DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-2(53) Т.1-%p

ВИМІРЮВАННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ПОТУЖНОСТІ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

Юрій Олексійович Скрипник, Костянтин Леонідович Шевченко, Олексій Анатолійович Ваганов, Олексій Пилипович Яненко

Анотація


Проаналізовано джерела похибок вузькосмугових радіометрів НВЧ-діапазону. Домінуючими похибками є власні шуми приймальної антени і шуми гетеродинного перетворювача частоти. Показано шляхи компенсації вказаних похибок завдяки використанню схемотехнічних оригінальних рішень.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Скрипник Ю.О. Модуляційні радіометричні пристрої та системи НВЧ-діапазону : навч. посібн. / Ю.О. Скрипник, В.П. Манойлов, О.П. Яненко. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 374 с.

2. Головко Д.Б. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин : навч. посібн. / Д.Б. Головко, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко. – К. : Либідь, 2003. – 328 с.

3. Вдосконалення засобів радіотеплового контролю матеріалів одягу / Ю.О. Скрипник, К.Л. Шевченко, О.А. Ваганов, О.П. Яненко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 1(52). – С. 151–156.

4. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы / И.С. Гоноровский. – Ч. 2. – М. : Сов. радио, 1987. – 319 с.

5. Модуляційний гетеродинний радіометр : пат. Україна : МПК G01R29/08/ Скрипник Ю.О., Шевченко К.Л., Ваганов О.А. – № 43418 ; 2009, Бюл. № 15.

6. Пристрій для вимірювання спектральної щільності потужності низькоінтенсивних електромагнітних випромінювань : пат. Україна : МПК G01R29/08 / Скрипник Ю.О., Яненко О.П., Ваганов О.А. – № 48597 ; 2010, Бюл. № 6.
Copyright (c) 2020 Юрій Олексійович Скрипник, Костянтин Леонідович Шевченко, Олексій Анатолійович Ваганов, Олексій Пилипович Яненко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.