DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-85-93

ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТI ВИМIРЮВАННЯ ШВИДКОСТI АВТОМОБIЛЯ ПРИ АВТОТЕХНIЧНIЙ ЕКСПЕРТИЗI ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Андрій Альбертович Кашканов, Галина Григорівна Кашканова, Олег Григорович Грисюк

Анотація


Проаналізовано існуючі методи і засоби вимірювання швидкості руху автомобіля, що можуть використовуватись при автотехнічній експертизі дорожньо-транспортних пригод, з метою виявлення
шляхів підвищення ефективності експертного оцінювання механізму аварійних ситуацій. Для досягнення мети запропоновано враховувати похибки вимірювань швидкості автомобіля.
Сучасні автоматизовані технології (GPS, EDR та ACN) дозволяють зменшити ці похибки і з достатньою точністю визначити швидкість руху транспортного засобу, інші параметри руху та технічні дані, що сприяє прискоренню досліджень на різних етапах експертизи, але існує низка об’єктивних проблем, що перешкоджають їх широкому використанню в Україні. Для розв’язання цих проблем необхідно розвивати та вдосконалювати існуючі експертні методики дослідження обставин дорожньо-транспортних пригод з урахуванням можливостей автоматизації процесів фіксування механізму і місця пригоди, проведення вимірювань і виконання розрахунків параметрів руху транспортних засобів. Це дозволить підвищити ефективність традиційних методів та мінімізувати вплив суб’єктивних факторів.


Ключові слова


автомобілі; швидкість руху; реєстратори даних; невизначеність вимірювань; експертиза дорожньо-транспортних пригод

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Автотехнічна експертиза. Дослідження обставин ДТП : підручник / А.М. Туренко, В.І. Клименко, О.В. Сараєв, С.В. Данець. – Харків : ХНАДУ, 2013. – 320 с.

2. Кашканов А.А. Мінімізація суб’єктивності експертного оцінювання в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод / А.А. Кашканов // Вісник НТУ «ХПІ» / Серія : Автомобіле- та тракторобудування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – № 29 (1002). – С. 120–125.

3. Тартаковский Д.Ф. Проблемы неопределенности данных при экспертизе дорожно-транспортных происшествий / Д.Ф. Тартаковский. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2006. – 268 с.

4. Совершенствование методов автотехнической експертизы при дорожно-транспортных происшествиях : монография / В.П. Волков, В.Н. Торлин, В.М. Мищенко и др. – Харьков : ХНАДУ, 2010. – 476 с.

5. Евтюков С.А. Экспертиза ДТП: методы и технологии / С.А. Евтюков, Я.В. Васильев. – СПб. : СПбГАСУ, 2012. – 310 с.

6. Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий : учебник / В.А. Иларионов. – М. : Транспорт, 1989. – 255 с.

7. Event Data Recorders – Europa [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vehicles/study_edr_2014.pdf (дата звернення 11.08.2016). – Назва з екрану.

8. DOT HS 810 935. Marco P daSilva. Analysis of Event Data Recorder Data for Vehicle Safety Improvement 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nhtsa.gov/DOT/NHTSA/NRD/Multimedia/PDFs/EDR/Research/811015. pdf (дата звернення 11.08.2016). – Назва з екрану.

9. Ананьєв П.О. Реєстратор даних про події («Even Data Recorder») – нове джерело отримання інформації про параметри руху транспортного засобу під час дорожньо-транспортної пригоди (інформаційний лист) / П.О. Ананьєв, Ю.В. Пясецький. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2011. – 40 с.

10. A GPS Velocity Sensor: How Accurate Can It Be? – A First Look / L.Serrano, D.Kim, Richard B. Langley, Kenji Itani and Mami Ueno // Proceedings of the 2004 National Technical Meeting of The Institute of Navigation (January 26–28, 2004). – The Catamaran Resort Hotel San Diego, California, 2004. – Pр. 875–885.

11. Пржибыл П. Телематика на транспорте / П.Пржибыл, М.Свитек. – М. : МАДИ (ГТУ), 2003. – 540 с.

12. Васілевський О.М. Основи теорії невизначеності вимірювань : підручник / О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук, Є.Т. Володарський. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 230 с.

13. JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iso.org/sites/JCGM/GUM/JCGM100/C045315e-html/C045315e.html (дата звернення 12.08.2016). – Назва з екрану.

Copyright (c) 2016 Андрій Альбертович Кашканов, Галина Григорівна Кашканова, Галина Григорівна Кашканова, Галина Григорівна Кашканова, Олег Григорович Грисюк, Олег Григорович Грисюк, Олег Григорович Грисюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.