DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-193-200

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ЗА УМОВ ЗМІННИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ

Мирослав Стефанович Оліскевич

Анотація


Розглядаються транспортні схеми постачання вантажів від виробника до споживача. Вони складаються з лінійних або таких логістичних ланцюгів, що перетинаються. Показано, що навіть,
коли такт вхідного потоку логістичної схеми є сталим, виникають статичні затримки матеріального руху. Надано залежність цих затримок від такту. Встановлено, що статичні затримки досягають мінімуму при оптимальному режимі роботи схеми поставок. Розглядається проблема оцінки ймовірних динамічних затримок матеріальних потоків в прямоточних транспортно-технологічних схемах, або таких, що мають розгалуження логістичних ланцюгів.
Затримки матеріального потоку в цьому випадку пов’язані зі змінами параметрів вхідних потоків. Параметри матеріальних потоків записані у вигляді дискретних залежностей. Використана
методика кінцевих різницевих рівнянь для оцінки стабільності транспортно-технологічної схеми при зовнішніх збуреннях. Порядок рівняння залежить від структури логістичних ланцюгів. Рівняння можна звести до однорідного виду, що дає змогу знайти їх розв’язок. Відповідно до коренів характеристичного рівняння можна зробити висновок про стійкість транспортно- технологічної схеми до зовнішніх збурень. Наводиться приклад лінійної нестійкою схеми. На цьому прикладі видно, що підбір параметрів логістичних операцій є недостатньою умовою стійкості. Схеми постачань повинні мати вхідні регулятори потоку.


Ключові слова


транспортна схема; логістичний ланцюг; часові затримки; змінні матеріальні потоки

Повний текст:

PDF

Посилання


Chang, Y. and Makatsoris, H. (2009), “Supply chain modeling using simulation”, International Journalof simulation, Vol. 2, No. 1, available at http:// ijssst.info/Vol-02/No-1/Chang.pdf

Kunycja, A.V. and Obishhenko, V.G. (2010), “Formalizacija shemy vzajemozv’jazku mizh skladovymy operacijamy procesu dostavky vantazhiv”, Visti Avtomobil'no-dorozhn'ogo instytutu, No. 2 (11), pp. 37–42.

Kutah, O.P. (2004), Modeljuvannja transportnyh system, Universytet ekonomiky i tehnologij transportu, Kyiv, 196 p.

Zhivitskaya, H. (2014), “Topological properties and methodology of research of complex logistic systems efficiency”, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal On Economics In Technology, New Technologies And Modeling Processes, Vol. 3, No. 3, pp. 23–33.

Kotenko, A.M. and Koval'ov, A.O. (2003), “Logistychna model' dostavky vantazhu vid vidpravnyka oderzhuvachu”, Zbirnyk naukovyh prac', No. 53, pp. 25–29.

Yunemann, R. (1989), Material flows in logistics, Shkrynher, Berlin, 286 p.

Oliskevych, M.S. (2010), “Doslidzhennja struktury ta parametriv transportno-tehnologichnoi' systemy material'nogo postachannja za umov prognozovanoi' zminy popytu na produkciju”, Visnyk Shidnoukr.

nac. un-tu im. V. Dalja, No. 1 (143), pp. 254–259.

Vil'kovs'kyj, J.K., Oliskevych, M.S. and Dorosh, V.M. (2006), “Metodyka vyznachennja neobhidnoi' kil'kosti avtotransportnyh zasobiv na majatnykovyh marshrutah”, Visnyk NTU, No. 13, Vol. 2, pp. 68–

Bulgakova, J. (2013), “The model of work in process inventory management of rail cars building company”, Transport problems, Vol. 8, Issue 4, pp. 129–136.

Uoters, D. (2003), Logystyka: upravlenye cep'ju postavok [Logystyka, supply chain control], translated by Egorov, V.N., JuNYTY, Moscow, 507 p.

Dominiak, C. (2012), “The Discrete Interactive Multiple Goal Programming under Risk”, Multiple Criteria Decision Making/University of Economics in Katowice, Vol. 7, pp. 59–70.

Maksyshko, N.K. (2009), Modeljuvannja ekonomiky metodamy dyskretnoi' nelinijnoi' dynamiky, in Perepelycja, O.V. (Ed.), Poligraf, Zaporizhia, 416 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Yoon Chang. Supply chain modeling using simulation / Yoon Chang, Harris Makatsoris // I. J. of SIMULATION. – 2009. – Vol. 2, № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://scholar.google.com.ua/scholar?q.

2. Куниця А.В. Формалізація схеми взаємозв’язку між складовими операціями процесу доставки вантажів / А.В. Куниця, В.Г. Обіщенко // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. – 2010. – № 2 (11). – С. 37–42.

3. Кутах О.П. Моделювання транспортних систем / О.П. Кутах. – К. : Київ. ун-т економіки і технологій транспорту, 2004. – 196 с.

4. Zhivitskaya H. Topological properties and methodology of research of complex logistic systems efficiency / Н.Zhivitskaya // ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal On Economics In
Technology, New Technologies And Modeling Processes. – 2014. – Vol. 3, № 3. – С. 23–33.

5. Котенко А.М. Логістична модель доставки вантажу від відправника одержувачу / А.М. Котенко, А.О. Ковальов // Зб. наук. пр. – Харків : УкрДАЗТ, 2003. – № 53. – С. 25–29.

6. Rayhard Yunemann. Material flows in logistics / Rayhard Yunemann. – Berlin : Shkrynher, 1989. – 286р.

7. Оліскевич М.С. Дослідження структури та параметрів транспортно-технологічної системи матеріального постачання за умов прогнозованої зміни попиту на продукцію / М.Оліскевич //
Вісник Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. – 2010. – № 1 (143). – С. 254–259.

8. Вільковський Є.К. Методика визначення необхідної кількості автотранспортних засобів на маятникових маршрутах / Є.К. Вільковський, М.С. Оліскевич, В.М. Дорош // Вісник НТУ. – 2006. –
№ 13, Ч. 2. – С. 68–72.

9. Bulgakova J. The model of work in process inventory management of rail cars building company / J.Bulgakova // Transport problems. – 2013. – Vol. 8, Issue 4. – Рр. 129–136.

10. Уотерс Д. Логистика: управление цепью поставок : пер. с англ. / Д.Уотерс. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 503 с.

11. Dominiak Cezary. The Discrete Interactive Multiple Goal Programming under Risk. Multiple Criteria Decision Making / Dominiak Cezary // University of Economics in Katowice. – 2012. – 7. – Рр. 59–70.

12. Максишко Н.К. Моделювання економіки методами дискретної нелінійної динаміки : монография / Н.К. Максишко ; наук. ред. проф. В.О. Перепелиця. — Запоріжжя : Поліграф, 2009. – 416.

Copyright (c) 2016 Мирослав Стефанович Оліскевич

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.