DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2007-4(43)-166-168

ВПЛИВ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА НА БІОСФЕРУ

Тетяна Адамівна Распутна

Анотація


Загальна характеристика впливу гірничодобувної промисловості на параметри природного навколишнього середовища. Досліджено і проаналізовано основні техногенні чинники впливу гірничого виробництва на елементи біосфери за видами діяльності. Наведено принципи екологізації гірничого виробництва та необхідні умови для їх виконання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бакка М.Т., Гуменик І.Л., Редчиць В.С. Екологія гірничого виробництва: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 307 с.

Пирський А.А., Рыжов Г.М. Экология горного производства: Учебное пособие. – К.: МП «ЭЛСА», 1997. -188 с.

Певзнер М.Е., Малышев А.А., Мельков А.Д., Ушань В.П. Горное дело и охрана окружающей среды: Учеб. для вузов. – 3-е изд. стер. – М.: Московский государственный горный университет, 2001. – 300 с.

Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини: Кол. моногр. / В.І. Карпов, С.П. Сіренький, В.К. Данилко та інші / Під заг. ред. П.П. Михайленка. – Житомир, 2001. – 320 с.

Михайлов А.М. Охрана окружающей среды при разработке месторождений открытым способом.– М.: Недра, 1981. – 184 с.

Михайлов А.М. Охрана окружающей среды на карьерах: Учеб. пособие. – К.: Выща шк., 1990. – 264 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Тетяна Адамівна Распутна

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.