DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-3(78)-127-135

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАНЕВРЕННОСТІ МОДУЛЬНОГО ТРИЛАНКОВОГО ПРИЧІПНОГО АВТОПОЇЗДА У СКЛАДІ «АВТОМОБІЛЬ-ТЯГАЧ– ДВОВІСНИЙ ПІДКАТНИЙ ВІЗОК З НЕПОВОРОТНИМИ ОСЯМИ (DOLLY)– ТРИВІСНИЙ НАПІВПРИЧІП»

Дмитро Миколайович Гандзюк, Микола Олександрович Гандзюк, Валентин Михайлович Придюк, Валерій Віталійович Стельмащук

Анотація


Проведення досліджень маневреності на натурних зразках пов’язане з великими матеріальними витратами, а можливості дослідження натурних зразків модульних триланкових автопоїздів проблематичні. У таких випадках завдання успішно виконується на масштабних і фізично подібних моделях. При цьому слід зазначити, що такий метод проведення досліджень має істотні недоліки – неможливість моделювання всіх параметрів їхнього руху (зокрема, відведення шин, лінійні й кутові прискорення тощо), які в ряді випадків впливають на характер руху автопоїзда.
З огляду на викладене вище у роботі розроблено програму та запропоновано методику проведення експериментальних досліджень руху модульного триланкового причіпного автопоїзда, що складається з тривісного автомобіля-тягача, двовісного підкатного візка з неповоротними осями (dolly) і тривісного напівпричепа з використанням виготовленої в масштабі 1:87 радіокерованої моделі вказаного автопоїзда. При виготовленні моделі автопоїзда були використані складові (радіокерований тягач, підкатний візок, напівпричіп, дистанційний пульт керування) виробництва фірми Bburago.
Наведено результати проведених експериментальних досліджень.

Ключові слова


автопоїзд; модульний триланковий причіпний автопоїзд; компонувальна схема; причіпна ланка; причіп; напівпричіп; підкатний візок; габаритна смуга руху; маневреність; теоретичні дослідження; експериментальні дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gandzyuk, M.O., Selezn'ov, E.L. and Gandzyuk, D.M. (2016), “Rozrobka ploskoi' matematychnoi' modeli ruhu modul'nogo trylankovogo prychipnogo avtopoi'zda u skladi “avtomobil' tjagach – dvovisnyj pidkatnyj vizok z nepovorotnymy osjamy (dolly) – tryvisnyj napivprychip”, Naukovі notatki: Mizhvuzivs'kyj zbirnyk, Vol. 55, pp. 72–79.

Englezі, O.A. (2007), “Doslidzhennja kinematyky povorotu avtopoi'zda na fizychnij modeli”, Upravlinnja proektamy, systemnyj analiz i logistyka, Vol. 5.

Zakin, Ya.X. (1961), Metody analiza manevrennykh svoystv avtopoezdov, Avtotransizdat, Moscow, 42 p.

Sahno, V.P., Voronіna, І.F., Stel'mashhuk, V.V. and Polyakov, V.M. (2003), “Vplyv konstruktyvnyh i ekspluatacijnyh faktoriv na pokaznyky manevrenosti tr'ohlankovyh avtopoi'zdiv”, Avtoshljahovyk Ukrai'ny, special issue, pp. 98–101.

Sahno, V.P., Verbyc'kyj, V.G., Voronіna, І.F. and Stel'mashhuk, V.V. (2003), “Do vyznachennja pokaznykiv manevrenosti i stijkosti ruhu tr'ohlankovyh avtopoi'zdiv”, Systemni metody keruvannja, tehnologija ta organizacija vyrobnyctva, remontu ta ekspluatacii' avtomobiliv, No. 17, pp. 141–146.

Sahno, V.P., Glіnchuk, V.M., Marchuk, R.M. and Onishchuk, V.P. (2010), “Manevrenist' trylankovyh avtopoi'zdiv typu “B-Double”, Problemy avtomobil'nogo transportu : zb. nauk. pr., Vol. 7, NTU, pp. 187–198.

Sahno, V.P., Gumenjuk, P.O., Marchuk, R.M., Onyshhuk, V.P. and Prydjuk, V.M. (2011), “Manevrenist' ta bezpeka rjuhe trylankovyh avtopoi'zdiv riznyh komponuval'nyh shem”, Visnyk Donec'koi' akademii' avtomobil'nogo transportu. Naukovyj zhurnal, Vol. 4.

