DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-1(76)-121-127

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Юрій Михайлович Россінський, Світлана Миколаївна Кравченко

Анотація


Стаття присвячена використанню методів комп’ютерної графіки в завданнях створення рисунків, схем, креслень тощо. Широке використання цих методів вимагає розробки ефективних алгоритмів ідентифікації об'єктів рисунків. Аналізуються типові групи алгоритмів рішення даної задачі і розглядаються можливості скорочення тимчасових витрат при виконанні операцій редагування рисунків. Редагування зображень зводиться до виконання таких операцій, як копіювання, переміщення і видалення заданих об'єктів зображення. Усі ці операції припускають використання надійних методів ідентифікації об'єктів зображення. До складу інформації про об'єкти зображення разом з інформацією про ідентифікатор і колір повинна входити інформація про просторове положення і інші характеристики об'єкту (товщина і стиль контурних ліній, стиль заповнення і так далі). З метою забезпечення можливостей піксельного аналізу зображення до складу інформації необхідно включити початковий код кольору об'єктів зображення.

Наведено результати реалізації розглянутого алгоритму кодування ідентифікаторів об’єктів. Для спрощення процесу побудови рисунків довільного вигляду і скорочення витрат часу пропонується метод ідентифікації об’єктів рисунка, заснований на використанні ідентифікатора  інформації про колір об’єкта. 


Ключові слова


ідентифікатор; алгоритми ідентифікації; RGB-палітра

Повний текст:

PDF

Посилання


Giloy, V. (1981), Interaktivnaya mashinnaya grafika: Struktury dannykh, algoritmy, yaziki, Mir, Moscow, 384 p.

Rodzhers, D. and Adams, J. (1980), Matematicheskie osnovy mashinnoy grafiki, Mashinostroenie, Moscow, 240 p.

Rodzhers, D. (1989), Algoritmicheskie osnovy mashinnoy grafiki, Mir, Moscow, 512 p.

Egron, Zh. (1993), Sintez izobrazheniy. Bazovye algoritmy, Radio i svyaz', Moscow, 322 p.

Porev, V.N. (2002), Komp'yuternaya grafika, BKhV-Peterburg, St. Petersburg, 432 p.

Blinova, T.O. and Porjev, V.M. (2004), Komp’juterna grafika, Junior, Kyiv, 436 p.

Ryzhikov, Yu.I. (2007), Vychislitel'nye metody, BKhV-Peterburg, St. Petersburg, 400 p.

Fel'dman, L.P., Petrenko, A.I. and Dmytrijeva, O.A. (2006), Chysel'ni metody v informatyci, Vydavnycha grupa BHV, Kyiv, 480 p.

N'yumen, U. and Sprull, R. (1976), Osnovy interaktivnoy mashinnoy grafiki, Mir, Moscow, 424 p.

Tikhomirov, Yu.N. (1998), Programmirovanie trekhmernoy grafiki, BKhV-Peterburg, St. Petersburg, 256 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гилой В. Интерактивная машинная графика: Структуры данных, алгоритмы, языки / В.Гилой : пер. с англ. – М. : Мир, 1981. – 384 с.

2. Роджерс Д. Математические основы машинной графики / Д.Роджерс, Дж.Адамс : пер. с англ. – М. : Машиностроение, 1980. – 240 с.

3. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики / Д.Роджерс : пер. с англ. – М. : Мир, 1989. – 512 с.

4. Эгрон Ж. Синтез зображений. Базовые алгоритмы / Ж.Эгрон. – М. : Радио и связь, 1993. – 322 с.

5. Порев В.Н. Компьютерная графика / В.Н. Порев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.

6. БліноваТ.О., Порєв В.М. Комп’ютерна графіка / Т.О. Блінова, В.М. Порєв. – К. : Юніор, 2004. – 436 с.

7. Рыжиков Ю.И. Вычислительные методы / Ю.И. Рыжиков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2007. – 400 с.

8. Фельдман Л.П. Чисельні методи в інформатиці / Л.П. Фельдман, А.І. Петренко, О.А. Дмитрієва. – К. : Видавнича група BHV, 2006. – 480 с.

9. Ньюмен У. Основы интерактивной машинной графики / У.Ньюмен, Р.Спрулл : пер. с англ. – М. : Мир, 1976. – 424 с.

10. Тихомиров Ю.Н. Программирование трехмерной графики / Ю.Н. Тихомиров. – СПб. : БХВ-Петербург, 1998. – 256 с.

Copyright (c) 2016 Юрій Михайлович Россінський, Світлана Миколаївна Кравченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.