DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-3(78)-49-55

ШИРОКОСМУГОВИЙ ЗАСІБ РАДІОЗВ’ЯЗКУ КОРОТКОХВИЛЬОВОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АНАЛОГОВИХ ВУЗЬКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ

Олександр Володимирович Андреєв, Петро Петрович Мартинчук, Іван Іванович Полещук, Микола Федорович Хоменко

Анотація


Передача інформації по радіоканалу зв’язку завжди передбачає вибір виду модуляції радіохвилі певної частоти і виділення смуги частот, яку займає радіосигнал. Для передачі аналогових вузькосмугових сигналів по каналам радіозв’язку у районах зі складним рельєфом місцевості широко використовується короткохвильовий діапазон. При цьому більшість засобів радіозв’язку використовують частотну модуляцію передавача, без будь-якого шифрування повідомлень. Це дає змогу виявляти і перехоплювати повідомлення, що передаються. Застосування голосових скремблерів дозволяє приховати інформацію, що передається по вузькосмуговому каналу зв’язку, але приховати факт випромінювання передавача практично неможливо. Запропоновано використання широкосмугового радіосигналу із модуляцією, що не пов’язана зі зміною частоти передавача відповідно до інформаційної складової. Проведені розрахунки показали, що запропонована система зв’язку може працювати в загальній смузі частот разом з існуючими вузькосмуговими засобами КХ-діапазону, не створюючи їм при цьому суттєвих перешкод. При цьому відношення сигнал/шум, яке створюється на вході приймача частотного моніторингу, майже на два порядки менше ніж для існуючих вузькосмугових засобів КХ-діапазону.

Ключові слова


короткохвильовий радіозв’язок; широкосмуговий сигнал; виявлення випромінювання; якість зв’язку

Повний текст:

PDF

Посилання


Radiostantsiya R-107M. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii [Radio station R-107M. Technical description and user manual], available at: armyman.info/books/id-1163.html (accessed 22 January 2016)

Radiostantsiya R-123M. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii [Radio station R-123M. Technical description and user manual], available at: armyman.info/books/id-1164.html (accessed 22 January 2016)

Radiostantsiya R-148. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii [Radio station R-148. Technical description and user manual], available at: manualkocezigo.8-800-333-53-17.ru/stranitsa-758.html (accessed 22 January 2016)

Radiostantsiya R-159. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii [Radio station R-159. Technical description and user manual], available at: voennizdat.com/teh/radi /tehradio82.doc (accessed 22 January 2016)

Burlyaj, I.V., Orel, B.B. and Dzhulaj, O.M. (2007), Systemy radiozv'jazku ta i'h zastosuvannja operatyvno- rjatuval'noju sluzhboju [Radio communication systems and applications Operational Rescue Service], RVK “Desnyans’ka pravda”, Chernigiv, 288 p.

Korotkovolnovoy golosovoy skrembler CODAN [Shortwave voice scrambler CODAN], available at: www.nelt.info/coda /hf_options_voice_scrembler.htm (accessed 22 January 2016)

Makarov, L.B., Hutorjanko, S.V., Fedjushyn, O.I. and Semenec', D.A. (2011), “Konceptual'ni naprjamky vdoskonalennja isnujuchyh i pobudova perspektyvnyh system upravlinnja i zv’jazku KH, DH-SH, NDH radiodiapazoniv v umovah radioelektronnoi' protydii'” [Conceptual directions of improving existing and building advanced management systems and radio communications in condition of electronic countermeasures], Systemy ozbrojennja i vijs'kova tehnika, Vol. 2 (26), pp. 80–85, available at: www.hups.mil.gov.ua (accessed 22 January 2016)

Bunin, S.G. and Jajlenko, L.P. (1984), Spravochnik radioljubitelja – korotkovolnovika [Manual radio amateur – shortwave], Tehnіka, Kyiv, 264 p.

AOR (2016), “AR5000A”, available at: www.aorusa.com/support/discontinued/ ar5000a_addendum.pdf (accessed 25 January 2016)

Grishin, Ju.P. and Ignatov, V.P. (1990), Radiotehnicheskie sistemy [Radio-technical systems], Vysshaya shkola, Moscow, 496 p.

Doluhanov, M.P. (1972), Rasprostranenie radiovoln [Propagation of radio waves], Svjaz', Moscow, 336 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Радиостанция Р-107М / Техническое описание и инструкция по эксплуатации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : armyman.info/books/id-1163.html.

2. Радиостанция Р-123М / Техническое описание и инструкция по эксплуатации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : armyman.info/books/id-1164.htm.

3. Радиостанция Р-148 / Техническое описание и инструкция по эксплуатации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : manualkocezigo.8-800-333-53-17.ru/stranitsa-758.html.

4. Радиостанция Р-159 / Техническое описание и инструкция по эксплуатации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : voennizdat.com/teh/radio/tehradio82.doc.

5. Бурляй І.В. Системи радіозв’язку та їх застосування оперативно-рятувальною службою : посібник / І.В. Бурляй, Б.Б. Орел, О.М. Джулай. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2007. – 288 с.

6. Коротковолновый голосовой скремблер CODAN [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nelt.info/codan/hf_options_voice_scrembler.htm.

7. Концептуальні напрямки вдосконалення існуючих і побудова перспективних систем управління і зв’язку КХ, ДХ-СХ, НДХ радіодіапазонів в умовах радіоелектронної протидії / Л.Б. Макаров, С.В. Хуторянко, О.І. Федюшин, Д.А. Семенець // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 2 (26). – С. 80–85. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.hups.mil.gov.ua.

8. Бунин С.Г. Справочник радиолюбителя – коротковолновика / С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. – К. : Техніка, 1984. – 264 с.

9. AR5000A [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.aorusa.com/support/discontinued/ar5000a_addendum.pdf.

10. Радиотехнические системы : учеб. пособие / Ю.П. Гришин, В.П. Игнатов и др. : под общ. ред. Ю.М. Казаринова. – М. : Высш. школа, 1990. – 496 с.

11. Долуханов М.П. Распространение радиоволн : учеб. для вузов / М.П. Долуханов. – М. : Связь, 1972. – 336 с.

Copyright (c) 2020 Олександр Володимирович Андреєв, Петро Петрович Мартинчук, Іван Іванович Полещук, Микола Федорович Хоменко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.