DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-267-273

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕХРЕСТЬ ЗА ВИКИДАМИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ У МІСТІ ЖИТОМИРІ

Володимир Євгенійович Титаренко, Віктор Олексійович Нестеренко

Анотація


Наведено результати досліджень проблеми екологічності перехресть автомобільних доріг за викидами транспортних засобів в місті Житомир. Було використано статистичні методи визначення інтенсивності транспортних потоків за викидами транспорту по записах камер відеоспостереження. Для оцінки екологічності обрано перехрестя з найбільшою інтенсивністю транспортних
потоків, на яких була ймовірність накопичення забруднень викидами транспорту, що перевищують допустимі норми. Розрахунок забрудненості виконаний для перехрестя вул.
Небесної Сотні – вул. М.Грушевського. Результати розрахунку порівняно з гранично допустимими концентраціями та зроблено висновки, що вказують на гостроту проблеми та нагальність її вирішення. Система екологічної безпеки в місті Житомир вимагає значних удосконалень в зв’язку з перевищеннями фактичних значень забрудненості над нормативними параметрами.
Рекомендації з покращення екологічного стану перехресть можуть бути розроблені через оптимізацію транспортних потоків із застосуванням інтелектуальних транспортних систем.


Ключові слова


викиди двигунів транспортних засобів; екологічна безпека перехресть; оцінка екологічності; інтенсивність транспортних потоків; гранично допустимі концентрації; інтелектуальні транспортні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Stol'berg, F.V. (2000), Ekologija mista (urboekologija), Libra, Kyiv, 464 p.

Bolbas, M.M. (2003), Transport i navkolyshnje seredovyshhe, in Bolbas, M.M. (Ed.), Tehnoprint, Minsk, 262 p.

Bednars'kyj, V.V. (2003), Ekologichna bezpeka pry ekspluatacii' ta remonti avtomobiliv, Feniks, Rostov-on-Don, 384 p.

Ekba, Ja.L. and Dbar, R.S. (2007), Ekologichna klimatologija i pryrodni landshafty Abhazii', Suhumi, 324 p.

Golubjev, I.R. and Novikov, Ju.V. (1987), Navkolyshnje seredovyshhe ta transport, Transport, Moscow, 207 p.

Lukanin, V.N. and Trofymenko, Ju.V. (2003), Promyslovo-transportna ekologija, in Lukanin, V.N. (Ed.), Vyshha. shkola, Moscow, 273 p.

Gutarevych, Ju.F. and Zerkalov, D.V. (2008), Ekologija ta avtomobil'nyj transport, 2-nd ed., Aristej, Kyiv, 296 p.

Lukanin, V.N., Buslajev, A.P., Trofymenko, Ju.L. and Jashyna, M.V. (1998), Avtotransportni potoky i navkolyshnje seredovyshhe, in Lukanin, V.N. (Ed.), INFRA-M, Moscow, 408 p.

Rudzyns'kyj, V.V., Il'chenko, A.V., Mel'nychuk, S.V., Tytarenko, V.Je. and Shumljakivs'kyj, V.P. (2014), Ekologichni osnovy intelektual'nyh transportnyh system, in Rudzyns'kyj, V.V. (Ed.), ZSTU, Zhytomyr, 176 p.

Metodyka vyznachennja vykydiv avtotransportu dlja provedennja zvedenyh rozrahunkiv zabrudnennja atmosfery mist (1999), Moscow, 7 p.

Metodyka rozrahunku koncentracij v atmosfernomu povitri shkidlyvyh rechovyn shho mistjat'sja u vykydah pidpryjemstv. OND 86 (1987), Gidrometeoizdat, St. Petersburg, 78 p.

“Rozrahunok vykydiv zabrudnjujuchyh rechovyn v rajoni regul'ovanogo perehrestja”, аvailable at: http://um.co.ua/6/6-5/6-52793.html (accessed 14 September 2016).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стольберг Ф.В. Екологія міста (урбоекологія) / Ф.В. Стольберг. – К. : Лібра, 2000. – 464 с.

2. Болбас М.М. Транспорт і навколишнє середовище: навч. для студ. вузів по спец. «Експлуатація транспортних засобів» / М.М. Болбас ;М-во освіти Респ. Білорусь ; під заг. ред. М.М. Болбас. – Мінськ : Технопрінт, 2003. – 262 с.

3. Беднарський В. В. Екологічна безпека при експлуатації та ремонті автомобілів: Навчальний посібник / В.В.Беднарський. – Ростов н/Дону : Фенікс, 2003. – 384 с.

4. Екба Я.Л. Екологічна кліматологія і природні ландшафти Абхазії / Я.Л. Екба, Р.С. Дбар. – Сухумі, 2007. – 324 с.

5. Голубєв І.Р. Навколишнє середовище та транспорт / І.Р. Голубєв, Ю.В. Новіков // М. : Транспорт, 1987. – 207 с.

6. Луканін В.Н. Промислово-транспортна екологія : підруч. для вузів / В.Н. Луканін, Ю.В. Трофименко ; за ред. В.Н. Луканіна. – М. : Вища. шк., 2003. – 273 с.

7. Екологія та автомобільний транспорт : навч. посібник. – 2-ге вид. / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов та ін., перероб. та доп. – К. : Арістей, 2008. – 296 с.

8. Автотранспортні потоки і навколишнє середовище : Навч. посібник / В.Н. Луканін, А.П. Буслаєв, Ю.Л. Трофименко, М.В. Яшина ; під заг. ред. В.Н. Луканіна. – М. : ІНФРА-М, 1998. – 408 с.

9. Екологічні основи інтелектуальних транспортних систем : навч. посібник / В.В. Рудзинський, А.В. Ільченко, С.В. Мельничук, В.Є. Титаренко, В.П. Шумляківський ; під заг. ред. В.В. Рудзинського. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 176 с.

10. Методика визначення викидів автотранспорту для проведення зведених розрахунків забруднення атмосфери міст. – М., 1999. – 7 с.

11. Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств / ОНД 86, Госкомгідромета, 1997. – 78 с.

12. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в районі регульованого перехрестя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://um.co.ua/6/6-5/6-52793.html.

Copyright (c) 2020 Володимир Євгенійович Титаренко, Віктор Олексійович Нестеренко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.