РОЗШИРЕНА АЛГЕБРА СТРУКТУРНИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ПОБУДОВИ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ

А. В. Моргун

Анотація


Структурні числа та алгебра структурних чисел завдяки простоті відображення, гнучкості та наявним алгебраїчним операціям є потужним інструментом для вирішення широкого спектра завдань. Зокрема, у автономних системах електроживлення та системах із розподіленою генерацією (Micro Grid) математичний апарат структурних чисел може ефективно використовуватися для розрахунку параметрів робочих режимів споживання електричної енергії.
Метою статті є висвітлення розширеної алгебри структурних чисел. Було запропоновано доповнити стандартну алгебру структурних чисел шляхом введення додаткових операцій та модифікації чинних з метою розширення сфери їхнього використання, а саме для побудови гнучких, адаптивних алгоритмів керування електроспоживанням. Це досягається за рахунок можливості враховувати параметри окремих компонентів системи та здійснювати керування як всією системою, так і окремими її складовими. Таким чином, структурні числа з розширеною алгеброю є перспективним напрямком досліджень та потребує детального опрацювання.

Ключові слова


структурні числа; алгоритм керування; Smart House; Micro Grid

Повний текст:

PDF

Посилання


Beller, S. and Voznyatskі, G. (1972), Analiz i sintez elektricheskikh tsepey metodom strukturnykh chisel, Izdatel'stvo “MIR”, Moscow, 334 p.

Abakumova, O.O. and Morgun, A.V., Algoritm generatsії testovikh zavdan' na osnovі strukturnikh chisel, Elektronika j zv’jazok, pp. 109–113.

Morgun, A.V. (2014), “Navchal'no-metodychnyj kompleks “Dodatkovi rozdily mikroprocesornoi' tehniky”, Proceedings of the Conference of Young Scientists – 2014, Vol. 1, pp. 251–255.

Osypenko, K.S. (2015), “Planuvannja Smart Grid z vykorystannjam metodu strukturnyh chisel” Proceedings of the VIII International Scientific Conference of Young Scientists “Elektronika-2015”, pp. 223–226.

Zhuikov, V., Petergerya, J. and Ivanin, O. (2010), “Electro-cost models of sources and loads for local object power control”, Computational Problems of Electrical Engineering, pp. 71–73.

Zhuikov, V. and Petergerya, J. (2001), “Intellectual systems to control energy generation and consumption in local objects”, Proceeding of 2-nd Conference “Power Electronic Devices Compatibility” PEDC-2001, Technical University Press, Zielona Gora, Poland, pp. 208–212.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Беллер С., Возняцкі Г. Анализ и синтез электрических цепей методом структурных чисел / С.Беллер, Г.Возняцкі. – М. : Издательство «МИР», 1972. – 334 с.

2. Абакумова О.О., Моргун А.В. Алгоритм генерації тестових завдань на основі структурних чисел / О.О. Абакумова, А.В. Моргун //Електроніка й зв’язок. – С. 109–113.

3. Моргун А.В. Навчально-методичний комплекс «Додаткові розділи мікропроцесорної техніки» / А.В. Моргун // Конференція молодих вчених. – 2014. – Вип. 1. – С. 251–255.

4. Осипенко К.С. Планування Smart Grid з використанням методу структурних чисел / К.С. Осипенко // VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2015» / Збірник статей. – С. 223–226.

5. Zhuikov Valery Electro-cost models of sources and loads for local object power control / Valery Zhuikov, Julia Petergerya, Olexander Ivanin // Przeglad elektrotechniczny electrical review «Computational Problems of Electrical Engineering». – Poland. – 2010. – Рр. 71–73.

6. Zhuikov V. Intellectual systems to control energy generation and consumption in local objects / V.Zhuikov, J.Petergerya // Proceeding of 2-nd Conference «Power Electronic Devices Compatibility». – PEDC-2001. – Poland. – Zielona Gora : Technical University Press. – Pр. 208–212.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-3(78)-76-79

Copyright (c) 2016 А. В. Моргун

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.