DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2009-4(51)-142-147

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ ТА МАСИ ФІТОПЛАНКТОНУ У ПРОБАХ ВОДИ З ВОДОЙМ НА ОСНОВІ ДВОВИМІРНИХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ

Тетяна Олександрівна Єльнікова

Анотація


Розроблено новий засіб вимірювання геометричних параметрів фітопланктону для визначення його об’єму та маси у пробах води з водойм на основі двовимірних відеозображень. З метою розрахунку об’єму та маси фітопланктону на основі відеозображень проб води з цих водойм виконується ідентифікація видів фітопланктону на основі використання штучних нейронних мереж.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Измерительные сканирующие приборы / под ред. Б.С. Розова. – М. : Машиностроение, 1980. – 198 с.

2. Сарвин А.А. Системы бесконтактных измерений геометрических параметров / А.А. Сарвин. – Л. :
Издательство Ленинградского университета, 1983. – 144 с.

3. Растригин Л.А. Системы очувствления промышленных роботов в ГПС / Л.А. Растригин. – М. : Наука, 1989. – 286 с.

4. Застрогин Ю.Ф. Прецизионные измерения параметров движения с использованием лазера / Ю.Ф. Застрогин. – М. : Машиностроение‚ 1986. – 272 с.

5. Макаров И.М. Управляющие системы промышленных роботов / И.М. Макаров. – М. : Машиностроение, – 1984. – 287 с.

6. Поліщук Є.С. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник та ін. ; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів : Бескид Біт, 2008. –618 с.

7. Форсайт Д. Компьютерное зрение. Современный подход / Д. Форсайт, Д. Понс. – М. : Техносфера, 2005. – 840 с.

8. Андреев А.Д. Интегральная количественная оценка состояния фитопланктонного сообщества по структурным показателям / А.Д. Андреев, В.И. Щербак // Гидробиологический журнал. – 1994. – Т. 30, № 2. – С. 3–7.

9. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. – К. : Символ Т, 1998. – 28 с.

10. Методичний посібник з визначення якості води / за ред. В.І. Назаренка. – К., 2002. – 51 с.

11. Методы исследования качества воды водоемов. – М. : Медицина, 1990. – С. 3–11.

12. Бакка М.Т. Дослідження динаміки процесів евтрофікації у водоймах господарсько-побутового призначення на основі комп’ютеризованих технологій обробки вимірювальної інформації / М.Т. Бакка, Е.О. Аристархова, Т.О. Єльнікова, Ю.О. Подчашинський // Восточно-Европейский
журнал передовых технологий. – 2006. – № 3/2 (21). – С. 20–24.

13. Яншин В.В. Анализ и обработка изображений: принципы и алгоритмы / В.В. Яншин. – М. : Машиностроение, 1995. – 112 с.

14. Прэтт У. Цифровая обработка зображений : пер. с англ. – М. : Мир, 1982. – 480 с.

15. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2004. – 352 с.

16. Nelles O., Ernst S., Isermann R. Neuronale Netze zur Identefikation nichtlinearer, dynamischer Systeme: Ein Uberblick // Automatisierungstechnik. – 1997. – 45. – № 6. – S. 251–262.

17. Руденко О.Г. Штучні нейронні мережі / О.Г. Руденко, Є.В. Бодянський. – Харків : ТОВ "Компанія СМІТ", 2006. – 404 с.

Copyright (c) 2020 Тетяна Олександрівна Єльнікова

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.