DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-224-229

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Павло Васильович Попович, Оксана Степанівна Шевчук, Анатолій Йосипович Матвіїшин, Вікторія Миколаївна Лотоцька

Анотація


Проаналізовано особливості функціонування ринку транспортних послуг відповідно до його сегментації з позиції статистики відносно галузі автомобільних вантажних перевезень. Досліджено тенденції розвитку динаміки і структури ринку вантажних автомобільних
перевезень, також особливості впливу ринку транспортної логістики, враховуючи зовнішньоекономічні вантажопотоки автомобільного транспорту, на базові тренди та вплив розвитку логістичної інфраструктури за сукупністю показників розвитку транспортних комунікацій, величини і динаміки розвитку, ринкової сумісності на інвестиційну привабливість. Встановлено збалансованість споживчого, оптового, і ринку логістики в Україні, що мають близькі тренди розвитку. Доведено, ринок логістичних послуг та вантажних перевезень мають стійку тенденцію розвитку при об’єктивному зниженні темпів росту. Обґрунтована необхідність модернізації політики в транспортній галузі на державному рівні як орієнтованої на забезпечення транспортного сектору економіки інвестиційними ресурсами з урахуванням, що частка автомобільного транспорту в транспортній системі країни демонструє динамічний розвиток при позитивному тренді попиту на перевезення вантажів.


Ключові слова


ринок транспортних послуг; вантажні перевезення; структура вантажних потоків; логістичні послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai'ny, official website, available at: www.ukrstat.gov.ua

Ministerstvo transportu ta zv'jazku Ukrai'ny, official website, available at: www.mintrans.gov.ua

Grechka, O.V. (2015), Statystychnyj analiz rynku poslug avtomobil'nogo transportu: Author’s abstract, Derzh. VNZ "Kyi'v. nac. ekon. un-t im. Vadyma Get'mana", Kyi'v, 20 p.

Ishhenko, N.M. (2013), Marketyng transportnyh poslug, available at: http:// lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/333/4.pdf

Gurch, L.M. and Chenchyk, A.M. (2008), “Marketyngove doslidzhennja rynku transportnyh poslug Ukrai'ny”, Logistyka, No. 633, available at: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vnulp/ Logistyka/2008_633/23.pdf

World Trade Organization (2011), “Statistic database WTO”, available at: www.wto.org

European Commission (2011), “Transport in Figures 2011”, available at: http:// ec.europa.eu/transport/publications/statistics/ doc/2012/pocketbook2012.pdf

Pidlisnyj, P.I. and Brajkovs'ka, A.M. (2012), “Stan ta tendencii' rozvytku zmishanyh vantazhnyh perevezen'”, Zb. naukovyh prac', DETUT, “Ekonomika ta upravlinnja”, Vol. 19.

Brajkovs'ka, A.M. (2012), “Doslidzhennja osoblyvostej formuvannja rynku transportnyh poslug jak seredovyshha funkcionuvannja pidpryjemstv transport”, Ekonomist, No. 9, pp. 50–54, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_9_14

Popovych, P.V. (2016), “Analitychni tehnologii' v zabezpechenni ekonomichnoi' efektyvnosti logistychnyh system”, Visnyk HNTUSG, Vol. 169, pp. 223–225.

Shevchuk, O.S. (2016), “Vplyv pokaznykiv efektyvnosti na bezpeku ruhu vulychno-dorozhnymy merezhamy”, Visnyk HNTUSG, Vol. 169, pp. 205–209.

C'on', O.P. (2016), “Pravovi aspekty organizacii' perevezen' vantazhiv u mizhnarodnomu spoluchenni”, Visnyk HNTUSG, Vol. 169, pp. 209–212.

Dzjura, V.O. (2016), “Porushennja pry oblashtuvanni prybudynkovyh terytorij, zokrema misc' dlja zberigannja indyvidual'nyh transportnyh zasobiv v mezhah naselenyh punktiv”, Visnyk HNTUSG, Vol. 169, pp. 228–232.

Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrai'ny (2016), “Obsjag oborotu rozdribnoi' torgivli za 2015 rik”, available at: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/sr/ oort/oort_u/oort1215_u.htm

Popovych, P.V. (2016), “Ekonomichni aspekty vykorystannja poslug 3PL operatoriv vitchyznjanymy pidpryjemstvamy”, Naukovyj zhurnal LNTU, No. 2, pp. 125–129.

