DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-36-41

ПРОБЛЕМИ І ЗАДАЧІ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОБІЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА АВТОТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ

Віктор Васильович Аулін, Андрій Вікторович Гриньків

Анотація


Проведено аналіз досліджень та досвіду експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки і автотранспортної техніки у сільськогосподарському виробництві, який відображає,
що на сучасному етапі істотне підвищення ефективності технічної експлуатації не може бути досягнуто проведенням розрізнених заходів, а вимагає розгляду її як системи із застосуванням
до неї сучасних методів дослідження і вдосконалення та забезпечення належного рівня надійності систем та агрегатів.
Виявлено, проблеми та завдання, які потребують розв’язання. Показано, що системно- спрямований аналіз можна вважати подальшим розвитком дослідження операцій технічної
експлуатації мобільної сільськогосподарської та автотранспортної техніки і теорії управління, оскільки однією з центральних проблем системного аналізу є проблема ухвалення рішень. Зазначено, що підвищення ефективності технічної експлуатації мобільної
сільськогосподарської та автотранспортної техніки спрямоване на дослідження інноваційних підходів, приведення в дію резервів розвитку і підвищення ефективності виробництва, підвищення
якості продукції, технічного рівня і організації виробництва, вдосконалення технологічних процесів, забезпечення їх надійності, безпеки і регулярності робіт, підвищення інтенсивності використання технічної експлуатації, збільшення продуктивності праці, раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Виявлені узагальнені показники ефективності та їх математичне формулювання для вдосконалення технічної експлуатації на основі системно-спрямованого підходу дослідження ефективності. Запропоновано цілі для забезпечення здійснення головної мети спрямованості діяльності експлуатаційних підприємств та їх підрозділів для підвищення ефективності експлуатації мобільної сільськогосподарської та автотранспортної техніки.


Ключові слова


мобільна сільськогосподарська техніка; автотранспортна техніка; технічна експлуатація; ефективність, технічне обслуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Aulin, V.V., Gryn'kiv, A.V. and Lysenko, S.V. (2015), “Teoretyko-fizychnyj pidhid do diagnostychnoi' informacii' pro tehnichnyj stan agregativ mobil'noi' sil's'kogospodars'koi' tehniky”, Visnyk HNTUSG im. Petra Vasylenka, Vol. 158, pp. 252–262.

Kanarchuk, V.Je., Ludchenko, O.A. and Chygyrynec', A.D. (1994), Osnovy tehnichnogo obslugovuvannja i remontu avtomobiliv, in 3 Vol., Vyshha shkola, Kyiv.

Mikhlin, V.M. (1976), Prognozirovaniya tekhnicheskogo sostoyaniya mashin, Kolos, Moscow, 286 p.

Ludchenko, O.A. (2004), Tehnichne obslugovuvannja i remont avtomobiliv, organizacija i upravlinnja, Znannja, Kyiv, 478 p.

Aulin, V.V. and Gryn'kiv, A.V. (2015), “Teoretychne obg'runtuvannja metodu i systemy diagnostuvannja stanu mobil'noi' sil's'kogospodars'koi' tehniky”, Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu sil's'kogo gospodarstva imeni Petra Vasylenka, Vol. 163, pp. 39–45.

GOST 20911-89 (1991), Tekhnicheskaya diagnostika. Terminy i opredeleniya, available at: http://vsegost.com/(accessed 22 March 2012).

Aulin, V.V. and Gryn'kiv, A.V. (2015), “Problemy pidvyshhennja ekspluatacijnoi' nadijnosti ta mozhlyvosti udoskonalennja strategii' tehnichnogo obslugovuvannja mobil'noi' sil's'kogospodars'koi' tehniky”, Zbirnyk naukovyh prac' Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu: Tehnika v sil's'kogospodars'komu vyrobnyctvi, galuzeve mashynobuduvannja, No. 28, pp. 126–131.

Chernovol, M.I., Aulin, V.V. and Gryn'kiv, A.V. (2015), “Uzgodzhennja zminy tehnichnogo stanu z racional'nym vyborom ob’jektu diagnostuvannja”, Visnyk Inzhenernoi' akademii' Ukrai'ny, No. 2, pp. 183–189.

Aulin, V.V., Gryn'kiv, A.V. and Zamota, T.M. (2015), “Zabezpechennja ta pidvyshhennja ekspluatacijnoi' nadijnosti transportnyh zasobiv na osnovi vykorystannja metodiv teorii' chutlyvosti”, Visnyk Inzhenernoi' akademii' Ukrai'ny, No. 3, pp. 66–73.

Gryn'kiv, A.V. (2016), “Vykorystannja metodiv prognozuvannja v keruvanni tehnichnym stanom agregativ ta system transportnyh zasobiv”, Zbirnyk naukovyh prac' Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu: Tehnika v sil's'kogospodars'komu vyrobnyctvi, galuzeve mashynobuduvannja, avtomatyzacija, No. 29, pp. 25–32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Теоретико-фізичний підхід до діагностичної інформації про технічний стан агрегатів мобільної сільськогосподарської техніки/ В.В. Аулін, А.В. Гриньків, С.В. Лисенко та ін. // Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. – Вип. 158 / Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. – Харків, 2015. – С. 252–262.

2. Канарчук В.Є. Основи технічного обслуговування i ремонту автомобілів: підручник / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигиринець. – К. : Вища школа, 1994. – у 3-х кн. – Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 с.; Кн. 2: Організація, планування i управління. – 383 с.; Кн.

3: Ремонт автотранспортних засобів. – 599 с. 3. Михлин В.М. Прогнозирования технического состояния машин / В.М. Михлин. – М. : Колос, 1976 – 286 с.

4. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів, організація і управління / О.А. Лудченко. – К. : Знання, 2004. – 478 с.

5. Аулін В.В. Теоретичне обґрунтування методу і системи діагностування стану мобільної сільськогосподарської техніки / В.В. Аулін, А.В. Гриньків // Вісник Харківського нац. тех. ун-ту сільського госп. ім. П.Василенка. – 2015. – 163. – С. 39–45.

6. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // vsegost.com.

7. Аулін В.В. Проблеми підвищення експлуатаційної надійності та можливості удосконалення стратегії технічного обслуговування мобільної сільськогосподарської техніки / В.В. Аулін, А.В. Гриньків // Зб. наук. пр. Кіровоградського нац. тех. ун-ту: Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування. – 2015. – № 28 С.

8. Черновол М.І. Узгодження зміни технічного стану з раціональним вибором об’єкту діагностування / М.І. Черновол, А.В. Аулін, А.В. Гриньків // Вісник Інженерної академії України. – 2015. – № 2. – С. 183–189.

9. Аулін В.В. Забезпечення та підвищення експлуатаційної надійності транспортних засобів на основі використання методів теорії чутливості / В.В. Аулін, А.В. Гриньків, Т.М. Замота // Вісник Інженерної академії України. – 2015. – № 3. – С. 66–73.

10. Гриньків А.В. Використання методів прогнозування в керуванні технічним станом агрегатів та систем транспортних засобів / А.В. Гринькив // зб. наук. пр. Кіровоградського нац. тех. ун-ту : Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2016. – № 29. – С. 25–32.

Copyright (c) 2020 Віктор Васильович Аулін, Андрій Вікторович Гриньків

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.