DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-42-47

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ ВИСОТИ ПЕРЕШКОДИ, ЯКУ МОЖЕ ПОДОЛАТИ АВТОМОБІЛЬ ПРИ ЗАДАНІЙ ШВИДКОСТІ ЙОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ БЕЗ ВТРАТИ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ

Андрій Леонідович Башинський

Анотація


Мобільність бойової машини є запорукою її виживання. Рух бойової колісної машини по пересіченій місцевості жорстко пов’язаний із ризиком її перекидання під час подолання перешкод, що вимагає моделювання стійкості прямолінійного руху зразка по пересіченій
місцевості з метою визначення пріоритетних зразків для комплектування підрозділів або надання рекомендацій за параметрами підвіски для автомобілів, які перебувають у стадії проектування. Автором запропонований метод аналітичного визначення геометричних параметрів перешкоди, яку може подолати зразок, при заданій швидкості його руху, з
урахуванням взаємного переміщення підресорних та непідресорних мас автомобіля щодо центра обертання. Також встановлено, що при переході з горизонтальної площини руху на похилу найбільш небезпечним є момент збудження коливань. Показано, що прискорене переміщення підресорних мас відносно центра обертання може призвести до значного зменшення коефіцієнта
поперечної стійкості. Отримано залежності для опису взаємних переміщень підресорних та непідресорних мас, впливу геометричних параметрів перешкод на поперечну стійкість автомобіля.


Ключові слова


стійкість; автомобіль; статична стійкість; методи випробувань; розрахункова схема

Повний текст:

PDF

Посилання


Bashyns'kyj, A.L. and Ostashevs'kyj, S.A. (2016), “Modeljuvannja povedinky pidresorenyh i nepidresorenyh mas avtomobilja v moment perehodu z goryzontal'noi' ploshhyny ruhu na pohylu”, Naukovi notatky, Vol. 55, pp. 16–21.

Bashyns'kyj, A.L. (2015), “Rozrahunkovi shemy statychnoi' poperechnoi' stijkosti”, Avtoshljahovyk Ukrai'ny, Vol. 3 (245), pp. 22–23.

Bashyns'kyj, A.L. and Ostashevs'kyj, S.A. (2015), “Al'ternatyvnyj pidhid do ocinky poperechnoi' stijkosti avtomobilja”, Vestnik Khar'kovskogo natsional'nogo avtomobil'no-dorozhnogo universiteta,

Vol. 71, pp. 151–155.

Biderman, V.L. (1980), Teoriya mekhanicheskikh kolebaniy, Vysshaya shkola, Moscow, 408 p.

Vikovych, I.A. (2013), Teorija ruhu transportnyh zasobiv, Vydavnyctvo L'vivs'koi' politehniky, L'viv, 672 p.

Іvanov, B.O. (2012), Konspekt lekcij iz teoretychnoi' mehaniky, Vydavnycho-poligrafichnyj centr “Kyi'vs'kyj universytet”, Kyiv, 207 p.

Kir'yanov, D.V. (2012), Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0, BKhV-Peterburg, St. Petersburg, 432 p.

Litvinov, A.S. (1971), Upravlyaemost' i ustoychivost' avtomobilya, Mashinostroenie, Moscow, 416 p.

Rotenberg, R.V. (1972), Podveska avtomobilya, Mashinostroenie, Moscow, 392 p.

Yablonskiy, A.A. and Noreyko, S.S. (1961), Kurs teorii kolebaniy, Vysshaya shkola, Moscow, 207 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Башинський А.Л. Моделювання поведінки підресорених і непідресорених мас автомобіля в момент переходу з горизонтальної площини руху на похилу / А.Л. Башинський, С.А. Осташевський // Наукові нотатки. – Луцьк : Друкарня Вежа-Друк, 2016. – Вип. 55. – С. 16–21.

2. Башинський А.Л. Розрахункові схеми статичної поперечної стійкості / А.Л. Башинський // Автошляховик України. – К. : ТОВ «Типографія «Альфа», 2015. – № 3 (245). – С. 22–23.

3. Башинський А.Л. Альтернативний підхід до оцінки поперечної стійкості автомобіля / А.Л. Башинський, С.А. Осташевський // Вестник Харьковского Нац. автомобильно-дорожного ун-та. – Харків : Вид-во Харківського Нац. автомобільно-дорожнього ун-ту, 2015. – Вип. 71. – С. 151–155.

4. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний : учебник / В.Л. Бидерман. – М. : Высшая школа, 1980. – 408 с.

5. Вікович І.А. Теорія руху транспортних засобів : підручник / І.А. Вікович. – Львів : Вид-во „Львівська політехніка”, 2013. – 672 с.
6. Іванов Б.О. Конспект лекцій із теоретичної механіки : навч. посібник / Б.О. Іванов, М.В. Максюта. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2012. – 207 с.

7. Кирьянов Д.В. Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0 / Д.В. Кирьянов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2012. – 432 с.

8. Литвинов А.С. Управляемость и устойчивость автомобиля / А.С. Литвинов. – М. : Машиностроение, 1971. – 416 с.

9. Ротенберг Р.В. Подвеска автомобиля / Р.В. Ротенберг. – М. : Машиностроение, 1792. – 392 с.

10. Яблонский А.А. Курс теории колебаний / А.А. Яблонский, С.С. Норейко. – М. : Высшая школа, 1961. – 207 с.

Copyright (c) 2020 Андрій Леонідович Башинський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.