DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-61-68

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ САЛОНІВ АВТОБУСІВ

Василь Михайлович Бритковський, Степан Володимирович Нємий

Анотація


Останнім часом проблема безпеки життєдіяльності людей здебільшого розглядається в аспектах стихійних і техногенних катастроф, пожеж, охорони праці і техніки безпеки на
виробництві. Практично поза увагою залишається проблема, що пов’язана із побутом людей, зокрема користування автобусним транспортом. Крім вказаного, існує й інший бік проблеми –
сучасний розвиток промисловості і транспорту характеризується масштабним впровадженням технічних заходів, що спрямовані на економію енергоресурсів. У вказаному аспекті обґрунтовано
теоретичні залежності для оцінювання техніко-економічної ефективності джерел світла у системі внутрішнього освітлення автобусів. Вказані теоретичні залежності становитимуть
аналітичну основу обґрунтування доцільності застосування відповідних джерел світла із врахуванням гігієнічних вимог до освітлення. Запропонована методика розрахунку економічної
ефективності системи освітлення салонів автобусів. Оціночним параметром обґрунтовано відносне значення цільової функції витрат на одиницю часу чи пробігу автобуса. Найбільші витрати характерні для світильників із лампами розжарення. Найменші властиві світильникам із люмінесцентними лампами. Світлодіодні лампи не мають істотних переваг навіть порівняно із лампами розжарення. Причиною цього є порівняно високе значення колірної температури
випромінювання світлодіодних ламп, що вимагає більшого рівня освітленості і, відповідно, більших витрат енергії, та порівняно велика початкова вартість цих ламп.


Ключові слова


освітлення автобусів; лампа розжарення; люмінесцентна лампа; світлодіодна лампа; витрати на освітлення автобусів; зоровий комфорт; лампа для освітлення автобусів

Повний текст:

PDF

Посилання


Bartenbakh, K. (2009), “Svet i zdorov'e”, Svetotekhnika, No. 2, pp. 4–10.

Bel'd, G. (2003), “Svet i zdorov'e”, Svetotekhnika, No. 1, pp. 4–8.

Bommel', V. (2005), “Zritel'nye, biologicheskie i emotsional'nye aspekty osveshcheniya. Rezul'taty poslednikh issledovaniy i ikh znachenie dlya svetotekhnicheskoy praktiki”, Svetotekhnika, No. 4, pp. 4–6. ISSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2016. № 2 (77) 67

Gorshkov, A.S. and Voylokov, I.A. (2009), “Ekonomicheskiy analiz ispol'zovaniya energoeffektivnykh istochnikov sveta s tochki zreniya potrebitelya”, Іnzhenerno-stroitel'nyy zhurnal, No. 9, pp. 47–50.

Emel'yanov, V.E. and Krylov, I.F. (2005), Avtomobil'nyy benzin i drugie vidy topliva: svoystva, assortiment, primenenie, Astrel': AST: Profizdat, Moscow, 207 p.

Kozhushko, G.M. and Basova, Ju.O. (2008), “Analiz perevag ta nedolikiv svitlodiodnyh dzherel svitla”, Naukovyj visnyk PUSKU (serija tehnichni nauky), No. (1) 28, pp. 8–11.

Luizov, A.V. (1983), Glaz i svet, Energoatomizdat, Leningrad, 144 p.

Nemyy, S.V. (1983), “Snizhenie energeticheskikh zatrat na privod vspomogatel'nykh agregatov avtobusov”, Trudy VKEIavtobusproma, pp. 99–107.

Nemyy, S.V. (1997), “Vnutrennee osveshchenie avtobusov”, Avtomobil'naya promyshlennost' , No. 2, pp. 21–22.

Nemyj, S.V. (2010), “Rozrahunok energetychnyh vytrat dlja pryvodu avtomobil'nyh generatoriv”, Visnyk Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politehnika”: Dynamika, micnist' ta proektuvannja mashyn i pryladiv, No. 678, pp. 83–88.

Odintsov, A.N. (2008), “Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti ispol'zovaniya teplovykh i gazorazryadnykh istochnikov sveta, osnashchennykh tsokolem E27”, Visnyk SevDTU: Ekonomika i finansy, Vol. 92, pp. 152–154.

