DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-230-237

ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ

Ольга Володимирівна Рудзінська, Яна Володимирівна Беззуб, Володимир Петрович Шумляківський

Анотація


Дорожній рух на даний час слід розглядати як одну з найскладніших складових соціально економічного розвитку міст і регіонів. У даній галузі повинні використовуватися найсучасніші
технології збору та обробки інформації про параметри транспортних потоків (щільності, швидкості, складу) з метою забезпечення безперервного руху по шляхах. Методологічно створення ІТС базується на системному підході, що розглядає формування ІТС
як системи сервісів, а не окремих модулів. При цьому формується єдина відкрита архітектура системи, протоколи інформаційного обміну, форми перевізних документів, стандартизація параметрів технічних засобів зв’язку, що використовуються для контролю та управління транспортним засобом. Зроблено уточнення до переліку та функцій сервісних груп при вирішенні завдань транспортних технологій в доменах комерційних транспортних засобів. Встановлено характерні завдання, що вирішуються в сервісних групах, щодо організації вантажних перевезень в умовах інтелектуальних транспортних систем – інтерпретація, діагностика, моніторинг, синтез, прогнозування, навчання, підтримка прийнятих рішень.


Ключові слова


комерційні транспортні засоби; ІТС; домени; сервісні групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Rudzins'kyj, V.V. (2012), ITS avtomobil'nogo transportu (funkcionpl'ni osnovy), ZhDTU, Zhytomyr, 98 p.

Redzjuk, A.M. (Ed.) (2005), Avtomobil'nyj transport Ukrai'ny: stan, problemy, perspektyvy rozvytku, DP “DerzhavtotransNDIproekt”, Kyiv, 400 p.

Intelektual'ni transportni systemy. Stijkyj rozvytok transportnoi' systemy. Zbirnyk materialiv dlja politykiv mist (2007), GTZ, 40 p.

Kabashkin, I.V. (2010), “Intellektual'nye transportnye sistemy: integratsiya global'nykh tekhnologiy budushchego”, Transport Rossiyskoy Federatsii, No. 2 (27).

Markelov, V.M., Solov'ev, I.V. and Tsvetov, V.Ya. (2014), “ITS kak instrument upravleniya”, available at: http://docme.ru/doc/813989/ intellektual._nye-transportnye-sistemy-kak-instrumentupra...# expanded:on

“Intellektual'nye transportnye sistemy”, available at: www.bestreferat.ru/referat-109394.html

“Kommercheskoe transportnoe sredstvo”, available at: http://ru.knowledgr.com/02716866/Грузовик

“GPS Monitoryng”, available at: www.spv.ua/modshop/branch~920/lang~ukrainian

“Systema GPS monitoryngu transportu Benish GPS”, available at: www.benishgps.com/ua/products/sputnikovaya_sistema_monitoringa_transporta

Goryainov, A.N. and Fedorova, T.F. (2009), “Metody organizatsii raboty transportnykh sredstv i voditeley pri mezhdugorodnykh perevozkakh gruzov avtotransportom”, Nauchno-tekhnicheskiy sbornik, No. 86, pp. 308 -316, available at: www.twirpx.com

Keating, M. (1998), The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change, Cheltenham: Edward Elgar Publishers, 242 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рудзінський В.В. «ІТС автомобільного транспорту (функціональні основи) : навч. посібник / В.В. Рудзінський. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 98 с.

2. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку : монографія / Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут ; за заг. ред. А.М. Редзюк. – К. : ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 2005. – 400 с.

3. Інтелектуальні транспортні системи. Стійкий розвиток транспортної системи : зб. матер. для політиків міст // GTZ. – жовт., 2007. – С. 40. Серія: Технічні науки 236

4. Кабашкин И.В. Интеллектуальные транспортные системы: интеграция глобальных технологий будущего / И.В. Кабашкин // Транспорт Российской Федерации. – № 2 (27). – 2010.

5. Маркелов В.М. ИТС как инструмент управления / В.М. Маркелов, И.В. Соловьев, В.Я. Цветов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : docme.ru>doc…intellectual- sistemy.

6. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.bestreferat.ru/referat-109394.html.

7. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://ru.knowledgr.com/02716866/Грузовик.

8. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.spv.ua/modshop/ branch~920/lang~ukrainian.

9. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.benishgps.com/ua/products/ sputnikovaya_sistema_monitoringa_transporta.

10. Горяинов А.Н. Методы организации работы транспортных средств и водителей при междугородных перевозках грузов автотранспортом / А.Н. Горяинов, Т.Ф. Фёдорова // Научно-тех. сборник. – № 86. – 2009. – С. 308–316 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.twirpx.com.

11. Keating M. The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change / M.Keating. – Cheltenham : Edward Elgar Publishers, 1998. – 242 p.

Copyright (c) 2016 Ольга Володимирівна Рудзінська, Яна Володлимирівна Беззуб, Володимир Петрович Шумляківський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.