинаторных множествах в Rn / Ю.Г. Стоян, С.В. Яковлев, О.В. Паршин // Кибернетика и системный анализ. – 1991. – № 4. – С. 97–104.

6. Валуйская О.О. Выпуклые продолжения полиномов на комбинаторных множествах и их приложения / О.О. Валуйская, О.С. Пичугина, С.В. Яковлев // Радиоэлектроника и информатика. – 2002. – № 2. – С. 121–129.

7. Пічугіна О.С. Програмно реалізований підхід побудови опуклих продовжень поліномів на переставленнях / О.С. Пічугіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки (ІСН–2010)», 18–20 березня 2010 р. – Полтава, 2010. – С. 158–
161.

Copyright (c) 2020 Оксана Сергіївна Пічугіна

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.