DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2009-1(48)-221-223

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Тетяна Адамівна Распутна, Олена Василівна Дерев’янко

Анотація


Подано характеристику теоретико-методологічних положень екологічної безпеки та її складової – техногенно-екологічної безпеки. Здійснено ідентифікацію техногенних факторів
екологічної небезпеки, на основі якої розроблено класифікацію небезпечних підприємств. Розкрито сутність і методологічні підходи до регіональної оцінки техногенно-екологічної
небезпеки для населення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. “Звіт про державний контроль за охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів”, затверджений наказом Держкомстату України від 1 липня 2008 р. № 253;

2. “Звіт про охорону атмосферного повітря”, затверджений наказом Держкомстату України від 25 червня 2008 р. № 411.

3. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С.В. Гошовський, Г.І. Рудько, В.М. Преснер. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2002. – 624 с.

4. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / Під загальною редакцією чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2006. – 704 с.

5. Бакка М.Т., Пирський О.А., Рижов Г.М. Дослідження впливу кар’єрів з видобутку будівельних матеріалів на атмосферне повітря та земну поверхню: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 112 с.

6. Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини: Кол. моногр. В.І. Карпов, С.П. Сіренький, В.К. Данилко та інші / Під заг. ред. П.П. Михайленка. – Житомир, 2007. – 320 с.

Copyright (c) 2020 Тетяна Адамівна Распутна, Олена Василівна Дерев’янко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.