Sahno, V.P., Polyakov, V.M. and Glіnchuk, V.M. (2013), “Matematychne modeljuvannja trylankovyh avtopoi'zdiv v pozdovzhnij, vertykal'nij i poperechnij ploshhynah”, Visnyk Donec'koi' akademii' avtomobil'nogo transportu. Naukovyj zhurnal, Vol. 3, pp.73–84.

Sahno, V.P., Polyakov, V.M., Marchuk, R.M. and Gumenjuk, P.O. (2013), “Porivnjal'na ocinka manevrenosti trylankovyh avtopoi'zdiv riznyh komponuval'nyh shem”, Avtomobil'nyj transport. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal, No. 1 (231), pp. 2–6.

Farobin, Ya.E., Yakobashvili, A.M. and Ivanov, A.M. (1993), Trekhzvennye avtopoezda, Mashinostroenie, Moscow, 224 p.

European parliament and the Council (2002), Directive 2002/7/EC laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic, Official Journal of the European Communities, No. L67/47–49.

European parliament and the Council (1996), Counsil Directive 96/53/EC laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic, Official Journal of the European Communities, No. L235/59–75.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гандзюк М.О. Розробка плоскої математичної моделі руху модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі «автомобіль-тягач – двовісний підкатний візок з неповоротними осями (dolly) – тривісний напівпричіп / М.О. Гандзюк, Е.Л. Селезньов, Д.М. Гандзюк // Наукові нотатки : Міжвузівський збірник. – Вип. 55. – Луцьк : Редакційно видавничий відділ Луцького НТУ, 2016 – С. 72–79.

2. Енглезі О.А. Дослідження кінематики повороту автопоїзда на фізичній моделі / О.А. Енглезі // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – Вип. 5. – К. : НТУ, 2007.

3. Закин Я.X. Методы анализа маневренных свойств автопоездов / Я.X. Закин. – М. : Автотрансиздат, 1961. – 42 с.

4. Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на показники маневреності трьохланкових автопоїздів / В.П. Сахно, І.Ф. Вороніна, В.В. Стельмащук, В.М. Поляков // Автошляховик України. Окремий випуск. – 2003. Жовтень. – С. 98–101.

5. До визначення показників маневреності і стійкості руху трьохланкових автопоїздів / В.П. Сахно, В.Г. Вербицький, І.Ф. Вороніна, В.В. Стельмащук // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту та експлуатації автомобілів. - К. : НТУ, 2003. – № 17. – С. 141–146.

6. Маневреність триланкових автопоїздів типу «В-Double» / В.П. Сахно, В.М. Глінчук, Р.М. Марчук, В.П. Онищук // Проблеми автомобільного транспорту : зб. наук. пр. : Вип. 7. – К. : НТУ, 2010. – С. 187–198.

7. Маневреність та безпека рюхе триланкових автопоїздів різних компонувальних схем / В.П. Сахно, П.О. Гуменюк, Р.М. Марчук, В.П. Онищук, В.М. Придюк // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту / Науковий журнал. – Вип. 4. – 2011.

8. Сахно В.П. Математичне моделювання триланкових автопоїздів в поздовжній, вертикальній і поперечній площинах / В.П. Сахно, В.М. Поляков, В.М. Глінчук // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту / Науковий журнал. – Вип. 3, 2013. – С. 73–84.

9. Порівняльна оцінка маневреності триланкових автопоїздів різних компонувальних схем / В.П. Сахно, В.М. Поляков, Р.М. Марчук, П.О. Гуменюк // Автомобільний транспорт / Науково виробничий журнал, 2013. – № 1 (231). – С. 2–6.

10. Трехзвенные автопоезда / Я.Е. Фаробин, А.М. Якобашвили, А.М. Иванов и др. // Машиностроение, 1993. – 224 с.

11. DIRECTIVE 2002/7/EC of European parliament and of the council of 18 February 2002 amending Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles  irculating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic // Official Journal of the European Communities. – 2002. – № L67/47-49.

12. COUNCIL DIRECTIVE 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic // Official Journal of the European Communities. – 1996. – № L235/59-75.

Copyright (c) 2020 Дмитро Миколайович Гандзюк, Микола Олександрович Гандзюк, Валентин Михайлович Придюк, Валерій Віталійович Стельмащук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.