DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-1(76)-3-8

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ КІНЦЕВИХ ФРЕЗ З ПОКРИТТЯМ ПІД ЧАС ОБРОБКИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ ЗА РАХУНОК ПРИРОБІТКИ

Юрій Йосипович Бесарабець, Богдан Миколайович Середенко, Ельдар Рустемович Ванієв

Анотація


Наведено результати дослідження можливості підвищення стійкості кінцевих фрез з покриттям при обробці титанових сплавів за рахунок приробітки. Для цього проаналізовано існуючі методи підвищення стійкості інструментальних матеріалів. Зазначається, що для зміцнення твердого сплаву перед покриттям широко застосовуються способи поверхневого зміцнення. З метою подальшого підвищення стійкості інструменту на прикладі фрезерування сплаву ВТ6 твердосплавними фрезами, в яких перед нанесенням покриття TiAlN проведене зміцнення віброабразивною обробкою, розглядається можливість подальшого підвищення стійкості цього інструменту за рахунок попередньої приробітки в технологічному середовищі «Promoledge 9 %», яка подавалась в зону різання способом мінімального змащення. Приробітка здійснювалась на наступних режимах: Sz = 0,03 та Sz = 0,05 мм/зуб., t = 1 мм; V = 10 м/хв., V = 15 м/хв., V = 20 м/хв.,
V = 25 м/хв. В результаті проведених досліджень встановлено, що рекомендованою швидкістю для подальшого підвищення стійкості кінцевих фрез є V = 20 м/хв. При цьому спостерігалось підвищення стійкості при подачі Sz = 0,03 мм/зуб. в 1,5 раза, а при Sz = 0,05 мм/зуб. – в 2 рази.


Ключові слова


титановий сплав; приробітка; стійкість; знос; кінцева фреза; твердий сплав; план експерименту; зміцнення; технологічне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolotov, M.A. (2010), Vysokoskorostnaya i vysokoproizvoditel'naya obrabotka (rezhimy, kharakteristika stankov, instrument) [High-speed and high-performance processing (modes, characteristic of machines, tool)], Izd-vo Samar. gos. aerokosm. un-ta, Samara, 88 p.

Vasin, S.A. (2001), Rezanie materialov: Termomekhanicheskii podkhod k sisteme vzaimosvyazei pri rezanii [Thermomechanical approach to system of interrelations when cutting], MGTU of N.E. Bauman, Moscow, 448 p.

Grabchenko, A.I., Verezub, M.V., Vnukov, Ju.M., Mel'nychuk, P.P. and Vygovs'kyj, G.M. (2011), Robochi procesy vysokyh tehnologij u mashynobuduvanni [Workflows high technology in engineering], Zhytomyr, 513 p.

Dzhulij, D.Ju. and Majboroda, V.S. (2012), “Zastosuvannja metodu magnitno-abrazyvnogo obroblennja dlja pidvyshhennja stijkosti bagatogrannyh neperetochuvanyh tverdosplavnyh plastyn” [Application of magnetic- abrasive treatment to improve the stability multifaceted neperetochuvanyh carbide plates], Procesy mehanichnoi' obrobky v mashynobuduvanni, Vol. 12, pp. 32–40.

Illarionov, A.G. and Popov, A.A. (2014), Tehnologicheskie i jekspluatacionnye svojstva titanovyh splavov [Technological and operational properties of titanium alloys], Izdatel'stvo Ural. un-ta, Ekaterinburg, 137 p.

Kishurov, V.M., Krioni, N.K., Postnov, V.V. and Chernikov P.P. (2009), Rezanie materialov. Rezhushhij instrument [Cutting tools], Mashinostroenie, Moscow, 492 p.

Krivouhov, V.A. and Chubarov, A.D. (1970), Obrabotka rezaniem titanovyh splavov [Machining titanium alloys], Mashinostroenie, Moscow, 180 p.

Jakubov, F.Ja. (1985), Jenergeticheskie sootnoshenija processa mehanicheskoj obrabotki materialov [Energy relations process mechanical treatment of materials], Fan, Tashkent, 104 p.

Jakubov, Ch.F. (2008), Uprochnjajushhee dejstvie SOTS pri obrabotke metallov rezaniem [The reinforcing effect of cutting fluids in metal cutting], OAO “Simferopol'skaja gorodskaja tipografija” (SGT), Simferopol, 156 p.

Jashhericyn, P.I., Fel'dshtejn, E.Je. and Kornievich, M.A. (2006), Teorija rezanija [Cutting theory], Novoe znanie, Minsk, 512 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Болотов М.А. Высокоскоростная и высокопроизводительная обработка (режимы, характеристика станков, инструмент) / М.А. Болотов. – Самара, 2010. – 88 с.

2. Васин С.А. Резание материалов : Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании : учебник / С.А. Васин. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.

3. Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні : підручник / А.І. Грабченко, М.В. Верезуб, Ю.М. Внуков та ін. – Житомир, 2011. – 513 c.

4. Джулій Д.Ю. Застосування методу магнітно-абразивного оброблення для підвищення стійкості багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин / Д.Ю. Джулій, В.С. Майборода // Процеси механічної обробки в машинобудуванні : зб. наук. пр. –Житомир : ЖДТУ, 2012. – Вип. 12. – С. 32–40.

5. Илларионов А.Г. Технологические и эксплуатационные свойства титановых сплавов : учеб. пособие / А.Г. Илларионов, А.А. Попов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 137 с.

6. Резание материалов. Режущий инструмент : учеб. пособие / В.М. Кишуров, Н.К. Криони, В.В. Постнов, П.П. Черников. – М. : Машиностроение, 2009. – 492 с.

7. Кривоухов В.А. Обработка резанием титановых сплавов / В.А. Кривоухов, А.Д. Чубаров. – М. : Машиностроение, 1970. – 180 с.

8. Якубов Ф.Я. Энергетические соотношения процесса механической обработки материалов / Ф.Я. Якубов. – Ташкент : Фан, 1985. – 104 с.

9. Якубов Ч.Ф. Упрочняющее действие СОТС при обработке металлов резанием : монография / Ч.Ф. Якубов. – Симферополь : ОАО «Симферопольская городская типография» (СГТ), 2008. – 156 с.

10. Ящерицын П.И. Теория резания : учебник / П.И. Ящерицын, Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Мн. : Новое знание, 2006. – 512 с.

Copyright (c) 2016 Юрій Йосипович Бесарабець, Богдан Миколайович Середенко, Ельдар Рустемович Ванієв

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.