DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-18-27

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ АТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА

Щасяна Валіковна Аргун, Андрій Вікторович Гнатов, Ольга Анатоліївна Ульянец

Анотація


Стрімкий розвиток транспортної галузі призвів до низки серйозних проблем, а саме: погіршення екології ситуації у світі, дефіцит енергоресурсів, велика аварійність тощо. Тому застосування та впровадження енергозберігаючих технологій на транспорті є актуальним завданням, вирішення якого починається з аналізу і структурування усіх його складових. У статті запропоновано розділити енергозберігаючі технології на автомобільному транспорті на дві частини: транспорт та інфраструктуру. Особливу увагу приділено міському автобусному транспорту. Проведено порівняльний аналіз використання автобусів одного класу різних типів – дизельного, гібридного та електричного – для одного з міських маршрутів. Зроблено розрахунок експлуатаційних витрат для цих типів автобусів, який показав, що найбільші переваги мають електричні автобуси. Запропоновано як автобус малого класу в міських умовах експлуатації використовувати електробус на ультраконденсаторах, а також представлено його структурну
схему. Щодо розвитку транспортної інфраструктури, авторами запропоновано конструкцію розумної дороги, яка складається з багатофункціональних плит дорожнього покриття.


Ключові слова


енергоефективність; екологічний транспорт; електротранспорт; електробус; ультроконденсатор; енергозберігаючі технології

Повний текст:

PDF

Посилання


ABB (2016), “ABB launches fast charging robot for public buses”, аvailable at: www.abb.com/cawp/seitp202/bc2c3a332d7a35c5c1257ee3002d9a19.aspx (accessed 03 July 2016).

Bazhinov, O.V., Gnatov, A.V. and Smirnov, O.P. (2008), Gіbridnі avtomobіlі, KhNADU, Kharkіv, 327 p.

Bellekom, S., Benders, R., Steef, P. and Moll, H. (2012), “Electric cars and wind energy: Two problems, one solution? A study to combine wind energy and electric cars in 2020 in The Netherlands”,

Energy, Vol. 45, No. 1, рр. 859–866.

“BYD Electric Car” (2016), аvailable at: http://evsroll.com/BYD_Electric_Car.html (accessed 03 July 2016).

Global EV Outlook: Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020 (2013), OECD/IEA, Paris,

France, 41 p.

Etezadi-Amoli, M., Choma, K. and Stefani, J. (2010), “Rapid-charge electric-vehicle stations”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 25, No. 3, рр. 1883–1887.

Metromost (2012), “Vystavka “ElektroTrans 2012” , аvailable at: www.metromost.com/ ?p=2248 (accessed 03 July 2016).

Singh, M., Kumar, P. and Kar, I. (2012), “A model of electric vehicle charging station compatibles with vehicle to grid scenario”, Proceedings of the Electric Vehicle Conference (IEVC) 2012 IEEE

International, IEEE, рр. 1–7.

Inhabitat (2015), “The world’s fastest charging electrobus powers up in 10 seconds flat”, аvailable at: http://inhabitat.com/the-worlds-fastest-charging-electric-bus-powers-up-in-10-seconds-flat (accessed 03 July 2016).

“Volvo 7700 Hybrid. Market’s first commercially viable hybrid bus” (2008), аvailable at: www.omnibusarchiv.de/include.php?contentid=426&mode=print&path=content (accessed 03 July

.

Solar Roadways (2016), “Welcome to Solar Roadways”, аvailable at: www.solarroadways.com (accessed 03 July 2016).

Xiaogang, W., Chen, H. and Jingfu, Ch. (2014), “Energy Flow Chart-Based Energy Efficiency Analysis of a Range-Extended Electric Bus”, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2014, 12 р.

Gnatov, A.V., Argun, Shh.V. and Pіdgora, O.V. (2016), “Suchasnі tekhnologії na avtobusnomu transportі”, Proceedings of the ІV-th International scientific practical іnternet-conference “Problems

and prospects of automobile transport”, VNTU, Vіnnitsya, Ukraine, pp. 93–97.

Gnatov, A.V., Argun, Shch.V. and Ul'yanets, O.A. (2016), “Energosberegayushchie tekhnologii na

transporte”, Naukovі notatki, Vol. 55, pp. 80–86.

Gnatov, A.V., Ul'janec', O.A. and Argun, Shh.V. (2016), “Mis'kyj elektrobus z nadshvydkoju zarjadkoju”, Proceedings of the ІІ-nd Ukrainian scientific practical conference “Avtobusobuduvannja

ta pasazhyrs'ki perevezennja v Ukrai'ni”, Vydavnyctvo L'vivs'koi' politehniky, Lviv, Ukraine, pp. 43– 44.

Gnatov, A.V. and Argun, Shch.V. (2016), “Elektrobus na superkondensatorah dlja nazemnoi' aerodromnoi' tehniky”, Proceedings of the International scientific technical conference “Problemy sozdaniya i obespecheniya zhiznennogo tsikla aviatsionnoy tekhniki”, Nacional'nyj aerokosmichnyj universytet imeni M.Je. Zhukovs'kogo “Harkivs'kyj aviacijnyj instytut”, Kharkiv, Ukraine, pp. 145– 147.

