DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-3(78)-20-27

ПРОГРЕСИВНА ДВОРІЗЦЕВА АДАПТИВНА РОЗТОЧУВАЛЬНА ГОЛОВКА

Петро Дмитрович Кривий, Володимир Олексійович Дзюра

Анотація


Розроблено конструкцію прогресивної адаптивної розточувальної головки з самоустановлювальними металорізальними елементами, яка забезпечує налаштування її на задану точність оброблення внутрішньої циліндричної поверхні залежно від її діаметра, величини поля допуску та схеми його розміщення. Описано будову адаптивної розточувальної головки та принцип її роботи. Для зменшення дії ударних навантажень під час врізання металорізальних елементів, на упорних та регулювальних гвинтах використано пружні демпфери. На основі розробленої розрахункової схеми отримано аналітичні залежності для визначення величини зазору між упорними і регулювальними гвинтами розточувальної головки та встановлено його значення для оброблення отворів різної точності при однакових конструктивних та геометричних параметрах металорізальних елементів, величини поля допуску, його розміщення. Побудовано графіки залежності величини Δ від номінального діаметра внутрішньої циліндричної поверхні оброблюваних отворів та різних квалітетів точності. Отримано графічні залежності мають практичну цінність і можуть бути використані під час безпосереднього налаштування головки у виробничих підрозділах.

Ключові слова


адаптивна розточувальна головка; самоустановлювальні металорізальні елементи; конструктивні параметри; точність оброблення; внутрішня циліндрична поверхня; параметр; налаштування

Повний текст:

PDF

Посилання


Lepikhov, V.G. (1974), Samoustanavlivayushchiesya instrumenty, Mashinostroenie, Moscow, 80 p.

Lutsiv, I.V. and Vovk, Yu.Ya. (2002), “Porіvnyal'na kharakteristika protsesu samovstanovlyuvannya chotirilezovogo іnstrumentu dlya zenkeruvannya otvorіv ta іsnuyuchikh samovstanovlyuvanikh іnstrumentіv”, Proceedings of the III All-Ukraine conference “Sovremennye metallorezhushchie sistemy mashinostroeniya”, May 4–5, 2002, DNTU, Donetsk, Ukraine, pp.78–82.

Kirsanov, S.V., Grechishnikov, V.A., Skhirtladze, A.G. and Kokarev, V.I. (2005), Instrumenty dlya obrabotki tochnykh otverstiy, Mashinostroenie, Moscow, 336 p.

Boyarskii, V.G., Sherov, K.T., Sikhimbaev, M.R. and Makeev, V.F. (2012), “Samoustanavlivaemost' plavayushchego reztsovogo bloka v kombinirovannom instrumente pri obrabotke na truborastochnykh stankakh”, Fundamental'nye issledovaniya, No. 6–2, pp. 414–418.

Vovk, Yu.Ya. (2007), Samovstanovliuvalni instrumentalni bloky z pruzhnymy zviazkamy dlia obrobky otvoriv: dissertation, TDTU, Ternopil, 197 p.

Lutsiv, I. (1999), “Formuvannia shorstkosti i khvyliastosti poverkhni pry bahatolezovii adaptyvnii obrobtsi”, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Vol. 4, No. 3, pp. 135–138.

Kryvyi, P.D. and Krupa, V.V. (2012), “Instrumentalne zabezpechennia protsesu kombinovanoho roztochuvannia hlybokykh otvoriv tonkostinnykh tsylindriv”, Visnyk ZhDTU, No. 2 (61), pp. 15–25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лепихов В.Г. Самоустанавливающиеся инструменты / В.Г. Лепихов. – М. : Машиностроение, 1974. – 80 с.

2. Луців І.В. Порівняльна характеристика процесу самовстановлювання чотирилезового інструменту для зенкерування отворів та існуючих самовстановлюваних інструментів / І.В. Луців, Ю.Я. Вовк // Матеріали 3-ї Всеукраїнської конференції: «Современные металлорежущие системы машиностроения». – Донецьк, 2002. – С. 78–82.

3. Инструменты для обработки точных отверстий / С.В. Кирсанов, В.А. Гречишников, А.Г. Схиртладзе, В.И. Кокарев. – М. : Машиностроение, 2005. – 336 с.

4. Самоустанавливаемость плавающего резцового блока в комбинированном инструменте при обработке на труборасточных станках / В.Г. Боярский, К.Т. Шеров, М.Р. Сихимбаев, В.Ф. Макеев. – Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6–2. – С. 414–418.

5. Вовк Ю.Я. Самовстановлювальні інструментальні блоки з пружними зв’язками для обробки отворів : дис. … канд. техн. наук : 05.03.01 / Вовк Юрій Ярославович // Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Т., 2007. – 197 с.

6. Луців І. Формування шорсткості і хвилястості поверхні при багатолезовій адаптивній обробці / І.Луців // Вісник Тернопільського дер. техн.ун-ту. – 1999. – Т. 4. – № 3. – С.135–138.

7. Кривий П.Д. Інструментальне забезпечення процесу комбінованого розточування глибоких отворів тонкостінних циліндрів / П.Д. Кривий, В.В. Крупа // Вiсник ЖДТУ. – 2012. – № 2 (61). – С. 15–25.

Copyright (c) 2016 Петро Дмитрович Кривий, Володимир Олексійович Дзюра

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.