DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-1(76)-33-46

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРЯМОКУТНОГО ХВИЛЕВОДУ ВІД ЗМІНИ ЙОГО РОЗМІРІВ

В'ячеслав Пилипович Манойлов, Наталія Миколаївна Каращук, Сергій Сергійович Сабадаш

Анотація


Проведено аналіз випромінювання із розкриву стандартного прямокутного хвилеводу 3 см діапазону при зміні розмірів стінок  для оцінки ефективності його застосування як опромінювача дзеркальної параболічної антени.

Певні тактико-технічні характеристики радіоелектронних систем того чи іншого виду залежать від типу антен, що застосовуються. Останніми роками розвиток антенних систем відбувався переважно не шляхом створення принципово нових, а шляхом покращення параметрів та характеристик існуючих антен. Тому є практична потреба у пошуку шляхів вдосконалення їх елементів. Детальний аналіз випромінювання із відкритого кінця прямокутного хвилеводу дозволить вказати, які саме його параметри та характеристики потребують покращення.

Отримано графіки залежності діаграм спрямованості (ДС) в площинах Е та Н , потужності випромінювання , коефіцієнта спрямованої дії (КСД)  від зміни розмірів стінок  хвилеводу. Побудовано графіки залежності коефіцієнта згасання від частоти для хвиль типів . Отримано оцінку доцільності застосування прямокутного хвилеводу як опромінювача дзеркальної параболічної антени.


Ключові слова


опромінювач; прямокутний хвилевід; ДС; КСД

Повний текст:

PDF

Посилання


Vvedenskii, B.A. and Arenberg, A.G. (1946), Radiovolnovody, Vol. 1, Ogiz, Moscow, 191 p.

Kovalev, I.S. (1972), Osnovy teorii i rascheta ustroistv SVCh, Nauka i tekhnika, Minsk, 256 p.

Kuhn, S. (1946), “Calculation of Attenuation in Wavequides”, J.I.E.E., 93, pt III A, No. 4, p. 663.

Moreno, T. (1948), Microwave Transmission Design Data, McGraw Hill, New York, NY.

Naidenko, Je.P., Kolos, Yu.O. and Kuksa, V.A. (2001), Elektrodinamіka ta poshirennya radіokhvil', ZhVІRE, Zhitomir, 276 p.

Negakov, V.A., Klyuev, D.S. and Tabakov, D.P. (2016), Ustroistva SVCh i antenny, Lenand, Moscow, 698 p.

Ramo, S. and Uinneri, J. (1948), Polya i volny v sovremennoi radiotekhnike, translated by Kobzarev, Yu.B., Gos. izd-vo tekhniko-teoreticheskoi literatury, Moscow, 631 p.

Somov, A.M. and Kabetov, R.V. (2015), Proektirovanie antenno – fidernykh ustroistv, Goryachaya liniya – Telekom, Moscow, 490 p.

Fradin, A.Z. (1977), Antenno–fidernye ustroistva. Uchebnoe posobie dlya vuzov svyazi, Svyaz', Moscow, 440 p.

Kharvei, A.F. (1965), Tekhnika sverkhvysokikh chastot, Vol. 1, Sov. radio, Moscow, 784 p.

Shifrin, Ya.S. (1976), Antenny, VIRTA im. Govorova L.A., Kharkiv, 408 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Введенский Б.А. Радиоволноводы / Б.А. Введенский, А.Г. Аренберг. – М.–Л. : Огиз, 1946. – Ч. 1. – 191 с.

2. Ковалев И.С. Основы теории и расчета устройств СВЧ / И.С. Ковалев. – Минск, Наука и техника, 1972. – 256 с.

3. Kuhn S. Calculation of Attenuation in Wavequides / S.Kuhn // J.I.E.E. – 1946, 93, pt III A, No, 4. – Pр. 663.

4. Moreno T. Microwave Transmission Design Data / T.Moreno. – New York : McGraw–Hill., 1948.

5. Найденко Є.П. Електродинаміка та поширення радіохвиль : навч. посібник / Є.П. Найденко, Ю.О. Колос, В.А. Кукса. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001 – 276 с.

6. Негаков В.А. Устройства СВЧ и антенны / В.А. Негаков, Д.С. Клюев, Д.П. Табаков. – М. : Ленанд, 2016. – 698 c.

7. Рамо С. Поля и волны в современной радиотехнике / С.Рамо, Дж.Уиннери ; пер. с англ. под ред. Ю.Б. Кобзарева. – М.–Л. : Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 1948. – 631 с.

8. Сомов А.М. Проектирование антенно-фидерных устройств / А.М. Сомов, Р.В. Кабетов. – М. : Горячая линия–Телеком, 2015. – 490 c.

9. Фрадин А.З. Антенно-фидерные устройства : учебн. пособие / А.З. Фрадин. – М. : Связь, 1977. – 440 с.

10. Харвей А.Ф. Техника сверхвысоких частот. Ч. І / А.Ф. Харвей. – М. : Сов. радио, 1965. – 784 c.

11. Шифрин Я.С. Антенны / Я.С. Шифрин. – Харьков : ВИРТА им. Говорова Л.А., 1976. – 408 с.

Copyright (c) 2020 В'ячеслав Пилипович Манойлов, Наталія Миколаївна Каращук, Сергій Сергійович Сабадаш

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.