ПЕРЕРОЗПОДІЛ НАПРУГ В МЕЖАХ БЛОКА, ЩО ВІДОКРЕМЛЮЄТЬСЯ НА КАР’ЄРАХ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ

Наталя Валеріївна Зуєвська, Валентина Омелянівна Поліщук, Олег Вікторович Горобчишин

Анотація


Розглянуто питання утворення зональної технологічної мікротріщинуватості, яка є результатом перерозподілу природного напруженого стану масиву внаслідок часткової виїмки блоків. Це природний процес, викликаний розвантаженням, і виключити його повністю неможливо, проте можна його регулювати. Здійснено аналіз зміни напружено-деформованого стану уступу в процесі видобування блочного каменю. Експериментально і теоретично досліджено вплив природних і штучно створених концентраторів напружень (мікротріщин) у зразку гірської породи на характер розподілу напружень в районі навколо кутової зони блока або уступу. Для моделювання цього процесу запропоновано об’єднати класичний математичний апарат механіки руйнування суцільного середовища з критерієм руйнування Нейбера для кутових зон на уступі кар’єру, який дозволить з високою точністю описати формування напружених кутових зон. Це дозволить технологічними методами регулювати і знижувати рівень напруги у відповідних зонах, тим самим підвищуючи якість облицювальної продукції.


Ключові слова


мікротріщини; руйнування; напружений стан; уступ; блок

Повний текст:

PDF

Посилання


Zujevs'ka, N.V. (2012), “Vplyv tehnologii' vydobuvannja pryrodnogo kamenju na jogo micnisni harakterystyky”, Zbirnyk naukovyh prac' “Problemy girs'kogo tysku”, No. 1 (20)–2 (21), pp. 3–9.

Menzhulin, M.G. (2008), “Model' fazovyh perehodov na poverhnostjah treshhin pri razrushenii gornyh porod”, Fizicheskaja mezomehanika, No. 4, pp. 75–80.

Menzhulin, M.G. and Trofimov, A.V. (2007), “Svjaz' termokineticheskih parametrov i prochnostnyh svojstv gornyh porod”, Zapiski Gornogo instituta, Vol. 173, pp. 48–51.

Mjasnikova, O.V. and Shekov, V.A. (2011), “Vlijanie mikrotreshhinovatosti porodnogo massiva na fiziko-mehanicheskie harakteristiki kamennyh izdelij”, Gornyj zhurnal, No. 5, pp. 20–22.

Kal'chuk, S.V. (2014), “Osoblivosti formuvannja polja napruzhen' pri vidobuvanni blochnogo oblicjuval'nogo kamenju”, Visnik NTUU “KPI”. Serija “Girnictvo”, Vol. 26, pp. 80–84.

Korobiichuk, V. (2013), “The examination of leznykivskoho granite deposit fracturing with prospects of block products”, Eastern-european Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6, pp. 23–27.

Kornev, V.M. (2002), “Modifikacija kriterija razrushenija Nejbera-Novozhilova dlja uglovyh vyrezov”, PMTF, Vol. 43, No. 1, pp. 153–159.

Levytskyi, V. and Sobolevskyi, R. (2014), “Decorative stone block quality control based on surface digital photogrammetry”, Scientific Bulletin of NMU, Vol. 6, pp. 58–66.

Sobolevskyi, R. and Shlapak, V. (2016), “Quality control of drilling operations for efficiency upgrading of creation of separation plane by lineage drilling”, Metallurgical and mining industry, Vol. 2, pp. 167–173.

Nichols, T.C. (1986), “A study of rock stresses and engineering geology in quarries of the Barre granite of Vermont”, U.S. Geological Survey bulletin, pp. 1–30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зуєвська Н.В. Вплив технології видобування природного каменю на його міцнісні характеристики / Н.В. Зуєвська // зб. наук. пр. «Проблеми гірського тиску». – 2012. – № 1 (20), 2 (21). – С. 3–9.

2. Менжулин М.Г. Модель фазовых переходов на поверхностях трещин при разрушении горных пород / М.Г. Менжулин // Физическая мезомеханика. – 2008. – № 4. – С. 75–80.

3. Менжулин М.Г. Связь термокинетических параметров и прочностных свойств горных пород / М.Г. Менжулин, А.В. Трофимов // Записки Горного института. – 2007. – Т. 173. – С. 48–51.

4. Мясникова О.В. Влияние микротрещиноватости породного массива на физико-механические характеристики каменных изделий / О.В. Мясникова, В.А. Шеков // Горный журнал. – 2011. – № 5. – С. 20–22.

5. Кальчук С.В. Особливості формування поля напружень при видобуванні блочного облицювального каменю / С.В. Кальчук // Вісник НТУУ «КПІ» / Серія : Гірництво. – Вип. 26. – 2014. – С. 80–84.

6. Korobiichuk V. The examination of leznykivskoho granite deposit fracturing with prospects of block products mining / V.Korobiichuk // Eastern-european Journal Of Enterprise Technologies. – 2013. – № 6. – рp. 23–27.

7. Корнев В.М. Модификация критерия разрушения Нейбера-Новожилова для угловых вырезов / В.М. Корнев // ПМТФ. – 2002. – Т. 43, № 1. – С. 153–159.

8. Levytskyi V. Decorative stone block quality control based on surface digital photogrammetry / V.Levytskyi, R.Sobolevskyi // Scientific Bulletin of NMU. – 2014. – Pp. 58–66.

9. Sobolevskyi R. Quality control of drilling operations for efficiency upgrading of creation of separation plane by lineage drilling / R.Sobolevskyi, V.Shlapak // Metallurgical and mining industry. – 2016. – № 2. – Pp. 167–173.

10. Thomas C.Nichols A study of rock stresses and engineering geology in quarries of the Barre granite of Vermont / Thomas C.Nichols // U.S. Geological Survey bulletin. – 1986. – Pp. 1–30.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-1(76)-144-150

Copyright (c) 2016 Наталя Валеріївна Зуєвська, Валентина Омелянівна Поліщук, Олег Вікторович Горобчишин

Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.