МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ПЕРЕМИКАННЯ У ДВОПОТОКОВІЙ АВТОМАТИЧНІЙ ТРАНСМІСІЇ АВТОМОБІЛЯ

Роман Андрійович Пельо

Анотація


З метою вдосконалення роботи автомобільних трансмісій ведеться аналіз перехідних процесів під час перемикання передач. Запропонований алгоритм керування процесом перемикання
передач в східчастій двопотоковій трансмісії враховує різні способи керування двигуном, вплив миті початку перемикання передач, тривалість безпосереднього перемикання на ефективність
розгону транспортного засобу. Вивчаються різні програми перемикання передач за різних значень тривалості роботи обох зчеплень. Облік затрат енергії на перемикання проводиться в межах реалізації заданої програми руху автомобіля. За єдиний енергетичний критерій береться загальна витрата палива на реалізацію цієї програми руху, частину якого складає витрата палива еквівалентна роботі буксування фрикційних елементів обох зчеплень під час перемикання без розривання потоку потужності.
Наводяться аргументи на користь того, що процеси перемикання передач мають бути не надто швидкоплинними. Наголошується на тому, що між оптимальними законами перемикання передач, з огляду на паливну економічність чи динамічність, не існує жодних протиріч. На основі розробленої математичної моделі розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє досліджувати якість перехідних процесів при перемиканні передач за єдиним енергетичним критерієм. Унаочнено випадки, коли доцільно використовувати різні методи керування двигуном і двопотоковою трансмісією. В цілому за абсолютною витратою палива перевагу слід надавати форсованим методам керування. Отримано нові розрахункові дані, на основі яких визначені основні напрямки вдосконалення управління процесом перемикання.


Ключові слова


автоматична двопотокова трансмісія; ω-керування; М-керування; g-керування; N-керування; оптимальні закони перемикання; алгоритми керування; програма руху

Повний текст:

PDF

Посилання


Schwab, M. (1984), “Electronic Control of a 4, -Speed Automatic Transmission with Lock-Up Clutch”, SAE Technical Paper Series, No. 840448 pp. 85—93.

Koralewski, G. (1996), “Metodyka wyznaczania optymalnych momentów prze czania biegów przekladni hydromechanicznej w czasie rozpędzania samochodu”, Folia Societatis Lublinensis, Vol. 5, No. 1, pp. 5—17.

Gashchuk, P.N. (1992), Energeticheskaya effektivnost' avtomobilya, Svit, Lviv, 208 p.

Gashhuk, P.M. and Pel'o, R.A. (2004), “Vzajemozumovlenist' struktury rjadiv peredatnyh vidnoshen' ta optymal'nyh zakoniv peremykannja stupenevoi' transmisii' avtomobilja”, Optymizacija vyrobnychyh procesiv i tehnichnyj kontrol' u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni: Visnyk Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politehnika”, No. 515, pp. 74—80.

Gashhuk, P.M. and Pel'o, R.A. (2006), “Osoblyvosti optymal'nogo peremykannja peredach u bagatostupenevij transmisii' avtomobilja”, Visnyk SNU im. V. Dalja, No. 7 (101), pp. 45—48.

Pel'o, R.A. (2006), “Obg'runtuvannja dejakyh vlastyvostej avtomata keruvannja transmisijeju avtomobilja”, Proektuvannja, vyrobnyctvo ta ekspluatacija avtotransportnyh zasobiv i poi'zdiv, Vol. 9, pp. 94—98.

Gashhuk, P.M. and Pel'o, R.A. (2007), “Obg'runtuvannja vyboru programy peremykan' v mehanichnij transmisii' avtomobilja pry realizacii' zadanoi' programy ruhu”, Avtomatyzacija vyrobnychyh procesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni: Ukrai'ns'kyj mizhvid. nauk.-tehn. zbirnyk, Vol. 41, pp. 73— 80.

Gashhuk, P.M. and Pel'o, R.A. (2009), “Analiz perehidnogo procesu pry avtomatyzovanomu peremykanni stupeniv transmisii' avtomobilja”, Visnyk Nacional'nogo transportnogo universytetu, Vol.

, pp. 32—41.

Gashchuk, P.N. (1987), Optimizatsiya toplivno-skorostnykh svoystv avtomobilya, Vyshcha shkola, Lviv, 168 p.

Gashhuk, P.M. and Pel'o, R.A. (2014), “Doskonalist' avtomobil'noi' transmisii' v systemi ocinok proektnogo menedzhmentu”, Visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu bezpeky zhyttjedijal'nosti,

No. 9, pp. 53—71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Schwab M. Electronic Control of a 4-Speed Automatic Transmission with Lock-Up Clutch / M.Schwab // SAE Technical Paper Series. – 1984. – № 840448. – Pр. 85—93.

2. Koralewski G. Metodyka wyznaczania optymalnych momentów przełączania biegów przekładni hydromechanicznej w czasie rozpędzania samochodu / G.Koralewski // Folia Societatis Lublinensis. – Vol. 5, № 1. – Lublin, 1996. – S. 5–17.

3. Гащук П.Н. Энергетическая эффективность автомобиля / П.Н. Гащук. – Львов : Свит, 1992. – 208с.

4. Гащук П.М. Взаємозумовленість структури рядів передатних відношень та оптимальних законів перемикання ступеневої трансмісії автомобіля / П.М. Гащук, Р.А. Пельо // Оптимізація
виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : Вісник Нац. ун-ту ”Львівська політехніка”. – 2004. – № 515. – C. 74–80.

5. Гащук П.М. Особливості оптимального перемикання передач у багатоступеневій трансмісії автомобіля / П.М. Гащук, Р.А. Пельо // Вісник СНУ імені Володимира Даля. – № 7 (101). – Луганськ, 2006. – С. 45–48.

6. Пельо Р.А. Обґрунтування деяких властивостей автомата керування трансмісією автомобіля / Р.А. Пельо // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. –
2006. – Вип. 9. – С. 94–98.

7. Гащук П.М. Обґрунтування вибору програми перемикань в механічній трансмісії автомобіля при реалізації заданої програми руху / П.М. Гащук, Р.А. Пельо // Автоматизація виробничих
процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвід. наук.-техн. зб. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2007. – Вип. 41. – С. 73–80.

8. Гащук П.М. Аналіз перехідного процесу при автоматизованому перемиканні ступенів трансмісії автомобіля / П.М. Гащук, Р.А. Пельо // Вісник Нац. транспортного ун-ту. – К. : НТУ, 2009. – Вип. 18. – С. 32–41.

9. Гащук П.Н. Оптимизация топливно-скоростных свойств автомобиля / П.Н. Гащук. – Львов : Вища школа, 1987. – 168 с.

10. Гащук П.М. Досконалість автомобільної трансмісії в системі оцінок проектного менеджменту / П.М. Гащук, Р.А. Пельо // Вісник Львівського держ. ун-ту безпеки життєдіяльності. – 2014. – №
9. – С. 53–71.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-207-214

Copyright (c) 2016 Роман Андрійович Пельо

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.