DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2008-1(44)-188-191

ВПЛИВ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН

Тетяна Адамівна Распутна

Анотація


Подано характеристику впливу відкритих гірничих розробок на повітряний басейн. Досліджено і проаналізовано основні джерела забрудненння атмосфери пилегазовими викидами і розроблено систему заходів, яка спрямована на зниження рівня забруднення атмосферного повітря.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакка М.Т., Пирський О.А., Рижов Г.М. Дослідження впливу кар’єрів з видобутку будівельних матеріалів на атмосферне повітря та земну поверхню: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 112 с.

Бакка М.Т., Гуменик І.Л., Редчиць В.С. Екологія гірничого виробництва: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 307 с.

Пирський А.А., Рыжов Г.М. Экология горного производства: Учебное пособие. – К.: МП «ЭЛСА», 1997. – 188 с.

Певзнер М.Е., Малышев А.А., Мельков А.Д., Ушань В.П. Горное дело и охрана окружающей среды: Учеб. для вузов. – 3-е изд. стер. – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2001. – 300 с.

Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини: Кол. моногр. В.І. Карпов, С.П. Сіренький, В.К. Данилко та інші / під заг. ред.. П.П. Михайленка. – Житомир, 2001. – 320 с.

Михайлов А.М. Охрана окружающей среды при разработке месторождений открытым способом – М.:Недра, 1981.–184 с.

Михайлов А.М. Охрана окружающей среды на карьерах: Учеб. пособие – К.: Вища шк., 1990. – 264 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Тетяна Адамівна Распутна

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.