DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-1(52)-146-150

АНАЛІЗАТОР СКІНЧЕННИХ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ

Сергій Микитович Сердюк

Анотація


Для рішення задачі синтезу детермінованого скінченного автомата запропоноване використання діаграм двійкових рішень. Це дозволяє істотно поліпшити масштабованість
методу й представити структуру автомата у вигляді бінарного дерева – структури даних, зручної для наступного етапу аналізу. Використання на етапі аналізу модифікованого мультиагентного методу мурашиних колоній (МК) та імовірнісного підходу дозволило визначити оптимальні шляхи обходження графу й імовірності перебування автомата в кожному зі станів.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Han J. Data mining: concepts and techniques / J.Han, M.Kamber. – San Francisco : Morgan-Kaufmann Academic Press, 2001. – 387 p.

2. Agrawal R. Mining sequential patterns / R.Agrawal, R.Srikant // Proceedings of the 11th International Conference on Data Engineering. – Taiwan, 2001. – P. 3–14.

3. Штучні імунні системи і їхнє застосування / за ред. Д.Дасгупты ; пер. з англ. А.А. Романюхи. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 344 с.

4. Wang W. A complex artificial immune system and its immunity / W.Wang, S.Gao, F.Li, Z.Tang // International Journal of Computer Science and Network Security. – 2008. – № 12. – P. 161–169.

Copyright (c) 2020 Сергій Микитович Сердюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.