DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-169-174

ДО ПИТАННЯ РЕГЕНЕРУВАННЯ ЕНЕРГІЇ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ

Микола Мар'янович Можаровський

Анотація


Вказується на актуальність питань, пов’язаних з акумулюванням та зберіганням енергії в екологічному аспекті. Проведений аналіз різних варіантів акумулювання енергії, в тому числі і
механічної. Як один з варіантів, перспективними розглядаються акумулятори кінетичної енергії (маховики) з композитних матеріалів. Використання композитних матеріалів дозволяє суттєво
знизити вагу конструкції акумулятора кінетичної енергії та підвищити безпеку його експлуатації. В свою чергу, конструкції таких маховиків будуть мати свої особливості при експлуатації. При проведенні розгінних випробувань моделей роторів маховиків встановлено реальні значення граничних енергій, що можна акумулювати в різних типорозмірах моделей роторів. На основі проведених випробувань встановлено також недоліки конструктивних рішень в моделях, що проходили випробування. Розглядається питання використання нових матеріалів
для створення перспективних конструкцій роторів маховиків з метою їх практичного використання при створенні конструкцій гібридних двигунів для АТЗ.


Ключові слова


акумулятор кінетичної енергії; композитні матеріали

Повний текст:

PDF

Посилання


Mozharovs'kiy, M.M. (1998), “Ekologichni perspektyvy ta dejaki problemy vykorystannja akumuljatoriv kinetychnoi' energii'”, Visnyk DAAU, No. 2, pp. 55–65.

Mozharovs'kiy, M.M. (1999), “Do pytannja akumuljuvannja ta zberigannja energii' jak odnogo z variantiv pokrashhannja ekologichnogo stanu navkolyshn'ogo seredovyshha”, Visnyk DAAU, No. 1–2, pp. 105–117.

Johnson, D.E. and Corman, I.I. (1980), “Maximum Energy Densities for Composites Flywheels”, Proceedings of the Flywheel Technology Simposium, pp. 93–100.

Kulkarni, S.V. (1982), “Composite-Material Flywheels and Containment Systems”, Energy and Tech. Rev., pp.18–29.

Genta, G. (1976), “Utilizzazione degli accumulatori di energia cinetica su veicoli urbani di Superficie”, ATA, pp. 174–180.

Beacheley, N.H. and Ascomb, C. (1982), “Minimization of Energy Storage Requirements for Internal Combustion Engine Hybrid Vehicles”, ASME Paper, No. 82–WA/DSC–20.

Portnov, G.G., Protasov, V.D. and Tarnopol'skiy, Yu.M. (1982), Makhoviki iz kompozitov, TsNII informatsii, Moscow, 148 p.

Portnov, G.G. (1967), “Vliyanie nizkoy sdvigovoy prochnosti polimernogo sloya na nesushchuyu sposobnost' trub iz stekloplastikov”, Mekhanika polimerov, No. 3, pp. 553–556.

Portnov, G.G. and Kulakov, V.L. (1979), “Razrushenie razmotkoy makhovikov iz kompozitov”, Mekhanika kompozitnykh materialov, No. 4, pp. 656–662.

Mozharovs'kiy, M.M. (2016), “Perspektyvy vykorystannja mehanichnyh akumuljatoriv na avtotransportnyh zasobah”, Proceedings of the Ukrainian scientific-and-practical online conference of graduate students, young scientists and students on the Day of Science, 10–12 May 2016, Zhytomyr, Ukraine, pp. 49–50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Можаровський М.М. Екологічні перспективи та деякі проблеми використання акумуляторів кінетичної енергії / М.М. Можаровський // Вісник ДААУ. – 1998. – № 2. – С. 55–65.

2. Можаровський М.М. До питання акумулювання та зберігання енергії як одного з варіантів покращання екологічного стану навколишнього середовища / М.М. Можаровський // Вісник
ДААУ. – 1999. – № 1–2. – С. 105–117.

3. Johnson D.E. Maximum Energy Densities for Composites Flywheels / D.E. Johnson, І.І. Corman // Flywheel Technology Simposium. – October, 1980. – Рp. 93–100.

4. Kulkarni S.V. Composite-Material Flywheels and Containment Systems / S.V. Kulkarni // Energy and Tech. Rev., L.L.H. Lab. – March, 1982. – Рp. 18–29.

5. Genta G. Utilizzazione degli accumulatori di energia cinetica su veicoli urbani di Superficie / G.Genta // ATA. – Apr., 1976. – Рp. 174–180.

6. Minimization of Energy Storage Requirements for Internal Combustion Engine Hybrid Vehicles / N.H. Beacheley, С.Ascomb et al. // ASME Paper 82-WA/DSC-20. – 1982.

7. Портнов Г.Г. Маховики из композитов / Г.Г. Портнов, В.Д. Протасов, Ю.М. Тарнопольский. – М. : ЦНИИ информации, 1982. – 148 с.

8. Портнов Г.Г. Влияние низкой сдвиговой прочности полимерного слоя на несущую способность труб из стеклопластиков / Г.Г. Портнов // Механика полимеров. – 1967. – № 3. – С. 553–556.

9. Портнов Г.Г. Разрушение размоткой маховиков из композитов / Г.Г. Портнов, В.Л. Кулаков // Механика композитных материалов. – 1979. – № 4. – С. 656–662.

10. Можаровський М.М. Перспективи використання механічних акумуляторів на автотранспортних засобах / М.М. Можаровський // Тези Всеукр. науково-практ. On -line конф. аспірантів, молодих
вчених та студентів, присв. Дню науки (м. Житомир, 10–12 трав. 2016 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 49–50.

Copyright (c) 2016 Микола Мар'янович Можаровський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.