DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-238-247

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Володимир Васильович Рудзінський, Володимир Петрович Шумляківський, Ольга Володимирівна Рудзінська, Галина Василівна Савченко

Анотація


Розглянуто особливості функції технологічних процесів щодо управління роботою транспорту загального призначення в умовах інтелектуальних транспортних систем. Встановлено ознаки об’єднання груп сервісів домену щодо організації процесів пасажирських перевезень громадським транспортом та напрямки формування й створення умов ефекту в цих процесах. Ефективне використання транспорту загального призначення міста в умовах ІТС неможливо без врахування і впровадження синергетичного явища. Головними соціальними факторами наявності синергії в організації міських пасажирських перевезень слугує стан
розвитку загальнокорпоративного духу підприємств-перевізників, морально-психологічний клімат в середовищі персоналу організацій, характер конфліктів, що виникають та комунікаційних
процесів, ступінь згуртованості робочих груп всередині і за ієрархією, репутація підприємства, в першу чергу, серед його персоналу.


Ключові слова


громадський транспорт; інтелектуальні транспортні системи; синергетичний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Rudzins'kyj, V.V. (2012), ITS avtomobil'nogo transportu (funkcionpl'ni osnovy), ZhDTU, Zhytomyr, 98 p.

http://its-ukraine.org/intelektual'ni-transportni-systemy/?lang=uk

GOST R ISO 14813-1-2011 (2011), Intellektual'nye transportnye sistemy. Skhema postroeniya arkhitektury intellektual'nykh transportnykh system, available at: http://vsegost.com/Catalog/ 51/51125.shtml

The Verhovna Rada of Ukraine (2006), Pro avtomobil'nyj transport, available at: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14

Jackivs'kyj, L.Ju. and Zerkalov, D.V. (2007), Transportne zabezpechennja vyrobnyctva, available at: http://textarchive.ru/c-2965723-pall.html

Konovalov, A.V. and Gal'chenko, K. (2012), “Synergija. Synergetychnyj efekt”, Proceedings of the VII International scientific-and-practical Internet-conference “Al'yans nauk: uchenyy-uchenomu”, DVNZ “Pryazovs'kyj derzhavnyj tehnichnyj universytet”, Mariupol, Ukraine.

Reshetilo, V.P. (2004), “Rynochnyy potentsial finansovykh institutov i sinergizm ego realizatsii”, Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo universytetu im. V.N. Karazina. Ekonomichna serija, No. 630.

Osipov, Yu.M. (2001), Filosofiya khozyaystva, Yurist, Moscow, 624 p.

Shumpeter, Y. (1982), Teoriya ekonomicheskogo razvitiya, Progress, Moscow, 278 p.

Kapitsa, S.P., Kurdyumov, S.P. and Malinetskiy, G.G. (2001), Sinergetika i prognozy budushchego, Editorial URSS, Moscow, 283 p.

Adams, R. (1999), “Perfomance indicators for sustainable development”, Accounting and Business, pp. 37–45.

Morozova, T.G. (Ed.) (2003), Regional'naya ekonomika, YuNITI-DANA, Moscow, 450 p.

Keating, M. (1998), The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change, Cheltenham: Edward Elgar Publishers, 242 p.

Mikheeva, T.I. (2006), “Sistemnyy analiz pri proektirovanii intellektual'noy transportnoy sistemy regiona”, in Riznichenko, G.Yu. (Ed.), Matematika. Komp'yuter. Obrazovanie: sb. nauchn. Tr., Vol. 1, pp. 235–255.

“Zadachi bagatokryterial'noi' optymizacii'”, available at: http://studme.com.ua/128005289271/ ekonomika/zadachi_mnogokriterialnoy_optimizatsii.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рудзінський В.В. ІТС автомобільного транспорту (функціональні основи) : навч. посібник / В.В. Рудзінський. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 98 с.

2. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://its-ukraine.org/інтелектуальні-транспортні- системи/?lang=uk.

3. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://vsegost.com/Catalog/51/51125.shtml.

4. Закон України „Про автомобільний транспорт№ зі змінами і доповненнями, внесеними. Законами України від 23 лютого 2006 року № 3492-IV (Законом України від 23 лютого 2006 року № 3492-IV у новій редакції), від 24 вересня 2008 року № 586-VI.

5. Яцківський Л.Ю. Транспортне забезпечення виробництва / Л.Ю. Яцківський, Д.В. Зеркалов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textarchive.ru/c-2965723-pall.html.

6. Коновалов А.В. Синергія. Синергетичний ефект / А.В. Коновалов, К.Гальченко // VII Междунар. научно-практ. Интернет-конф. «Альянс наук: ученый–ученому (15–16 марта 2012 г.). – Маріуполь, 2012.

7. Решетило В.П. Рыночный потенциал финансовых институтов и синергизм его реализации / В.П. Решетило // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна / Економічна серія. – Х., 2004. – № 630.

8. Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В 2-х кн. / Ю.М. Осипов. – М. : Юристъ, 2001. – 624 с.

9. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й.Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 278 с.

10. Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущего / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 283 с.

11. Adams R. Perfomans indicators for sustainable development, Accounting and Business / R.Adams. – 1999. – April. – 223 р.

12. Региональная экономика : учебник / под ред. Т.Г. Морозовой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 450 с.

13. Keating M. The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change / M.Keating. – Cheltenham : Edward Elgar Publishers, 1998. – 242 p.

14. Михеева Т.И. Системный анализ при проектировании ИТС региона / Т.И. Михеева. – Самара.

15. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://studme.com.ua/128005289271/ ekonomika/zadachi_mnogokriterialnoy_optimizatsii.htm.

Copyright (c) 2020 Володимир Васильович Рудзінський, Володимир Петрович Шумляківський, Ольга Володимирівна Рудзінська, Галина Василівна Савченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.