DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-115-121

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА ПАЛИВНУ ЕКОНОМІЧНІСТЬ, ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ АВТОМОБІЛЬНОГО ДИЗЕЛЯ

Анатолій Олександрович Корпач, Олександр Олександрович Левківський

Анотація


У зв’язку з виснаженням світових запасів енергоресурсів та значним забрудненням навколишнього середовища шкідливими речовинами, актуальні дослідження направлені на
визначення ефективності застосування альтернативних палив. У статі виконано порівняльний аналіз 2-х зразків біодизельного палива та досліджено їх фізико-хімічні властивості відповідно до вимог державного стандарту. Вплив різних зразків біодизельного
палива на паливну економічність, енергетичні та екологічні показники автомобільного двигуна визначено за результатами стендових досліджень дизеля 4Ч11,0/12,5 (Д-241). Відмінність фізико-хімічних властивостей різних зразків біодизельного палива, що досліджувалися, вплинула на паливну економічність та екологічні показники дизеля. Робота дизеля на біодизельному паливі з більш високою густиною та кінематичною в’язкістю
супроводжується зростанням максимальної потужності та крутного моменту, а також підвищенням витрати палива. При цьому також підвищується концентрація оксидів азоту в відпрацьованих газах та зростає димність. Одержані результати дозволяють оцінити на
скільки відмінність фізико-хімічних властивостей біодизельного палива може вплинути на експлуатаційні показники двигуна


Ключові слова


дизель; біодизельне паливо; екологічні показники; паливна економічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Dizeli D-243, D-245 i ikh modifikatsii. Rukovodstvo po ekspluatatsii 243-0000100RE (2009), OAO “Minskiy motornyy zavod”, Minsk, 80 p.

Zabarnyj, G.M., Kudrja, S.O., Kondratjuk, G.G. and Chetveryk, G.O. (2006), Termodynamichna efektyvnist' ta resursy ridkogo biopalyva Ukrai'ny, Instytut vidnovljuvanoi' energetyky NAN Ukrai'ny, viddil vidnovljuvanyh organichnyh energonosii'v, Kyiv, 226 p.

Karnauh, M.V. (2010), “Rozshyrennja palyvnoi' bazy avtomobil'nogo transportu shljahom zastosuvannja etylovyh efiriv zhyrnyh kyslot roslynnyh olij”, Vesnik HNADU, Vol. 49, pp. 47– 51.

Korpach, A.A. and Levkovskiy, A.A. (2012), “Metilovyy efir rapsovogo masla kak toplivo dlya avtotraktornykh dizeley”, Avtomobil'naya promyshlennost', Vol. 9, pp. 32–33.

Korpach, A.O. and Levkovskiy, O.O. (2011), “Vybir optymal'nogo kuta vyperedzhennja vporskuvannja dlja avtotraktornogo dyzelja za roboty na biodyzel'nomu palyvi”, Visnyk SevNTU. Serija: Mashynopryladobuduvannja ta transport, Vol. 121, pp. 118–120.

Korpach, A.O. and Levkovskiy, O.O. (2009), “Mozhlyvosti ta perspektyvy vykorystannja biopalyva v dyzeljah”, Avtoshljahovyk Ukrai'ny, Special issue, Vol. 12, pp. 156–158.

Korpach, A.O., Levkovskiy, O.O. and Kochyrko, B.F. (2010), “Ocinka ekspluatacijnyh vlastyvostej biodyzel'nogo palyva pry nyz'kyh temperaturah”, Visnyk NTU, Vol. 20, pp. 193– 197.

Korpach, A.O., Levkovskiy, O.O., Dobrovol'skyj, O.S. and Slavin, V.V. (2012), “Ocinka efektyvnosti zastosuvannja biopalyva v dyzeljah vantazhnyh avtomobiliv”, Visnyk Shidnoukrai'ns'kogo nacional'nogo universytetu imeni Volodymyra Dalja, Vol. 9, pp. 122–126.

Korpach, A.O. and Levkovskiy, O.O. (2011), “Ocinka efektyvnosti roboty avtotraktornogo dyzelja na metylovomu efiri ripakovoi' olii'”, Visnyk central'nogo naukovogo centru transportnoi' akademii' Ukrai'ny, Special issue, Vol. 14, pp. 25–28.

DSTU 6081:2009 (2009), Palyvo motorne. Efiry metylovi zhyrnyh kyslot olij i zhyriv dlja dyzel'nyh dvyguniv. Tehnichni vymogy, DP Ukr ND I NP “MASMA”, Kyiv, 14 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дизели Д-243, Д-245 и их модификации. – Руководство по эксплуатации 243-0000100РЭ. – Минск : ОАО «Минский моторный завод», 2009. – 80 с.

2. Забарний Г.М. Термодинамічна ефективність та ресурси рідкого біопалива України / Г.М. Забарний, С.О. Кудря, Г.Г. Кондратюк, Г.О. Четверик // Інститут відновлюваної енергетики НАН України: Відділ відновлюваних органічних енергоносіїв. – К., 2006. – 226 с.

3. Карнаух М.В. Розширення паливної бази автомобільного транспорту шляхом застосування етилових ефірів жирних кислот рослинних олій / М.В. Карнаух // Весник ХНАДУ. – 2010. – № 49. – С. 47–51. Серія: Технічні науки 120

4. Корпач А.А. Метиловый эфир рапсового масла как топливо для автотракторных дизелей / А.А. Корпач, А.А. Левковский // Автомобильная промышленность. – 2012. – № 9. – С. 32– 33.

5. Корпач А.О. Вибір оптимального кута випередження впорскування для автотракторного дизеля за роботи на біодизельному паливі / А.О. Корпач, О.О. Левківський // Вісник СевНТУ / Серія : Машиноприладобудування та транспорт. – 2011. – № 121. – С. 118– 120.

6. Корпач А.О. Можливості та перспективи використання біопалива в дизелях / А.О. Корпач, О.О. Левківський // Автошляховик України / Окремий випуск. – 2009. – № 12. – С. 156–158.

7. Корпач А.О. Оцінка експлуатаційних властивостей біодизельного палива при низьких температурах / А.О. Корпач, О.О. Левківський, Б.Ф. Кочирко // Вісник НТУ. – 2010. – Вип. 20. – С. 193–197.

8. Корпач А.О. Оцінка ефективності застосування біопалива в дизелях вантажних автомобілів / А.О. Корпач, О.С. Добровольский, О.О. Левківський, В.В. Славін // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – 2012 – № 9 (180). – С. 122–126.

9. Корпач А.О. Оцінка ефективності роботи автотракторного дизеля на метиловому ефірі ріпакової олії / А.О. Корпач, О.О. Левківський // Вісник центрального наукового центру транспортної академії України / Окремий випуск. – 2011. – № 14. – С. 25–28.

10. Паливо моторне. Ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів : Технічні вимоги. – Національні стандарти України ; ДСТУ 6081:2009. – Чинний від 2010- 03-01. – К. : ДП Укр НД І НП «МАСМА», 2009. – 14 с.

Copyright (c) 2016 Анатолій Олександрович Корпач, Олександр Олександрович Левківський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.