DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-56-60

ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ НА СКЛАДІ АТП ДЛЯ ПІДТРИМКИ В СПРАВНОМУ СТАНІ ЙОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Віктор Вікторович Біліченко, Олег Павлович Антонюк

Анотація


Встановлено, що підтримка рухомого складу АТП в справному стані може здійснюватися з застосуванням запасних частин, що зберігаються на складі АТП, так і запасних частин, що
закуповуються в міру виникнення необхідності. Для безперебійного надання транспортних послуг автотранспортному підприємству необхідно мати на складі певний обсяг запасних частин у заданий момент часу. Раціональна організація зберігання та управління запасами запасних частин на автотранспортному підприємстві впливає на зниження експлуатаційних витрат та підвищення рентабельності перевізного процесу. Запропоновано критерії оцінки
ефективності вибору запасних частин, що зберігаються на складі АТП для підтримки в справному стані його рухомого складу, які враховують сукупність витрат на придбання, транспортування та зберігання запасних частин. Використання даних критеріїв дає змогу визначити доцільність зберігання запасних частин на складі АТП та організації закупівлі необхідних запасних частин за умови мінімальних витрат на забезпечення запасними частинами.


Ключові слова


запасна частина; номенклатура; ресурс; потреба; критерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Brodetskii, G.L. (2008), Upravlenie zapasami, Eksmo, Moscow, 352 p.

Lukinskiy, V.S., Berezhnoy, V.I. and Berezhnaya, E.V. (2004), Logistika avtomobil'nogo transporta, Finansy i statistika, Moscow, 368 p.

Maizner, N.A. and Nikolaeva, M.Yu. (2006), Skladskaya logistika, TGEU, Vladivostok, 180 p.

Polyakov, A.P., Antonyuk, O.P. and Galushchak, D.O. (2012), “Organizacija zabezpechennja zapasnymy chastynamy avtotransportnyh pidpryjemstv”, Naukovі notatki LNTU, No. 36, pp. 238–240.

Radionov, A.R. and Radionov, R.A. (2002), Logistika: Normirovanie sbytovykh zapasov i oborotnykh sredstv predpriyatiya, Delo, Moscow, 416 p.

Ryzhikov, Yu.I. (2001), Teoriya ocheredei i upravleniya zapasami, Piter, St. Petersburg, 384 p.

Sterligova, A.N. (2008), Upravlenie zapasami v tsepyakh postavok, INFRA-m, Moscow, 430 p.

Trikozyuk, V.A. (1980), Povyshenie nadezhnosti avtomobilya, Transport, Moscow, 86 p.

Shchetina, V.A., Lukinskiy, V.S. and Sergeev, V.I. (1988), Snabzhenie zapasnymi chastyami na avtomobil'nom transporte, Transport, Moscow, 112 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бродецкий Г.Л. Управление запасами : учеб. пособие / Г.Л. Бродеций. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.

2. Лукинский В.С. Логистика автомобильного транспорта / В.С. Лукинский, В.И.Бережной, Е.В. Бережная. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 368 с.

3. Майзнер Н.А. Складская логистика : учеб. пособие / Н.А. Майзнер, М.Ю. Николаева. – Владивосток : ТГЭУ, 2006 – 180 с.

4. Поляков А.П. Організація забезпечення запасними частинами автотранспортних підприємств / А.П. Поляков, О.П. Антонюк, Д.О. Галущак // Наукові нотатки ЛНТУ. – 2012. – № 36. – С. 238– 240.

5. Радионов А.Р. Логистика: Нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия : учеб. пособие / А.Р. Радионов, Р.А. Радионов. – М. : Дело, 2002. – 416 с.

6. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управления запасами / Ю.И. Рыжиков. – Спб. : Питер, 2001. – 384 с.

7. Стерлигова А.Н. Управление запасами у цепях поставок : учебник / А.Н. Стерлигова. – М. : ИНФРА-м, 2008. – 430 с.

8. Трикозюк В.А. Повышение надежности автомобиля / В.А. Трикозюк. – М. : Транспорт, 1980. – 86 с.

9. Щетина В.А. Снабжение запасными частями на автомобильном транспорте / В.А. Щетина, В.С. Лукинский, В.И. Сергеев. – М.: Транспорт, 1988. – 112 с.

Copyright (c) 2020 Віктор Вікторович Біліченко, Олег Павлович Антонюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.