DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2009-4(51)-164-172

АРХІТЕКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КВАНТОВИХ НЕЧІТКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Олег Анатолійович Пастух

Анотація


Вперше побудовано архітектуру нового типу інформаційних систем, зокрема квантових нечітких інформаційних систем. Здійснено опис їх функціонування на основі даної архітектури. Основний акцент при описі функціонування спрямований на представлення нечітких даних у квантовому регістрі шляхом побудованого у даній роботі оператора, який перетворює їх у квантові нечіткі дані, які безпосередньо може обробляти квантовий процесор. Також у даній роботі зроблено акцент на побудований автором оператор перетворення квантових нечітких даних у нечіткі дані, що забезпечує можливість представлення квантових нечітких даних квантового регістра у форматі нечітких даних, які або в даному вигляді надходять на вихід системи, або дефазифікуються і тоді потрапляють на вихід.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тэрано Т. Прикладные нечеткие системы / Т.Тэрано, К.Асаи, М.Сугено. – М. : Мир, 1993. – 368 с.

2. Bergmann M. An introduction many-valued and fuzzy logic: semantics, algebras, and derivation systems / M.Bergmann. – New York : Cambridge university, 2008. – 329 p.

3. Кокин А.А. Твердотельные ядерные магнито-резонансные (ЯМР) ансамблевые квантовые компьютеры (исследование физических основ и проблем реализации) : дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 05.27.01 / А.А. Кокин. – М., 2003. – 187 с.

4. Квантовый комп’ютер и квантовые вычисления / под ред. В.А. Садовничего. – Ижевськ : Ижевская республиканская типография, 1999. – 288 с.

5. Пастух О.А. Квантові нечіткі множини з комплекснозначною характеристичною функцією і їх використання для квантового комп’ютера/ О.А. Пастух // Вісник Хмельницького національного у-ту. – 2006. – Т. 1. – № 2. – С. 158–161.

6. Пастух О.А. Квантові нечіткі відношення квантових нечітких множин. Квантові нечіткі графи / О.А. Пастух // Вісник Хмельницького національного у-ту. – 2009. – № 1. – С. 246–254.

Copyright (c) 2020 Олег Анатолійович Пастух

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.