Gnatov, A.V., Argun, Shh.V. and Gnatova, G.A., Harkivs'kyj nacional'nyj avtom.-dorozhn. universytet (2016), Prystrij generuvannja elektrychnoi' energii', Patent Ukrai'ny No. 106587.

Gnatov, A.V., Argun, Shh.V. and Gnatova, G.A., Harkivs'kyj nacional'nyj avtom.-dorozhn. universytet (2016), Sposib generuvannja elektrychnoi' energii' vid krokiv ljuds'kogo potoku, Patent Ukrai'ny No. 106588.

Florentsev, S., Makarov, L., Menukhov, V. and Varakin, I. (2016), “Ekonomichnyy ekologichnyy gibridnyy gorodskoy avtobus”, available at: www.russianelectronics.ru/leaderr/ review/40498/doc/44113 (accessed 03 July 2016).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ABB launches fast charging robot for public buses. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://www.abb.com/cawp/seitp202/ bc2c3a332d7a35c5c1257ee3002d9a19.aspx.

2. Гібридні автомобілі : монографія / О.В. Бажинов, О.П. Смирнов, С.А. Сєріков та ін. – Х. : Крок, 2008. – 327 с.

3. Electric cars and wind energy: Two problems, one solution? A study to combine wind energy and electric cars in 2020 in The Netherlands / S.Bellekom et al. // Energy. – 2012. – Т. 45. – № 1. – С. 859– 866.

4. BYD Electric Car. – 2016 [Електронний ресурс]. – . – Режим доступу : http://evsroll.com/BYD_Electric_Car.html.

5. Clean Energy Ministerial; Electric vehicles initiative; International Energy Agency. Global EV Outlook: Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020; OECD/IEA: Paris, France, 2013.

6. Etezadi-Amoli M. Rapid-charge electric-vehicle stations / M.Etezadi-Amoli, K.Choma, J.Stefani // IEEE Transactions on Power Delivery. – Vol. 25, № 3. – 2010. – С. 1883–1887.

7. Exhibition "ЭlektroTrans 2012". – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.metromost.com/?p=2248.

8. Singh M. A model of electric vehicle charging station compatibles with vehicle to grid scenario / M.Singh, P.Kumar, I.Kar // Electric Vehicle Conference (IEVC), 2012 IEEE International. – IEEE, 2012. – С. 1–7.

9. The world’s fastest charging electrobus powers up in 10 seconds flat. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://inhabitat.com/the-worlds-fastest-charging-electric-bus-powers-up-in-10- seconds-flat.

10. Volvo 7700 Hybrid. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.omnibusarchiv.de/include.php?contentid=426&mode=print&path=content.

11. Welcome to Solar Roadways. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.solarroadways.com.

12. Xiaogang Wu. Energy Flow Chart-Based Energy Efficiency Analysis of a Range-Extended Electric Bus / Wu Xiaogang, Hu Chen, Chen Jingfu // Mathematical Problems in Engineering. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.1155/2014/972139.

13. Гнатов А.В. Сучасні технології на автобусному транспорті / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, О.В. Підгора // Матеріали ІV-ої міжнар. науково-практ. інтернет-конф. “Сучасні технології та перспективи розвиткуавтомобільного транспорту” (14–15 квіт. 2016 р., м. Вінниця). – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 139 с. – С. 93–97.

14. Гнатов А.В. Енергозберігаючі технології на транспорті / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, О.А. Ульянец. – Луцьк : Наукові нотатки, 2016. – С. 80–86.

15. Гнатов А.В. Міський електробус з надшвидкою зарядкою / А.В. Гнатов, О.А. Ульянець, Щ.В. Аргун // ІІ всеукр. науково-практ. конф. «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні» : тези доповідей (17–18 берез. 2016 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 112 с. – С. 43–44.

16. Гнатов А.В. Електробус на суперконденсаторах для наземної аеродромної техніки / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун // Междунар. научно-тех. конф. «Проблемы создания и обеспечения жизненного цикла авиационной техники» (20–21 квіт. 2016 р., м. Харків). – Х. : Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2016. – 162 с. – С. 145–147.

17. Пат. 106587 України, H02K 7/00, H02K 7/12, H02K 35/00, H02K 35/02 Пристрій генерування електричної енергії / Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Гнатова Г.А. ; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В. – № u 2015 11853 заявл. 30.11.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

18. Пат. 106588 України, H02K 7/12, H02K 35/02 Спосіб генерування електричної енергії від кроків людського потоку / Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Гнатова Г.А. ; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В. – № u 2015 11854 заявл. 30.11.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

19. Экономичный экологичный гибридный городской автобус. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/ 40498/doc/44113.

Copyright (c) 2020 Щасяна Валіковна Аргун, Андрій Вікторович Гнатов, Ольга Анатоліївна Ульянец

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.