DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-73-78

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДУ ВИКОРИСТОВУВАНОГО ПАЛИВА НА ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА

Віктор Іванович Захарчук, Юрій Олександрович Цикун

Анотація


Вирішити проблему дефіциту нафти та зменшити викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами автотракторної техніки можна використанням альтернативних моторних палив, зокрема біодизельного палива. Значна частина колісних тракторів в сільському господарстві, промисловості та комунальному господарстві використовується як технологічний транспорт. Метою статті є уточнення математичної моделі для визначення впливу виду
використовуваного палива колісним трактором на його показники. Наведена математична модель системи «оператор–колісний трактор–дорога» для розрахункового дослідження впливу
виду використовуваного моторного палива на шкідливі викиди і витрату палива колісного трактора, що використовується як технологічний транспорт, під час його руху за їздовим циклом. Їздовий цикл відображає основні режими руху: розгін, рух з постійною швидкістю та сповільнення. Математична модель дозволяє досить точно врахувати особливості колісного трактора як транспортного засобу та двигуна шляхом описання його характеристик поліноміальними залежностями. У математичній моделі уточнені поліноміальні залежності, що описують циклову подачу палива, індикаторний крутний момент, витрату палива та
концентрації основних шкідливих речовин у відпрацьованих газах дизеля під час роботи на дизельному та біодизельному паливах


Ключові слова


математична модель; витрата палива; токсичність відпрацьованих газів; колісний трактор

Повний текст:

PDF

Посилання


L'otko, V., Lukanyn, V.N. and Khachyian, A.S. (2000), Primenenie al'ternativnykh topliv v DVS [Application of alternative fuels in the internal combustion engine], MADI (TU), Moscow, 331 p.

Kotykov, Yu.H. (1995), Razrabotka metodologii sistemnogo analiza i imitatsionnogo modelirovaniya ob"ektov avtomobil'noy tekhniki i transporta [Development of the methodology of the system analysis and simulation of objects of motor vehicles and transport]: Author’s abstract, SPGASU, St. Petersburg, 46 p.

Bezborodova, H.B. and Halushko, V.H. (1978), Modelirovanie dvizheniya avtomobilya [Modeling movement of the car], Vysshaya shkola, Kyiv, 168 p.

Hutarevych, Yu.F. (1991), Snizhenie vrednykh vybrosov avtomobilya v ekspluatatsionnykh usloviyakh [Reduction of harmful vehicle emissions in operational environment], Vysshaya shkola, Kyiv, 179 p.

Hutarevych, Yu.F., Korpach, A.O. and Levkivskyi, O.O. (2012), “Utochnena model rukhu vantazhnoho avtomobilia z dyzelem v rezhymakh yizdovoho tsyklu pry roboti na dyzelnomu ta biodyzelnomu palyvakh” [Proven model track movement with diesel engine in driving cycle operation on diesel and biodiesel], Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka, No. 14, pp. 25–28.

Shlonchak, I.A. (2013), Pokrashchennia ekonomichnykh ta ekolohichnykh pokaznykiv transportnykh zasobiv z dyzeliamy shliakhom vykorystannia sumishevykh palyv [Improving economic and environmental performance of diesel vehicles using mixed fuels]: Author’s abstract, Kyi'vs'kyj Nacional'nyj tehnichnyj universytet, Kyiv, 20 p.

Poliakov, A.P., Halushchak, O.O. and Halushchak, D.O. (2015), “Metodyka vyznachennia pokaznykiv avtomobilia z dyzelnym dvyhunom pry vykorystanni systemy zhyvlennia z dynamichnym rehuliuvanniam vidsotkovoho skladu sumishi palyv” [Method of definition of indicators of vehicle with a diesel engine at use supply system with dynamic adjustment percentage fuel mix], Visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu “HPI”. Zbirnyk naukovyh prac'. Serija: Avtomobile- ta traktorobuduvannja, No. 10 (1119), pp. 59–64.

Huskov, V.V. (1977), Traktory [Tractors], Vysshaya shkola, Minsk, 384 p.

Holod, I.I. and Zakharchuk, V.I. (1994), “Imitatsiine modeliuvannia mekhanichnoho rehuliatora chastoty obertannia dyzelia” [Imitation modeling mechanical regulator rotational diesel], Proceedings of the SAKON, 94. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemow pojazdow samochodowych y maszyn roboczych samojezdnych: V sympozjum, Rzeszow, Poland, pp. 25–28.

Zakharchuk, V.I. (1993), Matematychna model transportnoi mashyny z dyzelem pry bezrehuliatornomu upravlinni palyvopodacheiu [Mathematical model of transport machine with diesel engine with fuel management system], manuscript is presented by LII, Dep. GNTB Ukrai'ny 12 November 1993, No. 2237, Lutsk, 15 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Льотко В. Применение альтернативных топлив в ДВС / В.Льотко, В.Н. Луканин, А.С. Хачиян. – М. : МАДИ (ТУ), 2000. – 331 с.

2. Котиков Ю.Г. Разработка методологии системного анализа и имитационного моделирования объектов автомобильной техники и транспорта : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.03, 05.22.10 / Ю.Г. Котиков. – Спб. : СПГАСУ, 1995. – 46 с.

3. Безбородова Г.Б. Моделирование движения автомобиля / Г.Б. Безбородова, В.Г. Галушко. – К. : Высшая школа, 1978. – 168 с.

4. Гутаревич Ю.Ф. Снижение вредных выбросов автомобиля в эксплуатационных условиях / Ю.Ф. Гутаревич. – К. : Вища школа, 1991. – 179 с.

5. Гутаревич Ю.Ф. Уточнена модель руху вантажного автомобіля з дизелем в режимах їздового циклу при роботі на дизельному та біодизельному паливах / Ю.Ф. Гутаревич, А.О. Корпач, О.О. Левківський // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – № 14. – С. 25–28.

6. Шльончак І.А. Покращення економічних та екологічних показників транспортних засобів з дизелями шляхом використання сумішевих палив : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / І.А. Шльончак. – К. : НТУ, 2013. – 20 с.

7. Поляков А.П. Методика визначення показників автомобіля з дизельним двигуном при використанні системи живлення з динамічним регулюванням відсоткового складу суміші палив / А.П. Поляков, О.О. Галущак Д.О. Галущак // Вісник Нац. технічного університету «ХПІ» / Серія : Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 10 (1119). – С. 59–64.

8. Гуськов В.В. Тракторы / В.В. Гуськов. – Ч. 2. Теория. – Минск : Высшая школа, 1977.

9. Голод І.І. Імітаційне моделювання механічного регулятора частоти обертання дизеля / І.І. Голод, В.І. Захарчук // SAKON, 94. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemow pojazdow samochodowych и maszyn roboczych samojezdnych : materialy V sympozjum. – Rzeszow, 1994. – С. 69–74.

10. Захарчук В.І. Математична модель транспортної машини з дизелем при безрегуляторному управлінні паливоподачею / В.І. Захарчук. – Луцьк. – Рукопис представлено ЛІІ, Деп. ГНТБУкраїни 12.11.93 р., N 2237, 15 с.

Copyright (c) 2016 Віктор Іванович Захарчук, Юрій Олександрович Цикун

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.