Sorokin, V.M., Kozhushko, G.M., Basova, Ju.A. and Rybalochka, A.V., “Ekonomichna ta ekologichna ocinka perspektyv vykorystannja energoekonomichnyh lamp v zhytlovomu sektori”, available at: http:// dspace.uccu.org.ua/bitstream

Ayzenberg, Yu.B. (Ed.) (1989), Spravochnaya kniga po svetotekhnike, Energoatomizdat, Moscow, 756 p.

Sysoeva, E.A. (2012), “Ekonomicheskaya effektivnost' ispol'zovaniya svetodiodnykh lamp”, Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz, No. 3 (21), pp. 119–123.

Fontoynom, M.R. (2008), “Otsenka ekonomichnosti razlichnykh sistem iskusstvennogo i estestvennogo osveshcheniya”, Svetotekhnika, No. 1, pp. 14–23.

Internet-magazin “AVTOSVET”, аvailable at: http://autosvet.kiev.ua/svetodiodyi/falcon-hb4-18x- 4300k-i-6000k.html (accessed 14 August 2010).

“Svitlodiodna ISKRA FHPLL24030603S–W/36”, аvailable at: http://iskra.com.ua/ index.php?option=com_content&view=article&id=124:-w21x95d-4led&catid=43 (accessed 18 March 2011)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бартенбах К. Свет и здоровье / К.Бартенбах // Светотехника. – 2009. – № 2. – С. 4–10.

2. Бельд Г. Свет и здоровье / Г.Ван Ден Бельд // Светотехника. – 2003. – № 1. – С. 4–8.

3. Боммель В. Зрительные, биологические и эмоциональные аспекты освещения. Результаты последних исследований и их значение для светотехнической практики / Ваут ван Боммель // Светотехника. – 2005. – № 4. – С. 4–6.

4. Горшков А.С. Экономический анализ использования энергоэффективных источников света с точки зрения потребителя / А.С. Горшков, И.А. Войлоков // Інженерно-строительный журнал. – 2009. – № 9. – С. 47–50.

5. Емельянов В.Е. Автомобильный бензин и другие виды топлива: свойства, ассортимент, применение / В.Е. Емельянов, И.Ф. Крылов. – М. : Астрель ; АСТ ; Профиздат, 2005. – 207 с.

6. Кожушко Г.М. Аналіз переваг та недоліків світлодіодних джерел світла / Г.М. Кожушко, Ю.О. Басова // Науковий вісник ПУСКУ / Серія : Технічні науки. – 2008. – № 1 (28). – С. 8–11.

7. Луизов А.В. Глаз и свет / А.В. Луизов. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1983. – 144 с.

8. Немый С.В. Снижение энергетических затрат на привод вспомогательных агрегатов автобусов / С.В. Немый // Труды ВКЭИавтобуспрома. – Львов, 1983. – С. 99–107.

9. Немый С.В. Внутреннее освещение автобусов / С.В. Немый. – М. : Автомобильная промышленность, 1997. – № 2. – С. 21–22.

10. Нємий С.В. Розрахунок енергетичних витрат для приводу автомобільних генераторів / С.В. Нємий // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка».– 2010. – № 678 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 83–88.

11. Одинцов А.Н. Оценка экономической эффективности использования тепловых и газоразрядных источников света, оснащенных цоколем Е27 / А.Н. Одинцов // Вісник СевДТУ. – Вип. 92 : Экономика и финансы. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2008. – С. 152–154.

12. Економічна та екологічна оцінка перспектив використання енергоекономічних ламп в житловому секторі / В.М. Сорокін, Г.М. Кожушко, Ю.А. Басова, А.В. Рибалочка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// dspace.uccu.org.ua/bitstream.

13. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 756 с.

14. Сысоева Е.А. Экономическая эффективность использования светодиодных ламп / Е.А. Сысоева // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – № 3 (21). – С. 119– 123.

15. Фонтойном М.Р. Оценка экономичности различных систем искусственного и естественного освещения / М.Р. Фонтойном // Светотехника. – 2008. – № 1. – С. 14–23.

16. Електронний ресурс. – Режим доступу : autosvet.kiev.ua / svetodiodnaya-lampa-falcon. 17. Електронний ресурс. – Режим доступу : www.iskra.com.ua / index.php / uk.UA.

Copyright (c) 2016 Василь Михайлович Бритковський, Степан Володимирович Нємий

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.