DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-1(52)-67-71

ВИЯВЛЕННЯ СЕЙСМІЧНИХ СИГНАЛІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЇХ ДЖЕРЕЛ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ

Вадим Олексійович Гордієнко, Юрій Олексійович Гордієнко, Володимир Анатолійович Кирилюк

Анотація


У роботі запропоновано підхід щодо виявлення сейсмічних сигналів за результатами оцінки коефіцієнта лінійності руху часток ґрунту та визначення кутових характеристик джерел
сигналів за значенням максимуму скалярного добутку векторів, що характеризують рух часток середовища та очікуваний напрям надходження хвилі. Використання запропонованого підходу дозволяє покращити якісні показники виявлення сейсмічних сигналів та точність визначення кутових характеристик їх джерел при невеликому відношенні сигнал/шум.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Машков О.А. Научные проблемы создания автоматизированной системы обработки сейсмических данных (алгоритмические аспекты) / О.А. Машков, В.А. Кирилюк // Специальная техника и вооружение. - 2002. - № 1, 2. - С. 35–41.

2. Машков О.А. Методика ідентифікаційного виявлення сейсмічних сигналів / О.А. Машков, В.А. Кирилюк // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – К., 2002. – Вип. 19. – С. 31–41.

3. Кедров О.К. Сейсмические методы контроля ядерных испытаний / О.К. Кедров. – М., Саранск : Крас. Окт., 2005. – 420 с.

4. Саваренский Е.Ф. Сейсмические волны / Е.Ф. Саваренский. – М. : Недра, 1972. – 293 с.

5. Александров С.И. Поляризационный анализ сейсмических волн / С.И. Александров. – М. : ОИФЗ РАН, 1999. – 142 с.

6. Гальперин Е.И. Поляризационный метод сейсмических исследований / Е.И. Гальперин. – М. : Недра, 1977. – 279 с.

7. Кац С.А. Нетраекторный поляризационный анализ линейно-поляризованных волн, регистрируемых трехкомпонентными установками / С.А. Кац, Н.Г. Михайлова // Вычислительная сейсмология. - М. : Наука, 1977. - Вып. 10. - С. 223–233.

8. Гринюк Ю.В. Використання поляризаційної фільтрації сейсмічних сигналів для покращення якісних показників їх виявлення / Ю.В. Гринюк, В.А. Кирилюк, В.О. Сергійко // Збірник наукових праць ЖВІРЕ. – 2004. - Вип. 8 – С. 124–129.

9. Алказ В.Г. Поляризационный анализ сейсмических колебаний / В.Г. Алказ, Н.И. Онофраш, А.И. Перельберг. – Кишинев : Штиница, 1977. – 110 с.

10. Jurkevich A. Polarization analysis of three-component array data / Jurkevich A. // Bull. Seism. Soc. Am. 1988. - Vol. 78. - P. 1725–1748.

11. Гордієнко Ю.О. Автоматична ідентифікація об’ємних хвиль за результатами аналізу кутових характеристик сейсмічного сигналу від джерел в ближній зоні / Ю.О. Гордіенко, О.І. Солонець, Ю.А. Андрущенко // Збірник наукових праць ХУПС. - 2007. - Вип. 3(4). - С. 27–31.

12. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г.Корн, Т.Корн. – М. : Наука, 1968. – 716 с.

13. Пічугін М.Ф. Обробка геофізичних сигналів у сучасних автоматизованих комплексах : навчальний посібник / М.Ф. Пічугін, О.А. Машков, В.А. Кирилюк та ін. – Житомир : ЖВІРЕ,
2007. – 176 с.
Copyright (c) 2020 Вадим Олексійович Гордієнко, Юрій Олексійович Гордієнко, Володимир Анатолійович Кирилюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.