Meibach (2016), “Meibach Logistik”, available at: www.miebach.com

Armstrong &Associates Inc., official website, available at: www.3plogistics.com/

Tjurina, N.M., Goj, I.V. and Babij, I.V. (2015), Logistyka, Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, 392 p.

www.agility.com/EN/About Us/Documents/ Agility%20Emerging%20Markets%20Logistics%20Index%202016.pdf

Agility (2016), “Agility emerging markets logistics Index 2016”, available at: www.agility.com/EN/About-Us/Pages/AEMLI-2016-Size-and-Growth-Attractiveness.aspx

Pasichnyk, A.M., Lebid', I.G., Kutyrjev, V.V. and Bugerko, K.M. (2014), “Problemy ta perspektyvy rozvytku logistychnogo autsorsyngu v transportnij systemi Ukrai'ny”, Upravlinnja proektamy, systemnyj analiz i logistyka, Vol. 14 (1), pp. 146–159, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2014_14(1)__20

UVK (2016), available at: www.uvk.ua/ua/reviews


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Міністерство інфрастуктури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mintrans.gov.ua.

3. Гречка О.В. Статистичний аналіз ринку послуг автомобільного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / О.В. Гречка ; Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2015. – 20 с.

4. Іщенко Н.М. Маркетинг транспортних послуг / Н.М. Іщенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/333/4.pdf.

5. Гурч Л.М. Маркетингове дослідження ринку транспортних послуг України / Л.М. Гурч, А.М. Ченчик // Логістика. – № 633. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/ Logistyka/2008_633/23.pdf.

6. International Trade Statistics 2011, Statistic database WTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wto.org.

7. EU: Transport in Figures 2011 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/ doc/2012/pocketbook2012.pdf.

8. Підлісний П.І. Стан та тенденції розвитку змішаних вантажних перевезень / П.І. Підлісний, А.М. Брайковська : зб. наук. пр. ; ДЕТУТ, «Економіка та управління». – Вип. 19. – 2012.

9. Брайковська А.М. Дослідження особливостей формування ринку транспортних послуг як середовища функціонування підприємств транспорту / А.М. Брайковська // Економіст. – 2012. – № 9. – С. 50–54. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_9_14.

10. Попович П.В. Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем / П.В. Попович // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – № 169. – С. 223–225.

11. Шевчук О.С. Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожними мережами/ О.С. Шевчук // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – № 169. – С. 205– 209.

12. Цьонь О.П. Правові аспекти організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні / О.П. Цьонь // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – № 169. – С. 209– 212.

13. Дзюра В.О. Порушення при облаштуванні прибудинкових територій, зокрема місць для зберігання індивідуальних транспортних засобів в межах населених пунктів/ В.О. Дзюра // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – № 169. – С. 228–232.

14. Обсяг обороту роздрібної торгівлі за 2015 рік / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/sr/oort/oort_u/oort1215_u.htm.

15. Попович П.В. Економічні аспекти використання послуг 3PL операторів вітчизняними підприємствами / П.В. Попович // Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – № 2. – С. 125– 129.

16. Meibach Logistik [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.miebach.com.

17. A&A’s [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.3plogistics.com/.

18. Тюріна Н.М. Логістика : навч. посібник / Н.М. Тюріна, І.В. Гой, І.В. Бабій. – К. : Центр навч. літ. – 2015. – 392 с.

19. Agility Emerging Markets Logistics Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agility.com/EN/About- Us/Documents/Agility%20Emerging%20Markets%20Logistics%20Index%202016.pdf.

20. Size & Growth Attractiveness / Agility Emerging Markets Logistics Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agility.com/EN/About-Us/Pages/AEMLI-2016-Size-and- Growth-Attractiveness.aspx.

21. Пасічник А.М. Проблеми та перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в транспортній системі України / А.М. Пасічник, І.Г. Лебідь, В.В. Кутирєв, К.М. Бугерко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2014. – 14 (1). – С. 146–159 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2014_14(1)__20.

22. УВК [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uvk.ua/ua/reviews.

Copyright (c) 2016 Павло Васильович Попович, Оксана Степанівна Шевчук, Анатолій Йосипович Матвіїшин, Вікторія Миколаївна Лотоцька

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.