DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-1(76)-47-65

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ РЕСУРСАМИ ЗЕМЛІ

Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв, Олександр Іванович Прилипко

Анотація


Здійснено класифікацію та короткий інформаційний опис всіх основних організацій, інститутів і спільнот, що займаються питаннями дослідження або вирішення проблем глобального потепління клімату, збереження екології навколишнього середовища та біосфери Землі. Всі ці організації, інститути і спільноти систематизовано за статусами: міжнародні, регіональні, національні та інші. У їх інформаційному описі вказано: назви українською та англійською мовами, інтернет-адреси, кількість країн-членів, місцезнаходження штаб-квартири, мета та основні напрямки діяльності, а також стан і статус зв’язків з Україною. Запропоновано створення єдиної інформаційної бази даних всіх цих установ про стан біологічних ресурсів нашої планети. Розглянуто основні на даний момент проблеми України в питаннях збереження біорізноманіття та охорони навколишнього середовища. 


Ключові слова


інформація; управління; моделі; прийняття рішень; біоресурси; ресурси; довкілля; клімат; екологічні організації; інститути; природоохоронні організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusevych, A. (2006), “Neurjadovi ekologichni organizacii' v Ukrai'ni: problemy stanovlennja ta rozvytku”, available at: www.ji.lviv.ua/n41texts/andrusevych.htm

Atlas ob’jektiv pryrodno-zapovidnogo fondu Ukrai'ny, available at: http://pzf.land.kiev.ua/

Batenkov, V.A. (2002), Okhrana biosfery, Izd-vo Alt. un-ta, Barnaul, 193 p.

Vystorobets, E.A. (2000), Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v oblasti okhrany okruzhayushchey sredy i prirodnykh resursov, Izd-vo MNEPU, Moscow, 80 p.

Glushkov, V.M. (2009), Vvedenie v ASU, 2nd ed., Naukova dumka, Kyiv, 112 p.

Golub, N.V. (2003), Ukrai'na ta mizhnarodni organizacii', Kondor, Kyiv, 212 p.

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2016), Jedynyj derzhavnyj rejestr Mizhnarodnyh organizacij, chlenom jakyh je Ukrai'na, available at: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations/io-register

“Zapovidnyky i nacional'ni parky Ukrai'ny”, available at: http://geoknigi.com/ view_stat.php?id=111

Kuchyk, O.S. (2014), Ukrai'na v mizhnarodnyh organizacijah, Vyd-vo LNU im. I. Franka, L'viv, 411 p.

Balabin, V.V., Plahotnik, O.V. and Beznosjuk, O.O. (2009), Mizhnarodni neurjadovi organizacii', 2nd ed., Logos, Kyiv, 129 p.

Kuchyk, O.S. (Ed.) (2005), Mizhnarodni organizacii', Znannja, Kyiv, 497 p.

Turkmen, O. (2009), Sinergeticheskaya teoriya Zhizni, Naukova dumka, Kyiv, 112 p.

Kazakov, Yu.E. (Ed.) (1995), Okhrana prirody. Mezhdunarodnye organizatsii, konventsii, programmy, Moscow, 345 p.

Pavelko, A., Proc', B. and Stankevych-Volosjanchuk, O. (2015), Gidroenergetyka u Karpatah: mify ta real'nist', L'viv, 40 p.

“Pryrodni zapovidnyky ta nacional'ni pryrodni parky”, available at: http:// ukrainaincognita.com/pryrodno-zapovidnyi-fond/pryrodni-zapovidnyky-ta-natsionalni-pryrodni-parky

Rachevskiy, A.N. and Danekina, D.P. (1997), Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v oblasti okhrany okruzhayushchey sredy v 1996 godu, Minsk, 67 p.

Bruz, V.S. (Ed.) (1995), Specializovani ustanovy systemy OON, Lybid', Kyiv, 116 p.

Studennikov, I., Tkachenko, V. and D'jakov, O., “Cina dobrosusidstva, abo shhe raz pro nacional'ni interesy Ukrai'ny u Prydunajs'komu regioni”, available at: http://soskin.info/print/ea/old/2006/9-10/20060909.html

Timoshenko, A.S. (1981), Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo po okhrane okruzhayushchey sredy v sisteme OON, Nauka, Moscow, 276 p.

Fedorov, A.V., Vystorobets, E.A. and Dobrynina, N.G. (2000), Mezhdunarodnye i inostrannye organizatsii po prirodopol'zovaniyu i okhrane okruzhayushchey sredy, in Rybal'skiy, N.G. and Kul'bida, V.E. (Ed.), NIA-Priroda, Moscow, 197 p.

