DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2008-2(45)-61-69

АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ФОТОГРАММЕТРІЇ

Володимир Миколайович Глотов, Вадим Вікторович Пашковський, Олеся Дмитрівна Пащетник, Володимир Ігорович Пащетник

Анотація


В статті проведено аналіз тенденцій використання аналітичних та цифрових технологій у сучасній фотограмметрії, їх стану та перспектив розвитку. Розглянуто та надано порівняльну характеристику основних програмних комплексів, що використовуються вітчизняними та закордонними фірмами-виробниками картографічної продукції.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сосса Р. Стан і перспективи розвитку топографо геодезичної та картографічної діяльності в Україні // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів, 2005. – С. 18–30.

2. Регіональна програма розвитку топографо-геодезичної діяльності та картографування на 2007–2011 роки. – http://oblrada.ks.ua/media/public/File/dodatki/11/15 /dod1.doc.

3. Бондар А.Л. Про напрямки вдосконалення топографо геодезичного і картографічного забезпечення України. – http://www.geomatica.kiev.ua/docs/krakow_report_ukr.doc.

4. The international archives of Photogrammetry and Remote Sensing / XIX congress ISPRS/ Amsterdam, the Netherlands, 2000.

5. The international archives of the remote sensing and spatial information sciences / XXXV congress ISPRS/ Istanbul, – 2004.

6. Дорожинський О. Фотограмметрія кінця ХХ століття – здобутки і тенденції / Національний університет “Львівська політехніка” Державна служба геодезії, картографії та кадастру України. – http://www.geomatica.kiev.ua/publishe /ua/fmaterials/lviv2/article18.shtml.

7. Дорожинський О. Цифрова фотограмметрія – сучасний стан та чинники її розвитку// Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2005. С. 136–143.

8. Обзор продукции компании LH Systems. Часть 1. SD 2000/3000 – аналитические стереоплоттеры. – http: //www.dataplus.ru/Arcrev/Number_22/3_Obzor.htm.

9. Дорожинський О.Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: Навч. посібник.  Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002.  164 с.

10. Фотограмметрическая обработка данных дистанционного зондирования / News, November 1, 2004. http: // www.ntsomz.ru/artioles/articles_dzz/photo_dzz.

11. Бирюков В.С. Цифровые снимки в фотограмметрии // Геодезия и картография. – 2000. № 10. – С. 33– 36.

12. Кацарский И.С. О цифровой фотограмметрии и перспективах ее применения / Геопрофи. – № 6. – 2006. – С. 4–8.

13. Guido Gуmez Gallo, Sandra Haydey Gonzнalez, Garcнa Ibis Alonso Suarez. Fotogrammetric development in Cuba // The international archives of Photogrammetry and Remote Sensing (XIX congress ISPRS). – Vol. XXXIII, Part B2. – Amsterdam, 2000. – Pр. 623–649.

14. Страшко И.Б. Цифровая фотограмметрия в республике Беларусь // Вторая международная конференция пользователей системи PHOTOMOD: Тезисы докладов. – Санкт-Петербург – 2002. – С. 57–58.

15. http://www.vingeo.com/ Сайт производственного предприятия “Дельта”, г. Винница.

16. Цифровая фотограмметрическая станция «Дельта» – http://www.vinnitsa.com/geo/Rus/delta.html.

17. Кадничанский С.А., Хмелевский С.И. Фототриангуляция: Научная работа. – М., 1996.

18. Карл Краус. Фотограмметрія. – Том 1. – Основи та стандартні методи із доповненням проф. др. П. Вальдгойзеля. Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2001.

19. Полянский И.В., Василевский А.С. Цифровые авиационные съемочные системы. Цифровые фотограмметрические технологии и их использование в различных приложениях // Тезисы четвертого Международного Семинара Пользователей Системы PHOTOMOD, Минск 2004.

20. Tempelmann U., Börner A., Chaplin B., Hinsken L., Mykhalevych B., Miller S., Reulke R., Uebbing R. Photogrammetric software for the LH SYSTEMS ADS40 airborne digital sensor // The international archives of Photogrammetry and Remote Sensing (XIX congress ISPRS). – Vol. XXXIII, Part B2. – Amsterdam, 2000. – P. 552–559.

Copyright (c) 2020 Володимир Миколайович Глотов, Вадим Вікторович Пашковський, Олеся Дмитрівна Пащетник, Володимир Ігорович Пащетник

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.