Khromov, S.S. (1984), Problemy okruzhayushchey sredy v deyatel'nosti OON, Nauka, Moscow, 191 p.

Cygankova, T.M. and Gordjejeva, T.F. (2001), Mizhnarodni organizacii', KNEU, Kyiv, 340 p.

Chopenko, V. (2016), “Bezzemel'na nacija”, Dzerkalo tyzhnja. Ukrai'na, No. 11.

Shrepler, Kh.-A. (1995), Mezhdunarodnye organizatsii, Mezhdunarodnye otnosheniya, Moscow, 320 p.

Shrepler, Kh.-A. (1999), Mezhdunarodnye ekonomicheskie organizatsii, Mezhdunarodnye otnosheniya, Moscow, 456 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрусевич А. Неурядові екологічні організації в Україні: проблеми становлення та розвитку / А.Андрусевич [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n41texts/andrusevych.htm.

2. Атлас об’єктів природно-заповідного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pzf.land.kiev.ua/.

3. Батенков В.А. Охрана биосферы : учеб.-метод. пособие / В.А. Батенков. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. – 193 с.

4. Высторобец Е.А. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и природных ресурсов : справочное пособие / Е.А. Высторобец. – М. : Изд-во МНЭПУ, 2000. – 80 с.

5. Глушков В.М. Введение в АСУ / В.М. Глушков. – 2-ое изд., испр. и доп. – К. : Наукова думка, 2009. – 112 с.

6. Голуб Н.В. Україна та міжнародні організації : інформаційно-довідкове видання / Н.В. Голуб. – К. : Кондор, 2003. – 212 с.

7. Єдиний державний реєстр Міжнародних організацій, членом яких є Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ international-organizations/io-register.

8. Заповідники і національні парки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geoknigi.com/view_stat.php?id=111.

9. Кучик О.С. Україна в міжнародних організаціях : підручник / О.С. Кучик. – Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 411 с.

10. Міжнародні неурядові організації : навч. посібник / В.В. Балабін, О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк та ін. – 2-ге вид., доп. – К. : Логос, 2009. – 129 c.

11. Міжнародні організації : навч. посібник / за ред. О.С. Кучика. – К. : Знання, 2005. – 497 с.

12. Туркмен О. Синергетическая теория Жизни / О.Туркмен. – К. : Наукова думка, 2009. – 12 с.

13. Охрана природы. Международные организации, конвенции, программы / под ред. Ю.Е. Казакова. – М., 1995. – 345 с.

14. Павелко А. Гідроенергетика у Карпатах: міфи та реальність / А.Павелко, Б.Проць, О.Станкевич-Волосянчук. – Львів, 2015. – 40 с.

15. Природні заповідники та національні природні парки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrainaincognita.com/pryrodno-zapovidnyi-fond/pryrodni-zapovidnyky-ta-natsionalni-pryrodni-parky.

16. Рачевский А.Н. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды в 1996 году / А.Н. Рачевский, Д.П. Данекина. – Минск, 1997. – 67 с.

17. Спеціалізовані установи системи ООН : навч. посібник / за ред. В.С. Бруза. – К. : Либідь, 1995. – 116 с.

18. Студенніков І. Ціна добросусідства, або ще раз про національні інтереси України у Придунайському регіоні / І.Студенніков, В.Ткаченко, О.Дьяков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://soskin.info/print/ea/old/2006/9-10/20060909.html.

19. Тимошенко А.С. Международное сотрудничество по охране окружающей среды в системе ООН / А.С. Тимошенко. – М. : Наука, 1981. – 276 с.

20. Федоров А.В. Международные и иностранные организации по природопользованию и охране окружающей среды : справочник / А.В. Федоров, Е.А. Высторобец, Н.Г. Добрынина ; под ред. Н.Г. Рыбальского, В.Е. Кульбиды. – М. : НИА-Природа, 2000. – 197 с.

21. Хромов С.С. Проблемы окружающей среды в деятельности ООН / С.С. Хромов. – М. : Наука, 1984. – 191 с.

22. Циганкова Т.М. Міжнародні організації : навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Гордєєва. – К. : КНЕУ, 2001. – 340 с.

23. Чопенко В. Безземельна нація / В.Чопенко // Дзеркало тижня. Україна. – 2016. – № 11.

24. Шреплер Х.-А. Международные организации : справочник / Х.-А. Шреплер. – М. : Международные отношения, 1995. – 320 с.

25. Шреплер Х.-А. Международные экономические организации : справочник / Х.-А. Шреплер. – М. : Международные отношения, 1999. – 456 с.

Copyright (c) 2020 Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв, Олександр Іванович Прилипко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.